Kultúra, šport a iné

Výtvarná súťaž Ochranárik

titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení autorom najlepších prác sa uskutočnilo 2. decembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.
Čítať ďalej...
 • titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení autorom najlepších prác sa uskutočnilo 2. decembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.

  Výtvarná súťaž Ochranárik
 • titulka pesnickyDopoludnie pri pesničkách, hudbe i tanci prežívali 20. novembra klienti zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Podobne ako po minulé roky aj toto priateľské stretnutie pripravil holíčsky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
  V programe sa predstavili prijímatelia sociálnych služieb z Holíča a ďalších siedmich zariadení v rámci kraja.
  Vo svojich vystúpeniach rozozneli sálu populárnymi pesničkami spred niekoľkých desaťročí, ale i súčasnými hitmi známymi z rozhlasu či televízie. Príjemným prekvapením boli melódie skladieb starých majstrov, ktoré prišla zaspievať členka Slovenskej filharmónie a držiteľka ocenenia Zlatá nota, Holíčanka Alena Trnková.

  Stretnutie pri česko-slovenských pesničkách
 • titulka bubnovacka19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Pri príležitosti týchto významných dní sa na Slovensku už po šiesty raz uskutočnilo podujatie s cieľom poukázať na práva detí.
  Pod názvom Bubnovačka sa 19. novembra konala aj na Holíčskom zámku.

  Bubnovačka poukázala na práva detí
 • titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
  Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
  V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.

  Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi

Informácie z úradu

Chystáte sa na sviatky vyprážať kapra ?......

titulka panvica-prepaleny-olej...tak by sme Vám len chceli pripomenúť, že prepálený kuchynský olej sa dá výborne recyklovať.

Samozrejme každému záujemcovi poskytne zdarma praktický uzatvárateľný lievik na daný zber.
Lieviky si môžu občania vyzdvihnúť na oddelení výstavby a ŽP.

Postup zberu u Vás doma bude za použitia lievikov jednoduchý:

- lievik naskrutkujte na čistú PET fľašu, alebo na starú fľašu z oleja. Fľašky môžu byť vo všetkých objemoch. Nepoužívajte fľašu od OCTU !

- opotrebovaný kuchynský olej alebo tuk nalejte do PET fľaše,
- naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte, aby sa obsah nevylial do zbernej nádoby a odovzdajte pracovníkovi na zbernom dvore a na Čerpacích staniciach Slovnaft v Holíči.

Odovzdanie je BEZPLATNÉ.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov: slnečnicový, repkový, ľanový a pod., ktoré zostávajú v domácnosti po vysmážaní BEZ zvyškov jedál a štiav. Prepálená strúhanka nie je vadou v oleji.

Čítať ďalej...
 • titulka uzavretie nadobMesto Holíč v najbližšom období pristúpi k uzamknutiu všetkých kontajnerov na triedený komunálny odpad. V kontajneroch určených len na triedený odpad nachádzame vyhodené celé vrece odpadkov zmesového komunálneho odpadu, textil, rôzne konáre, lístie, stavebný odpad a podobne. A práve toto je hlavným dôvodom ich plošného uzamknutia. V častiach mesta, kde tieto problémy boli obzvlášť vypuklé, boli už kontajnery uzamknuté, no musíme pristúpiť k uzatvoreniu aj tých ostatných.
  Zároveň informujeme verejnosť, že za vývoz nádoby, v ktorej sa nachádza len to čo do nej patrí NEPLATÍME VÔBEC, ale za znečistený odpad, ktorý sa stal vlastne zmesovým komunálnym PLATÍME VŠETCI /resp. Mesto Holíč prostredníctvom vyberania poplatkov za vývoz KO/. Stále častejšie znečisťovanie separovaného odpadu bolo jedným z dôvodov zavedenia vrecového systému zberu papiera, plastov a kovov v rodinných domoch. Uzatvorenie kontajnerov na sídliskách nebude urobený bez varovania, nakoľko sme v médiách viackrát upozorňovali na tento nešvár, ktorý bude v krajnom prípade riešený uzamknutím nádob.

  Oznámenie o uzamknutí všetkých kontajnerov na PAPIER, PLASTY, SKLO
 • transparentV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2019 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2019
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu
  5. Návrh na odsúhlasenie prijatia kontokorentného úveru
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu prijatia kontokorentného úveru
  7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
  8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
  9. Návrh VZN o určení dotácie na žiaka pre rok 2020
  10. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
  11. Návrh VZN o podmienkach parkovania motorových vozidiel na území mesta Holíč

  Mestské zastupiteľstvo - 5.12.2019
 • titulka panvica-prepaleny-olej...tak by sme Vám len chceli pripomenúť, že prepálený kuchynský olej sa dá výborne recyklovať.

  Samozrejme každému záujemcovi poskytne zdarma praktický uzatvárateľný lievik na daný zber.
  Lieviky si môžu občania vyzdvihnúť na oddelení výstavby a ŽP.

  Postup zberu u Vás doma bude za použitia lievikov jednoduchý:

  - lievik naskrutkujte na čistú PET fľašu, alebo na starú fľašu z oleja. Fľašky môžu byť vo všetkých objemoch. Nepoužívajte fľašu od OCTU !

  - opotrebovaný kuchynský olej alebo tuk nalejte do PET fľaše,
  - naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte, aby sa obsah nevylial do zbernej nádoby a odovzdajte pracovníkovi na zbernom dvore a na Čerpacích staniciach Slovnaft v Holíči.

  Odovzdanie je BEZPLATNÉ.

  Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov: slnečnicový, repkový, ľanový a pod., ktoré zostávajú v domácnosti po vysmážaní BEZ zvyškov jedál a štiav. Prepálená strúhanka nie je vadou v oleji.

  Chystáte sa na sviatky vyprážať kapra ?......
 • InfoV mesiaci apríl 2019 mesto Holíč podalo žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie
  na projekt s názvom: „Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy na Kollárovej ulici, pavilón A". Uvedená žiadosť bola predložená v rámci výzvy zameranej na Činnosť L5, ktorú zverejnil Environmentálny fond na svojom webe. Hlavným cieľom projektu bolo zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy na Kollárovej ulici, konkrétne pavilónu A, v ktorom sa konajú voľno-časové aktivity. Na základe Rozhodnutia ministra Ministerstva životného prostredia SR bol uvedený projekt schválený vo výške 102 000 €, pričom mesto sa podieľalo na spolufinancovaní vo výške 19 000.- €. Po procese verejného obstarávania bola úspešná firma PMGSTAV SK, s.r.o., ktorá koncom mesiaca november dokončí v pavilóne A na verejnej budove nachádzajúcej sa na Kollárovej ulici výmenu všetkých okenných výplní /68 ks/ na prízemí a prvom poschodí a všetkých vstupných dverí /6 ks/ na prízemí daného objektu. Realizáciou uvedeného projektu mesto Holíč prispelo k zníženiu požiadaviek na množstvo tepla potrebného na vykurovanie a zlepšia sa i tepelno-technické vlastnosti objektu.

  Mgr. Nikol Lazíciusová

  Dotácia z Environmentálneho fondu – verejná budova na Kollárovej ulici

Akcie, plagáty

Plagáty

Mikuláš

Vianočný koncert-page-001

Vianocne dni plagat

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Upresnenie úradných hodín

13