Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Kultúra, šport a iné

V Holíči rokovala Kultúrna rada TTSK i samosprávy okresu Skalica

titulka TTSKKultúrno-osvetové centrum hostilo v uplynulých dňoch účastníkov dvoch rokovaní. 15. marca tu po prvýkrát zasadali členovia Klubu starostov a primátorov okresu Skalica a 16. marca sa v týchto priestoroch premiérovo zišla na svojom zasadaní Kultúrna rada Trnavského samosprávneho kraja.
Účastníkov privítal primátor Zdenko Čambal, ktorý sa ako jeden z predstaviteľov oboch združení ujal tiež úlohy hostiteľa.
Čítať ďalej...
 • titulka TTSKKultúrno-osvetové centrum hostilo v uplynulých dňoch účastníkov dvoch rokovaní. 15. marca tu po prvýkrát zasadali členovia Klubu starostov a primátorov okresu Skalica a 16. marca sa v týchto priestoroch premiérovo zišla na svojom zasadaní Kultúrna rada Trnavského samosprávneho kraja.
  Účastníkov privítal primátor Zdenko Čambal, ktorý sa ako jeden z predstaviteľov oboch združení ujal tiež úlohy hostiteľa.

  V Holíči rokovala Kultúrna rada TTSK i samosprávy okresu Skalica
 • titulka mdzNevšedný deň prežívalo 8. marca vyše dvesto štyridsať holíčskych žien z miestnych firiem, inštitúcií, spoločenských a iných organizácií. V priestoroch Kultúrno-osvetového centra v areáli zámku sa spoločne zišli na oslavách ich medzinárodného sviatku, ktoré pri tejto príležitosti už tradične pripravilo Mesto Holíč.
  Blahoprianím a živým kvetom ruže organizátori vyjadrili
  úctu každej z prichádzajúcich dám. Po príhovor primátora čakal na oslávenkyne čakal ďalší symbolický darček v podobe kultúrneho programu.
  Pesničkami z repertoáru svetoznámej liverpoolskej štvorice prišla potešiť bratislavská revivalová skupina The Beatle Heart´s club. Účastníčkam slávnosti sa organizátorky z Oddelenia kultúry a športu nepochybne zavďačili aj ďalším milým darčekom, módnou prehliadkou známeho holíčskeho svadobného salóna.

  Z úcty a lásky k holíčskym ženám
 • titulka fasiangPosledný februárový týždeň sa v Holíči niesol v znamení fašiangov. 24. februára ovládla sviatočná atmosféra priestory Klubu seniorov. Základná organizácia SZTP tu pripravila Fašiangovú zábavu. K dobrej nálade i do tanca hrali a spievali Záhorácki heligónkari.
  Tradícia fašiangov ožila tohto roku aj vďaka členom Folklórneho súboru Valša. Spolu s nimi sa mohli prísť Holíčania veseliť na fašiangovú zábavu, spojenú s pochovávaním basy a na druhý deň, v poslednú februárovú sobotu, sa pridať k sprievodu fašiangárov na ich pochôdzke ulicami Holíča.
  V utorok pred Popolcovou stredou sa lúčili s obdobím zábav, radosti a veselosti v holíčskom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých. V duchu dávnych zvyklostí sa klienti i personál domova obliekli do najrôznejších kostýmov a masiek a pripravili si aj kultúrny program. Po neodmysliteľnom pochovávaní basy ovládla sálu zábava pri pesničkách skupiny Freďáci.

  Na holíčskych fašiangoch
 • titulka rybnikRybník pri zámku prechádza v týchto dňoch významnou premenou. 8. februára začali mechanizmy uskutočňovať jeho celkové odbahnenie. Stalo sa tak po vzájomnej dohode Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu s Mestom Holíč.
  Práce by mali trvať zhruba dva mesiace, do konca marca. Po odbagrovaní a odvezení sedimentu príde k napusteniu rybníka vodou z rieky Chvojnice a v závislosti od výšky hladiny následne k nasadeniu malých rýb a ich prikrmovaniu.

  Začalo sa odbahnenie zámockého rybníka

Informácie z úradu

Zbierka použitého oblečenia

InfoMESTO HOLÍČ
v spolupráci s občianskym združením Diakonie Broumov

VYHLASUJE

Zbierku použitého oblečenia

 Oblečenie na leto, zimu /dámske, pánske, detské/
 Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
 Látky (minimálne 1m2)
 Drobné elektrické spotrebiče (žehličky, mixéry, rádiá, fény,
atď.)
 Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
 Obuv – nepoškodená, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
 Hračky plastové aj plyšové
 Knihy

Čítať ďalej...
 • InfoMESTO HOLÍČ
  v spolupráci s občianskym združením Diakonie Broumov

  VYHLASUJE

  Zbierku použitého oblečenia

   Oblečenie na leto, zimu /dámske, pánske, detské/
   Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
   Látky (minimálne 1m2)
   Drobné elektrické spotrebiče (žehličky, mixéry, rádiá, fény,
  atď.)
   Perie, prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
   Obuv – nepoškodená, zviazať gumičkou, aby sa páry nestratili
   Hračky plastové aj plyšové
   Knihy

  Zbierka použitého oblečenia
 • InfoPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
  z v o l á v a
  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
  uskutoční dňa 23.03.2017 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
  v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácie poslancov
  4. Záverečný účet Mesta Holíč a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2016
  6. Výročná správa Mesta Holíč za rok 2016
  7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč

  Zasadnutie MsZ - 23.3.2017
 • InfoMesto Holíč príjme do pracovného pomeru Opatrovateľku. Bližšie informácie nájdete tu.

  Mesto Holíč príjme do pracovného pomeru Opatrovateľku
 • InfoŽiadosti o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za KO a DSO za rok 2017 poplatníci môžu predkladať v období od apríla do konca roka 2017. Zodpovedná osoba - Mgr. Natália Šebestová.
  V zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  (2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

  Oznam pre poplatníkov MP za KO a DSO

Akcie, plagáty

Plagáty

oznam Streľby-page-001

výstava trofejí 2017 p-page-001

oznam Jarná motoburza-page-001

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov


   300 rokov od narodenia Márie Terézie

mariaterezia300

 

banerm

Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiholic sprievodca 281

13