Oznamujeme občanom , že dňa 31.01.2019, (štvrtok) bude MsÚ Holíč z technických príčin pre verejnosť zatvorený.

Kultúra, šport a iné

Privítali sme prvé novorodeniatko

titulka prveTohtoročným prvým dieťatkom Holíča, ktoré sa narodilo v skalickej nemocnici, je Ninka Pechová. Na svet prišla 2. januára o pol desiatej dopoludnia. 4300 gramov vážiace a 50 centimetrov merajúce bábätko urobilo veľkú radosť rodičom Tomášovi Pechovi a Denise Masarykovej už aj preto, že je ich prvým potomkom. Slávnostné uvítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti primátora v obradnej sieni mestského úradu 16. januára.
Čítať ďalej...
 • titulka prveTohtoročným prvým dieťatkom Holíča, ktoré sa narodilo v skalickej nemocnici, je Ninka Pechová. Na svet prišla 2. januára o pol desiatej dopoludnia. 4300 gramov vážiace a 50 centimetrov merajúce bábätko urobilo veľkú radosť rodičom Tomášovi Pechovi a Denise Masarykovej už aj preto, že je ich prvým potomkom. Slávnostné uvítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti primátora v obradnej sieni mestského úradu 16. januára.

  Privítali sme prvé novorodeniatko
 • titulka modelari12. januára sa v športovej hale na Kollárovej ulici uskutočnila súťaž rádiom ovládaných akrobatických modelov, Holíč Indoor 2019. Svoje zastúpenie mal aj domáci, organizátorksý Model Aerobatic Team, ktorý reprezentovali dva mladé talenty. Dominik Obrtlík slávil skvelý úspech v podobe víťazstva v kategórii F3P-AA, Matej Hrica vybojoval vo svojej kategórii pekné 2. miesto, ku ktorému pridal i 3. priečku v súťaži AirRace.

  Mladí modelári slávili úspech na súťaži akrobatických modelov
 • Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa  onajú od 07.00 h do 22.00 h.  pdfInformácia pre voliča

  Voľby prezidenta Slovenskej republiky
 • titulka 2019V prvý januárový podvečer sa areál Holíčskeho zámku zaplnil účastníkmi tradičných novoročných osláv. Organizátori z Mesta Holíč a Správy mestského majetku vítali prvých návštevníkov už od sedemnástej hodiny, kedy sa začala podávať novoročná kapustnica a začal sa oficiálny program. Najmä deti sa mohli zabaviť pri diskohrách a rôznych súťažiach a spoločne si zašantiť so šašom Jarom.
  Po príhovore primátora a doznení slovenskej štátnej hymny oblohu nad zámockým areálom ovládol slávnostný ohňostroj sprevádzaný hudbou.

  Privítali sme nový rok

Informácie z úradu

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 14. januára 2019 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 15. apríla 2019, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:

Čítať ďalej...
 • Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 14. januára 2019 zúčastnili spoločného odberu krvi.
  Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 15. apríla 2019, o čom Vás budeme včas informovať.
  Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
  Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
  Krv darovali:

  Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v
 • ZS Bernolakova Modernizacia projektm
   
  Verejne osvetleniem
   
  e-img-3917m
   
  zzahradam

  PROJEKTY
 • transparentV zmysle § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Mestu Holíč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2019.

  Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ktorému prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku alebo sa stal držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.

  Daňový subjekt podáva priznanie na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje". Uvedené tlačivo je k dispozícii na stránke www.holic.sk alebo si ho daňovníci môžu osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Holíči, na finančnom oddelení, ktoré sa nachádza v budove Mestskej polície.

  Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2019
 • transparentKoncom mesiaca apríl 2017 podalo mesto Holíč v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky". Žiadosť bola v apríli 2018 mestu schválená a celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 1 102 156,77 EUR. Cieľom uvedeného projektu je najmä zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" a „Podporných aktivít projektu", ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR. Hlavným zámerom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Lúčky.

  Mesto Holíč úspešné s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky“

Akcie, plagáty

Plagáty

.

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Úplný predľad otváracích hodín


 KO PIC

           Harmonogram vývozu KO


 ZSE-Energetika-logo-574x320

                Prerušenie distribúcie elektriny

 

Virtualne cintoriny1

 

logo EU Projektym

 GDPR

 

odpady 2018

Zihadielko2019m

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13