Letná tur. sezóna 2020 baner
KO PIC Harmonogram vývozu KO      RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu      InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč COVID-19COVID - 19
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.06.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke www.holic.sk tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Občania môžu svoje pripomienky predložiť písomne na adresu Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do 30.06.2020


Kultúra, šport a iné

Školy a škôlky sa opäť otvorili

titulka skolypoPrvého júna sa znovu otvorili predškolské a školské zariadenia. Keďže nástup detí bol dobrovoľný, na vyučovanie v Základnej škole na Bernolákovej prišla asi tri štvrtina žiakov I. až V. ročníkov, zhruba polovica zasadla do lavíc v Základnej škole na Školskej a polovicu z celkového počtu detí privítali v oboch pracoviskách Materskej školy Lúčky.
V rámci platných nariadení pri vstupoch do budovy učiteľky odmerali deťom teplotu, ktoré po následnej dezinfekcii rúk mohli prejsť do svojich tried a zasadnúť do lavíc s dostatočnými odstupmi.
V úvodný deň sa vyučovanie nieslo vo voľnejšom režime a keďže 1. jún je Medzinárodný deň detí, školy mali pre oslávencov pripravené prekvapenie v podobe zábavných hier a súťaží.
Čítať ďalej...
 • titulka skolypoPrvého júna sa znovu otvorili predškolské a školské zariadenia. Keďže nástup detí bol dobrovoľný, na vyučovanie v Základnej škole na Bernolákovej prišla asi tri štvrtina žiakov I. až V. ročníkov, zhruba polovica zasadla do lavíc v Základnej škole na Školskej a polovicu z celkového počtu detí privítali v oboch pracoviskách Materskej školy Lúčky.
  V rámci platných nariadení pri vstupoch do budovy učiteľky odmerali deťom teplotu, ktoré po následnej dezinfekcii rúk mohli prejsť do svojich tried a zasadnúť do lavíc s dostatočnými odstupmi.
  V úvodný deň sa vyučovanie nieslo vo voľnejšom režime a keďže 1. jún je Medzinárodný deň detí, školy mali pre oslávencov pripravené prekvapenie v podobe zábavných hier a súťaží.

  Školy a škôlky sa opäť otvorili
 • titulka DSSV priebehu tretieho májového týždňa sa v Holíči uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19. Testovaní boli klienti i zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici, v Senior dome Terézia a v Azylovom dome Emauzy, testovanie absolvovali tiež osoby v nocľahárni na Svätojánskej ulici. Výsledky vyšetrení boli vo všetkých prípadoch negatívne.

  Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb
 • titulka archV prvý májový štvrtok sa v areáli Holíčskeho zámku uskutočnil ďalší archeologicko-geofyzikálny prieskum. V poradí druhý prieskum tohto druhu nadviazal na predošlé skúmanie z mája minulého roku, pri ktorom boli odhalené múry a piliere staré niekoľko storočí. Vznikla teória, že by mohlo ísť napríklad o konštrukciu bývalého padacieho mosta z vtedajšieho stredovekého hradu. Prieskum na overenie ďalších skutočností v súvislosti s podzemnými nálezmi vďaka finančnej podpore Mesta Holíč realizovala špeciálnymi prístrojmi dvojica odborníkov archeológov.

  Archeológovia opäť preskúmavali areál zámku
 • titulka majkaVýnimočné obdobie núdzového stavu a prijaté súvisiace opatrenia znemožňujú v súčasnosti usporiadanie akýchkoľvek verejných podujatí. V našom meste však i napriek tomu na ľudové zvyky a tradície nezabúdame. Hoci bez účasti návštevníkov a neodmysliteľnej dychovej hudby sme aj tohto roku postavili májku.
  Takmer dvadsaťmetrový strom s vyzdobeným vrcholom i okružím podmájky vztýčil v prvomájový predvečer na Námestí mieru vysokozdvižný žeriav.

  Centrum Holíča krášli vyzdobená májka

Informácie z úradu

MsZ - 28.5.2020

transparentP O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2020 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Uskutočnenie III. zmeny rozpočtu r. 2020
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k III. zmene rozpočtu r. 2020
5. Uskutočnenie IV. zmeny rozpočtu r. 2020
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k IV. zmene rozpočtu r. 2020
7. Výročná správa SMM za rok 2019
8. Návrh V. zmeny rozpočtu r. 2020
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu V. zmeny rozpočtu r. 2020
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 109 o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Holíč (protest prokurátora)
11.Členstvo v Clustri Kybernetickej bezpečnosti
12.Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie január až máj 2020
13.Informatívna správa o zasadaniach krízového štábu mesta Holíč a prijatých
opatreniach COVID -19
Čítať ďalej...
 • transparentP O Z V Á N K A

  V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2020 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Uskutočnenie III. zmeny rozpočtu r. 2020
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k III. zmene rozpočtu r. 2020
  5. Uskutočnenie IV. zmeny rozpočtu r. 2020
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k IV. zmene rozpočtu r. 2020
  7. Výročná správa SMM za rok 2019
  8. Návrh V. zmeny rozpočtu r. 2020
  9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu V. zmeny rozpočtu r. 2020
  10. Dodatok č. 1 k VZN č. 109 o určení pravidiel času predaja v obchode
  a času prevádzky služieb na území mesta Holíč (protest prokurátora)
  11.Členstvo v Clustri Kybernetickej bezpečnosti
  12.Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie január až máj 2020
  13.Informatívna správa o zasadaniach krízového štábu mesta Holíč a prijatých
  opatreniach COVID -19

  MsZ - 28.5.2020
 • FREEWIFIMesto Holíč v roku 2019 získalo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „WIFI pre Holíč". Získaná dotácie bola v sume 14 245,44 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov a vlastné zdroje predstavovali sumu 749,76 eur, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
  Samotná realizácia prác prebehla v mesiacoch december 2019 – marec 2020. Práce a dodávky realizovala firma EHS, s. r. o., ako úspešných uchádzač v rámci procesu verejného obstarávania.
  V rámci projektu bolo riešené vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Holíč k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Pokrytie signálom je v týchto lokalitách mesta: Námestie Mieru, Areál zámku- Zámocká ulica, Bernolákova ulica, časť Hviezdoslavovej a areál futbalového štadióna.
  K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením slúži 11 externých prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Všetky prístupové body sa budú identifikovať ako WiFi pre Teba.

  WIFI pre Holíč
 • InfoOznamujeme Vám, že od stredy 20. mája 2020 sa na Klientskom centre a Okresnom úrade Skalica obnovujú pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť:
  Pondelok 08.00 – 15.00 hod.
  Utorok 08.00 – 15.00 hod.
  Streda 08.00 – 17.00 hod.
  Štvrtok 08.00 – 15.00 hod.
  Piatok 08.00 – 14.00 hod.
  Samozrejme naďalej platí dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. ( prekrytie dýchacích ciest – rúška, šál, dezinfekcia pri vstupe do budovy)

  prednosta Okresného úradu Skalica

  Oznam OÚ Skalica
 • InfoMesto Holíč v súvislosti s prípravou nájomných zmlúv na parkovacie miesta oznamuje občanom, že v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 11.00 hod. v priebehu mesiaca mája treba odovzdať na oddelení výstavby a ŽP – objekt Fajansa: 
  - kópiu technického preukazu 
  - kópiu preukazu ZŤP a lekárskeho posudku s termínom opätovného posúdenia zdravotného stavu /Rozhodnutie Úradu práce, soc. vecí soc. a rodiny/
  kde si pracovníčka poznačí meno, telefónny kontakt a ostatné údaje z parkovacieho preukazu.

  Požadované vyššie uvedené doklady spolu s údajmi
  : meno nájomcu parkovacieho miesta, číslo parkovacieho miesta , názov lokality a telefónne číslo nájomcu môžu byť doručené aj elektronicky na adresy blanka.skalova@holic.sk, ivana.matulova@holic.sk, prípadne poštou alebo do schránky pri dverách do objektu.
  Následne budú občania vyzvaní telefonicky, prípadne emailom k podpisu už pripravenej zmluvy.

  Nájomné zmluvy - parkovacie miesta

Akcie, plagáty

Plagáty

Plagát výstava Mesto a ZUŠ-page-001

Letná tur. sezóna 20-page-001

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 14:30
Piatok 8:00 - 14:30

Upresnenie úradných hodín

13