FireDôrazne žiadame všetkých občanov, aby do svojich odpadových nádob NEVYSÝPALI horúci a ešte teplý popol zo svojich kotlov, krbov, sporákov a kachlí. V prípade, že sa takýto popol bude nachádzať vo Vašej odpadovej nádobe, nádoba nebude z bezpečnostných dôvodov vyprázdnená. Takýto popol môže veľmi ľahko spôsobiť podpálenie odpadu vo zvozovom vozidle. V mene spoločnosti VPP servis s.r.o. ďakujeme za pochopenie.
Mesto Holíč, oddelenie VaŽP

Kultúra, šport a iné

Zavítal k nám Mikuláš

titulka mikulasV stredu 6. decembra, presne v deň svojho sviatku, prišiel medzi nás opäť Mikuláš. Úderom šestnástej hodiny zavítal na zaplnené Námestie mieru. Sprevádzaný svojimi spoločníkmi, Anjelom a Čertom, slávnostne rozsvietil vianočný strom a otvoril tak prvé z tohtoročných vianočných podujatí v Holíči.
Mikulášske podujatie vyplnili svojim programom deti z Materskej školy Lúčky a svojou troškou zábavy prispel aj Čert s Anjelom. Tých najmenších, ktoré na stretnutie s Mikulášom prišli, dobrosrdečný deduško obdaroval sladkým darčekom.
Čítať ďalej...
 • titulka mikulasV stredu 6. decembra, presne v deň svojho sviatku, prišiel medzi nás opäť Mikuláš. Úderom šestnástej hodiny zavítal na zaplnené Námestie mieru. Sprevádzaný svojimi spoločníkmi, Anjelom a Čertom, slávnostne rozsvietil vianočný strom a otvoril tak prvé z tohtoročných vianočných podujatí v Holíči.
  Mikulášske podujatie vyplnili svojim programom deti z Materskej školy Lúčky a svojou troškou zábavy prispel aj Čert s Anjelom. Tých najmenších, ktoré na stretnutie s Mikulášom prišli, dobrosrdečný deduško obdaroval sladkým darčekom.

  Zavítal k nám Mikuláš
 • titulka podvecerPriestory Zámockej vinárne v Holíči patrili v posledný novembrový podvečer predovšetkým poézii. Mestská knižnica v spolupráci s Klubom autorov a priateľov literatúry Holíč pripravili podujatie s názvom Poetický advent. Sviatočne ladený program bol prierezom tvorby väčšiny členov holíčskeho Klubu. Po veršoch básní poetky Zdenky Lacikovej v podaní Myriam Hupkovej sa prítomní mohli započúvať aj do recitátorkinej vlastnej tvorby a tiež tvorby jej otca Antona Hupku. Časť svojho literárneho diela predstavili aj Ivan Eduard Hnát, Ján Rak mladší a dvaja noví členovia KAPL Štefan Vidlár a Dominika Elizabeth Hladíková.

  Adventný podvečer s poéziou
 • titulka ochranarikV tomto roku vyhlásila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR už V. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Bola určená deťom materských, základných a špeciálnych škôl. Vyhodnotenie okresného kola sa konalo 30. novembra v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.
  V kategórii Materské školy bol ocenený za najlepšiu prácu Alexander Šantavý z Materskej školy Skalica. Víťazom kategórie Základné školy I. stupeň sa stal Marek Tokoš zo ZŠ Prietržka. Cenu za 1. miesto v súťaži žiakov II. stupňa získala Simona Iršová z holíčskej Základnej školy na Bernolákovej. V kategórii Špeciálne základné školy sa stal víťazom Gyula Czére zo Špeciálnej ZŠ Skalica.
  Cenu prednostky Okresného úradu Skalica za aktívny prístup v súťaži získala Aneta Mikulová z Materskej školy Radošovce.

  Poznáme víťazov výtvarnej súťaže Ochranárik
 • titulka denODPri príležitosti Dňa študentov Mesto Holíč pripravilo i tohto roku podujatie nazvané Deň otvorených dverí. V piatok 24. novembra samospráva opäť privítala študentov oboch holíčskych stredných škôl.
  So štruktúrou i konkrétnym zameraním jednotlivých oddelení úradu i mestských organizácií ich bližšie oboznámili predstavitelia vedenia mesta. Po diskusii, v ktorej študenti dostali priestor na svoje otázky, absolvovali prehliadku mestského úradu, dostali príležitosť nazrieť aj do pracovne primátora a zavítali tiež na mestskú políciu.

  Mestský úrad opäť otvoril dvere študentom

Informácie z úradu

MSSČK ďakuje...

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči vyslovuje poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa zúčastňovali odberov krvi počas celého roka 2017.
V tomto predvianočnom čase Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a pracovných úspechov.
Príjemné prežitie sviatkov vianočných a všetko len to najlepšie v Novom roku 2018.
Čítať ďalej...
 • Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči vyslovuje poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa zúčastňovali odberov krvi počas celého roka 2017.
  V tomto predvianočnom čase Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a pracovných úspechov.
  Príjemné prežitie sviatkov vianočných a všetko len to najlepšie v Novom roku 2018.

  MSSČK ďakuje...
 • Info
  Dňa 23.12.2017 - ZATVORENÉ
  od 24.12.2017 do 26.12.2017 - ZATVORENÉ
  od 27.12.2017 do 29.12.2017 - OTVORENÉ podľa bežných otváracích hodín
  od 30.12.2017 do 01.01.2018 - ZATVORENÉ
  od 02.01.2018 do 05.01.2018 - OTVORENÉ podľa bežných otváracích hodín
  Dňa 06.01.2018 - ZATVORENÉ

  Zberný dvor odpadov počas sviatkov
 • transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
  z v o l á v a
  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
  uskutoční dňa 07.12.2017 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
  v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

  Program:
  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácie poslancov
  4. Uskutočnenie X. – XI. zmeny rozpočtu r. 2017
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k X. – XI. zmene rozpočtu r. 2017
  6. Návrh XII. zmeny rozpočtu r. 2017

  Zasadnutie MsZ - 7.12.2017
 • InfoV zmysle § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Mestu Holíč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2018.

  Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ktorému prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku alebo sa stal držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.

  Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2018

Akcie, plagáty

Plagáty

Vianočná party - plagát jpg


Novoročné oslavy


HOLIC plagat ples 2018 nahlad-page-001

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov   300 rokov od narodenia Márie Terézie

mariaterezia300

 odpad 2017

            Harmonogram vývozu KO

 

banerm

 

Triedenie odpadu

              Význam triedenia odpadu

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb
13