Obec Holíč
MestoHolíč

Trnavský kraj napreduje v  sčítaní domov a bytov 

Tlačová správa
Bratislava + 3. augusta 2020

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.

Druhý mesiac sčítania domov a bytov

Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom  počte 2 927. K 31.7.2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov na Slovensku. 

V Trnavskom kraji je do sčítania zapojených celkovo 251 samospráv, 43 obcí so sčítaním ešte nezačalo. Ako uviedla Ing. Jela Gažová, riaditeľka Pracoviska Štatistického úradu SR v Trnave: „Obce, ktoré ešte nezačali pracovať v systéme, uvádzajú pracovnú vyťaženosť inými úlohami, obdobie dovoleniek, chystajú si podklady pre editáciu, oslovenie správcov bytových domov. Za prvé mesiace sa podarilo trom menším obciam zaznamenať do elektronického systému 100 % domov a bytov. Sú to obce Chtelnica v okrese Piešťany, Šalgočka v okrese Galanta a Horné Otrokovce v okrese Hlohovec.“ 
V rámci miest s počtom nad 10 000 obyvateľov má najviac, až 72,95 % sčítaných objektov okresné mesto Senica. Ako uviedla vedúca Oddelenia organizačného a vnútornej správy mesta Mgr. Ľubica Lesayová,: „V našom meste boli na sčítanie vyškolení štyria zamestnanci. Postupne, podľa ulíc, nahrávame informácie do systému, pričom niektoré informácie získané z kolaudačných rozhodnutí či iných podkladov dostupných na meste pôjdeme overiť aj do terénu. Aj vďaka tomuto sčítaniu vieme zistiť, ako sa zmenil vzhľad objektov a ich vybavenosť za posledných 10 rokov.“
Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov. 
„Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že aj napriek letu, sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. k 1.1.2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie  ŠÚ SR. 


_________________________________________________________

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

_________________________________________________________

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov: 
Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 
Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou. 
Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?
Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.                      

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

+  Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
+  Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
+  Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
+  Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov. 
+  Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien. 
+  Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.
+  Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu. 
+  Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so sčítania?

+   Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest. 
+ Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl.  
+  Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.
+    Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR. 

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.
Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Dátum vloženia: 7. 8. 2020 11:32
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2020 11:36
Autor: Ing. Tomáš Langer