Kultúra, šport a iné

Mesto poďakovalo dobrovoľným darcom krvi

titulka darci krviMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči má v súčasnosti evidovaných 350 darcov krvi. Viac ako tretina z nich prijala pozvanie Mesta Holíč na tradičné stretnutie, ktoré sa konalo 10. októbra v Kultúrno-osvetovom centre.
Toto každoročné podujatie bolo opäť verejným poďakovaním mesta dobrovoľným darcom, ktorí najcennejšiu ľudskú tekutinu odovzdávajú z osobného presvedčenia, bez nároku na odmenu.

Čítať ďalej...
 • titulka darci krviMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči má v súčasnosti evidovaných 350 darcov krvi. Viac ako tretina z nich prijala pozvanie Mesta Holíč na tradičné stretnutie, ktoré sa konalo 10. októbra v Kultúrno-osvetovom centre.
  Toto každoročné podujatie bolo opäť verejným poďakovaním mesta dobrovoľným darcom, ktorí najcennejšiu ľudskú tekutinu odovzdávajú z osobného presvedčenia, bez nároku na odmenu.

  Mesto poďakovalo dobrovoľným darcom krvi
 • titulka nemcova7. októbra oslávila 90. narodeniny pani Ľudmila Nemcová. Pri tejto príležitosti prišiel jubilantke v predvečer jej významného životného výročia poblahopriať primátor Zdenko Čambal.
  Blahoprianie a vecný dar odovzdala oslávenkyni aj Miroslava Berkeš Valová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mesta Holíč. Oslava životného výročia sa uskutočnila aj za prítomnosti jubilantkiných najbližších príbuzných. Oslávenkyňa sa s gratulantmi podelila o svoje zážitky a zaspomínala na udalosti, ktoré písali stránky jej deväťdesiatročnej knihy života.
  Pani Ľudmile Nemcovej prajeme všetko najlepšie a aby ďalšie roky prežívala v zdraví, radosti a spokojnosti.

  Blahoprianie jubilantke Ľudmile Nemcovej
 • titulka pivneV sobotu 16. septembra sa konal IX. ročník motocyklových pretekov, Holíčsky zámocký okruh. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska vintage historických motocyklov a sajdkár boli opäť zážitkom nielen pre fanúšikov motorizmu.
  V tento deň sa uskutočnil aj jubilejný, X. ročník Zámockých pivných slávností. Na návštevníkov čakali vystúpenia hudobných skupín rôznych žánrov, pivné súťaže a samozrejme bohatá ponuka piva viacerých značiek a občerstvenia.

  Holíčsky zámocký okruh a pivný festival
 • titulka vchSobota 9. septembra patrila tradičnej športovej udalosti. Konal sa tu už XXV. ročník pretekov o Veľkú cenu mesta Holíč.
  Súťažiť prišlo rekordných 355 pretekárov zo Slovenska a Českej republiky.
  V hlavnej kategórii v absolútnom poradí súťaže mužov sa celkovým víťazom stal s časom 29:30 min. Lukáš Soural z VSK Uni Brno. V kategórii žien zvíťazila s dosiahnutým časom 35:04 min. Irena Pospíšilová z AK Drnovice.
  Najúspešnejšou pretekárkou domáceho AK Junior sa stala Simona Gorbatenková, ktorá zvíťazila v kategórii junioriek.

  Veľká cena Holíča s rekordným počtom bežcov

Informácie z úradu

 • ZSEDňa: 9.11.2017

  Dňa 14.11.2017 - časť 1

  Dňa 14.11.2017 - časť 2

  Prerušenie distribúcie elektriny
 • transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
  z v o l á v a
  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
  uskutoční dňa 28.09.2017 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
  v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácie poslancov
  4. Konsolidovaná výročná správa Mesta Holíč za rok 2016
  5. Monitorovacia správa k Programovému rozpočtu k 30.06.2017

  MsZ - 28.9.2017
 • InfoMesto Holíč oznamuje občanom bývajúcim na Ulici Márie Terézie, že čoskoro bude sprístupnený nový výjazd z lokality po novovybudovanej komunikácii s napojením na štátnu cestu smer Kopčany a Bratislava. Zároveň týmto upozorňujeme motoristickú verejnosť , že komunikácia bude daná do užívania až po jej riadnej kolaudácii v mesiaci októbri 2017. Do tejto doby treba rešpektovať jestvujúce dopravné zariadenia zabraňujúce vjazdu na novú cestu a prejazdu po nej.
  Za porozumenie ďakujeme.

  Oznam
 • Vintage bike racerMesto Holíč oznamuje občanom, že v sobotu 16. septembra 2017 sa bude konať IX. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska historických motocyklov – Holíčsky zámocký okruh. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby v deň konania pretekov rešpektovali pokyny polície a dopravných komisárov, ktorí budú regulovať dopravu hlavne na križovatkách, a neprechádzali cez cesty v uzatvorenej trase okruhu, inak môže prísť k dopravnej nehode.

  Oznamujeme občanom, že v čase konania pretekov budú uzatvorené ulice Zámocká, Bernolákova od kostola po hornú okružnú križovatku, ulica Sasinkova medzi okružnými križovatkami, ulica Hodonínska od LIDLu až po Slovenskú sporiteľňu. Ďalej budú uzatvorené výjazdy z ulíc J. J. Boora, M. Nešpora, Jednoradová.

  Obchádzková trasa na Skalicu povedie v smere od Kopčan cez Nám. sv. Martina, ulicou Moyzesova a Kátovská. V smere na Hodonín cez ulicu Kukučínova a Hollého. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená dopravným značením.

  Za rešpektovanie vzniknutej situácie a pochopenie občanov vopred ďakujeme.

  Preteky motocyklov

Akcie, plagáty

Plagáty

plagat strasidla 201

strašidlá 17 - leták

kurz spol tancu SK

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov   300 rokov od narodenia Márie Terézie

mariaterezia300

 odpad 2017

            Harmonogram vývozu KO

 

banerm

 

Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiplagat premeny 2017vm

 

 

Triedenie odpadu

              Význam triedenia odpadu

                   Recyklačné symboly13