Kultúra, šport a iné

Holíčskym seniorom k ich októbrovému sviatku

titulka senioriMesto Holíč si aj tohto roku uctilo svojich starších spoluobčanov. 17.októbra pripravilo v Kultúrno-osvetovom centre spoločenské posedenie, na ktoré pozvalo jubilujúcich seniorov, dožívajúcich sa v tomto roku 65 až 90 a viac rokov.
Blahopriania a symbolickú kyticu vďaky primátor osobne odovzdal jubilantkám Marii Hepalovej, Hedvige Vavrincovej a Otovi Kroupovi.
K spríjemneniu podujatia prišli zahrať a zaspievať skupina D´bend a ľudová hudba Základnej umeleckej školy Holíč.
Čítať ďalej...
 • titulka senioriMesto Holíč si aj tohto roku uctilo svojich starších spoluobčanov. 17.októbra pripravilo v Kultúrno-osvetovom centre spoločenské posedenie, na ktoré pozvalo jubilujúcich seniorov, dožívajúcich sa v tomto roku 65 až 90 a viac rokov.
  Blahopriania a symbolickú kyticu vďaky primátor osobne odovzdal jubilantkám Marii Hepalovej, Hedvige Vavrincovej a Otovi Kroupovi.
  K spríjemneniu podujatia prišli zahrať a zaspievať skupina D´bend a ľudová hudba Základnej umeleckej školy Holíč.

  Holíčskym seniorom k ich októbrovému sviatku
 • titulka darciMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči má v súčasnosti evidovaných 363 darcov krvi. Viac ako tretina z nich prijala pozvanie Mesta Holíč na tradičné stretnutie, ktoré sa konalo 9. októbra v Kultúrno-osvetovom centre.
  Aj tohtoročné podujatie bolo verejným poďakovaním dobrovoľným darcom, ktorí najcennejšiu ľudskú tekutinu odovzdávajú z osobného presvedčenia, bez nároku na odmenu.

  Poďakovanie dobrovoľným darcom krvi
 • titulka sportPrvý októbrový víkend v Holíči patril predovšetkým športovým súťažiam.
  V sobotu 6. októbra sa v Športovej hale na Kollárovej ulici konal 8. turnaj tohtoročnej II. ligy boxu a v areáli Veterného mlyna predvádzali svoje umenie členovia poľovníckych zdužení a streleckí nadšenci na 28. ročníku Brokového preboru o pohár primátora. V nedeľu 7. októbra sa zišli vyznávači rybárčenia pri Zámockých vodných valoch na prívlačových pretekoch.

  Víkend v znamení športu
 • titulka cvcV tomto roku si pripomína dvadsiate výročie svojho založenia Centrum voľného času. Okrúhle jubileum bolo príležitosťou k usporiadaniu spoločnej oslavy, ktorá sa uskutočnila 3. októbra v Kultúrno-osvetovom centre.
  Súčasná riaditeľka Zdenka Cintulová v príhovore okrem iného
  priblížila históriu CVČ a mená tých, ktorí stáli u zrodu ako aj v ďalších rokoch tohto školského zariadenia. Zaspomínala na prvého riaditeľa Mariána Samsona i na pokračovateľov Jarmilu Martinkovičovú, Lenku Kvaltínovú, Ingrid Sochorovú a Dagmar Šablovú, ktorá zastávala funkciu poverenej riaditeľky holíčskeho CVČ celé jedno desaťročie.
  Štvorici bývalých vedúcich či zamestnancov CVČ odovzdal primátor ako vyjadrenie vďaky gratuláciu a kyticu kvetov.

  Centrum voľného času slávi dvadsiatiny

Informácie z úradu

Cena Slovenskej republiky za krajinu aj pre Holíč

titulka ocenenieMinisterstvo životného prostredia SR spolu s národným koordinátorom Slovenskou agentúrou životného prostredia, vyhlásilo v marci tohto roku 5. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018. Do projektu sa mohli zapojiť miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv, cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu, mimovládne organizácie. Cieľom „Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018" bolo oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 bolo nominovaných 12 projektov. Mesto Holíč bolo nominované s projektom „Sprievodca Bylinkovou záhradou", ktorý bol podporený z OP Cezhraničná spolupráca SK-CZ 2007-2013. Po úspešnej prezentácii v Hriňovej, kde bol projekt predstavený v 20 minútovej prezentácii odbornej komisii nasledovalo obdobie čakania na vyhodnotenie. Dočkali sme sa 16.10.2018, kedy v historickej radnici v Banskej Bystrici boli slávnostne vyhlásené výsledky. Veľkým potešením bolo odovzdanie osobitného uznania odbornej komisie mestu Holíč v rámci Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018 za významný profesionálny prínos k obnove zabudnutej barokovej komponovanej krajiny. Cenu si osobne prevzal primátor Zdenko Čambal.
Čítať ďalej...
 • titulka ocenenieMinisterstvo životného prostredia SR spolu s národným koordinátorom Slovenskou agentúrou životného prostredia, vyhlásilo v marci tohto roku 5. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018. Do projektu sa mohli zapojiť miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv, cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu, mimovládne organizácie. Cieľom „Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018" bolo oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 bolo nominovaných 12 projektov. Mesto Holíč bolo nominované s projektom „Sprievodca Bylinkovou záhradou", ktorý bol podporený z OP Cezhraničná spolupráca SK-CZ 2007-2013. Po úspešnej prezentácii v Hriňovej, kde bol projekt predstavený v 20 minútovej prezentácii odbornej komisii nasledovalo obdobie čakania na vyhodnotenie. Dočkali sme sa 16.10.2018, kedy v historickej radnici v Banskej Bystrici boli slávnostne vyhlásené výsledky. Veľkým potešením bolo odovzdanie osobitného uznania odbornej komisie mestu Holíč v rámci Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018 za významný profesionálny prínos k obnove zabudnutej barokovej komponovanej krajiny. Cenu si osobne prevzal primátor Zdenko Čambal.

  Cena Slovenskej republiky za krajinu aj pre Holíč
 • transparentM E S T O H O L Í Č

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk

  Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
  pracovnej pozície
  Príslušník mestskej polície
  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  Príslušník mestskej polície
 • InfoV súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami ponúka Mesto Holíč kandidátom na primátora i na poslancov možnosť uverejnenia predvolebnej inzercie resp. politickej reklamy. Pre tento účel bude vyčlenený priestor v najbližšom vydaní dvojtýždenníka HOLÍČAN, ktorý vyjde 25. októbra 2018.
  Záujemcovia budú mať vyhradený jednotný formát so stanovenými rozmermi a poplatkom za uverejnenie:
  - pre kandidátov na primátora 12x18 cm (orientovaný na šírku) v celkovej sume 106 eur
  - pre kandidátov na poslancov 8x18 cm (orientovaný na šírku) v celkovej sume 70 eur
  V prípade záujmu je potrebné zaslať podklady vo formáte pdf najneskôr do 17. októbra 2018 do 12.00 hod. na adresu redakcie HOLÍČAN: holican@holic.sk
  Podklady doručené po uvedenom termíne už nebudú v tomto periodiku uverejnené.

  Ponuka inzercie kandidátom pre komunálne voľby v Holíči
 • InfoVážení občania, mesto Holíč Vám oznamuje termíny zvozu haluzia /konárov z jesenného orezu/, ktorý sa uskutoční v mesiaci október 2018 nasledovne:

  Dňa 15.10.2018 /pondelok/
  ulica: Schiffelova, Lidická, Duklianska, 29.augusta, Budovateľská, Gagarinova,
  Rodinné domky,

  Dňa 16.10.2018 /utorok/
  ulica: Vrádištská, Priečna, Priateľstva, Pri štadíóne, Športová, Vysoká, Palárikova,
  Sibírska, Veterná, Betlehém, Svätojánska, Kopčanská,

  dňa 17.10.2018 /streda/
  ulica: Kátovská, Kukučínova, Bottova, Kpt. Nálepku, Fučíkova, M. R. Štefánika, Partizánska, Mlynská, Jesenského, Potočná, Jednoradová, Hollého, Ružová, Staničná

  dňa 18.10.2018 /štvrtok/
  ulica: Sasinkova, Moyzesova, Štúrova, Kollárova, Hurbanova, Sv. Anny, Zámocká, Bažantnica, Školská, Hviezdoslavova, Bratislavská, Pod Hrebeňom, Pod sýpkou, Ulica Márie Terézie.

  PLÁNOVANÝ ZVOZ HALUZIA RODINNÉ DOMY II. polrok 2018

Akcie, plagáty

Plagáty

20181020 Hubertovka

20181020 Vylov

20181026 Strasidla

Strašidlá - leták 2018

Sedem hriechov - inventúra démonov

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Úplný predľad otváracích hodín


 KO PIC

           Harmonogram vývozu KO


 ZSE-Energetika-logo-574x320

        Prerušenie distribúcie elektriny


 GDPR

 záhrady tabula mala

uniam

 

odpady 2018

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13