Kultúra, šport a iné

Jednota dôchodcov oslávila jubileum

titulka jdV tomto roku si pripomína štvrťstoročie od svojho vzniku Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Holíči.
Pri tejto príležitosti sa 20. septembra zišli súčasní i bývalí členovia výboru a ďalší seniori na spoločnej oslave jubilea.
Ako v príhovore okrem iného uviedla terajšia predsedníčka Viera Mikulášiková, holíčska organizácia je v súčasnosti početne najväčšou v skalickom okrese a druhou najpočetnejšou v rámci Trnavského kraja. Za obetavú prácu pri zabezpečovaní úloh v prospech MO JDS a staršej generácie udelila Okresná organizácia JDS Skalica jubilujúcej holíčskej organizácii Ďakovný list.
Oslavu 25. výročia spríjemnili verše básní, piesne v podaní ženského speváckeho súboru Luna i pesničky, ktoré prišli za sprievodu heligónky Ladislava Michálka zaspievať aj ďalší dvaja členovia speváckeho zboru ECHO.
Čítať ďalej...
 • titulka jdV tomto roku si pripomína štvrťstoročie od svojho vzniku Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Holíči.
  Pri tejto príležitosti sa 20. septembra zišli súčasní i bývalí členovia výboru a ďalší seniori na spoločnej oslave jubilea.
  Ako v príhovore okrem iného uviedla terajšia predsedníčka Viera Mikulášiková, holíčska organizácia je v súčasnosti početne najväčšou v skalickom okrese a druhou najpočetnejšou v rámci Trnavského kraja. Za obetavú prácu pri zabezpečovaní úloh v prospech MO JDS a staršej generácie udelila Okresná organizácia JDS Skalica jubilujúcej holíčskej organizácii Ďakovný list.
  Oslavu 25. výročia spríjemnili verše básní, piesne v podaní ženského speváckeho súboru Luna i pesničky, ktoré prišli za sprievodu heligónky Ladislava Michálka zaspievať aj ďalší dvaja členovia speváckeho zboru ECHO.

  Jednota dôchodcov oslávila jubileum
 • titulka motoburzaV nedeľu 9. septembra sa v Holíči zišli priaznivci motorizmu i historických veteránov na jesennej motoristickej burze.
  Z dôvodu prebiehajúcej výstavby náučného chodníka pri zámockom rybníku sa však výnimočne konala o kúsok ďalej, na lúke smerom k Bažantnici.
  Viac ako 1800 návštevníkov si mohlo vybrať z najrôznejšieho motoristického a iného sortimentu rozloženého na dvesto desiatich predajných miestach. Aj tohtoročný program organizátori z Klubu historických vozidiel zatraktívnili výstavou starých veteránov. V ankete návštevníkov získal medzi automobilmi najvyšší počet hlasov Ford Mustang Convertible z roku 1968, ktorý prišiel predstaviť Holíčan Peter Urbánek.
  Za najkrajší motocykel návštevníci zvolili Norton S2 z roku 1947, ktorý priviezol Miroslav Špaček z Břeclavi. Zvláštnu cenu udelili organizátori legendárnemu Volkswagenu Chrobák z roku 1953 a jeho majiteľovi Milanovi Šupárovi z Liptovského Mikuláša.

  Areál zámku hostil návštevníkov jesennej motoburzy
 • titulka motoHolíčskou Bažantnicou sa v sobotu 8. septembra niesol rachot motoriek, kvílenie pneumatík a vzduch ovanul spálený benzín.
  Konal sa tu 2. oficiálny ročník medzinárodnej súťaže v street ridingu, SIS Cup 2018. Podujatie opäť pripravila partia nadšencov nazývaná Skrachovanci, po novom už ako zaregistrované združenie Motosport Stunt riding Holíč.
  Súťažiaci mali na prezentáciu svojho umenia pred odbornou porotou stanovený časový limit. Po tridsaťsekundovom zahrievacom rozjazde ich čakala trojminútovka ostrej, hodnotenej jazdy, v rámci ktorej museli ukázať, čo všetko so svojimi strojmi vedia. Ich obdivuhodné kaskadérske kúsky prišla obdivovať takmer tisícka návštevníkov, teda dvojnásobne viac ako minulý rok.

  Motocykloví kaskadéri opäť predvádzali svoje umenie
 • titulka velkacenaV sobotu 8. septembra sa Holíč opäť niesol v znamení významného atletického podujatia. Konal sa tu už XXVI. ročník pretekov o Veľkú cenu mesta Holíč. Súťaž bola v poradí tretím podujatím Cyrilometodského maratónu 2018, zaradeným do seriálu Grand Prix Záhoria.
  Súťažiť prišlo rekordných 365 pretekárov zo Slovenska a Českej republiky. Rekordný bol aj počet bežcov v detských a žiackych kategóriách, v ktorých súťažilo dovedna 143 atletických nádejí.
  V absolútnom poradí súťaže mužov zvíťazil Martin Kučera z VSK Uni Brno, v kategórii žien vyhrala Irena Pospíšilová z AK Drnovice. Z 50 pretekárov Holíča si traja odniesli víťazné tituly. V kategórii žien nad 45 rokov vyhrala Katarína Čechová, medzi juniorkami zvíťazila Simona Gorbatenková, obidve z AK Junior, ich oddielový kolega Pavol Vendelín Riečický si vybojoval prvenstvo v kategórii dorastencov.

  O Veľkú cenu Holíča po dvadsiaty šiesty raz

Informácie z úradu

Pokyny počas "motoriek" a premávka autobusov

Vintage bike racerMesto Holíč oznamuje občanom, že v sobotu 29. septembra 2018 sa bude konať X. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska historických motocyklov – Holíčsky zámocký okruh. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby v deň konania pretekov rešpektovali pokyny polície a dopravných komisárov, ktorí budú regulovať dopravu hlavne na križovatkách, a neprechádzali cez cesty v uzatvorenej trase okruhu, inak môže prísť k dopravnej nehode.

Oznamujeme občanom, že v čase konania pretekov budú uzatvorené ulice Zámocká, Bernolákova od kostola po hornú okružnú križovatku, ulica Sasinkova medzi okružnými križovatkami, ulica Hodonínska od LIDLu až po Slovenskú sporiteľňu. Ďalej budú uzatvorené výjazdy z ulíc J. J. Boora, M. Nešpora, Jednoradová.
Čítať ďalej...
 • Vintage bike racerMesto Holíč oznamuje občanom, že v sobotu 29. septembra 2018 sa bude konať X. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska historických motocyklov – Holíčsky zámocký okruh. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby v deň konania pretekov rešpektovali pokyny polície a dopravných komisárov, ktorí budú regulovať dopravu hlavne na križovatkách, a neprechádzali cez cesty v uzatvorenej trase okruhu, inak môže prísť k dopravnej nehode.

  Oznamujeme občanom, že v čase konania pretekov budú uzatvorené ulice Zámocká, Bernolákova od kostola po hornú okružnú križovatku, ulica Sasinkova medzi okružnými križovatkami, ulica Hodonínska od LIDLu až po Slovenskú sporiteľňu. Ďalej budú uzatvorené výjazdy z ulíc J. J. Boora, M. Nešpora, Jednoradová.

  Pokyny počas "motoriek" a premávka autobusov
 • titulka lavkaO necelý rok by mala spojiť Kopčany a Mikulčice lávka cez rieku Moravu. Prvý krok k realizácii tohto zámeru sa uskutočnil 18. septembra poklepaním základných kameňov. Stalo sa tak na slávnostnom podujatí v areáli Slovanského hradiska pri moravských Mikulčiciach za účasti starostov dotknutých obcí, dodávateľa i predstaviteľov Juhomoravského a Trnavského kraja, ktoré participujú na spoločnom projekte „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".
  Cieľom projektu je prepojenie oboch lokalít pre cyklistov, peších návštevníkov a miestnych obyvateľov v rámci unikátnej pamiatkovej oblasti slovanského hradiska.

  Kopčany a Mikulčice spojí lávka cez rieku Moravu
 • erb                                    M e s t o   H o l í č
                                Bratislavská 5, 908 51 Holíč

  OVS č.36
 • transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
  z v o l á v a
  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
  uskutoční dňa 13.09.2018 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
  v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku .

  Program:
  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácie poslancov
  4. Uskutočnenie V. zmeny rozpočtu r. 2018
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k V. zmene rozpočtu
  6. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2018
  7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VI. zmene rozpočtu r. 2018
  8. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2018
  9. VZN o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území mesta Holíč
  10. Dodatok č. 1 k VZN č. 94 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči
  11. Dodatok č. 1 k VZN č. 95 o prenájme bytov v meste Holíč
  12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie apríl až august
  2018
  13. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena samosprávneho orgánu - rady školy

  Zasadnutie MsZ 13.9.2018

Akcie, plagáty

Plagáty

HZO plagat A3 final nahlad

Leták web-page-001

Leták web-page-002

výstava SE-page-001

Hatala - plagát

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Úplný predľad otváracích hodín


 KO PIC

           Harmonogram vývozu KO


 ZSE-Energetika-logo-574x320

        Prerušenie distribúcie elektriny


 GDPR

 záhrady tabula mala

uniam

 

odpady 2018

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13