Kultúra, šport a iné

Mesto úspešné s projektom revitalizácie hospodárskej budovy III, tzv. južná budova

Pohľad na južnú stranu depozituV marci 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol schválený vo výške 666 000 € a taktiež bude spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t.j. 35 080 €. Po podpísaní zmluvy z Ministerstvom kultúry SR a po kontrole procesu verejného obstarávania MK SR, bola následne vybraná úspešná firma EUROFRAME, a.s. Skalica, ktorá už v tomto období začne s realizáciou nasledovných prác: opravou omietok s výmaľbou, výmenou latovania, strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, reštaurovaním kamenného portálu, rekonštrukciou okien s výmenou zasklenia, vybudovaním hygienického zariadenia vrátane skladu depozitných predmetov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie tlakovej splaškovej kanalizácie s pripojením do verejnej kanalizácie.
Čítať ďalej...
 • Pohľad na južnú stranu depozituV marci 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol schválený vo výške 666 000 € a taktiež bude spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t.j. 35 080 €. Po podpísaní zmluvy z Ministerstvom kultúry SR a po kontrole procesu verejného obstarávania MK SR, bola následne vybraná úspešná firma EUROFRAME, a.s. Skalica, ktorá už v tomto období začne s realizáciou nasledovných prác: opravou omietok s výmaľbou, výmenou latovania, strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, reštaurovaním kamenného portálu, rekonštrukciou okien s výmenou zasklenia, vybudovaním hygienického zariadenia vrátane skladu depozitných predmetov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie tlakovej splaškovej kanalizácie s pripojením do verejnej kanalizácie.

  Mesto úspešné s projektom revitalizácie hospodárskej budovy III, tzv. južná budova
 • FOTO galeriaMesto Holíč začalo v novembri 2018 s revitalizáciou priestorov Mestského múzea a galérie v budove Fajansy. Táto budova je jednou z historických remeselných domov, kde sa vyrábala Holíčska fajansa. Je NKP zapísanou v Ústrednom zozname NKP pod číslom 614. Výrobu fajansy podnietili dobré prírodné podmienky, náleziská vhodnej hliny, ktorej najväčšou prednosťou bolo, že sa dala dobre formovať, pri schnutí nepraskala a po vypálení v ohni nebola príliš červená. K rozšíreniu manufaktúrnych priestorov prišlo v rokoch 1783 - 1791. V súčasnosti tu sídli časť mestského úradu i ZUŠ a nachádzajú sa tu výstavné priestory Mestského múzea a galérie. Konalo sa tu niekoľko významných výstav, napríklad František Štefan Lotrinský – Holíčska fajansa a kamenina, Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša, Premeny života v Habsburskej monarchii v období panovania Márie Terézie. Revitalizácia uvedených priestorov (na snímke), okrem stavebných prác (zasekanie káblových rozvodov do stien, opravu trhlín a poškodených častí omietok, maľby stien a stropov, výmenu pôvodných žiaroviek za úsporné LED) zahŕňa aj vybavenie priestorov kamerovým ako i novým závesným systémom, ktorý bude počas výstav slúžiť na ľahšiu manipuláciu a efektnejšie vystavovanie exponátov.

  Mestské múzeum a galéria bude mať opravené priestory
 • titulka 2msz5. februára sa uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie poslaneckého zboru v Holíči. Z dôvodu neúčasti na Ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva zložil zákonom stanovený sľub poslanec Igor Bartošík, ktorého následne zastupiteľstvo zvolilo za člena Mestskej rady v Holíči pre volebné obdobie 2018-2022.
  V rámci rokovania sa okrem iného uskutočnila voľba členov komisií mestského zastupiteľstva (predsedovia a podpredsedovia boli zvolení na predošlom zastupiteľstve ako aj členovia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov). Na základe tajného hlasovania sa z navrhovaných kandidátov stali členmi príslušných komisií jednotlivci, ktorí získali najvyšší počet hlasov.

  Poslanci zvolili členov komisií mestského zastupiteľstva
 • titulka lunin1. februára pripravilo Mesto Holíč slávnostné podujatie pri príležitosti odhalenia obnoveného náhrobku Nikitu Sergejeviča Lunina. Prvá časť so spomienkovým aktom a uctením si pamiatky sa konala na cintoríne, kde je tento dôstojník Kutuzovovej armády pochovaný, ďalší program pokračoval v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.
  Pomník Nikitu Lunina bol obnovený aj vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR i Mesta Holíč.

  Slávnostné odhalenie pomníka Nikitu Lunina

Informácie z úradu

Európsky strom roka

hlasujme za lipuProsíme o pomoc pri hlasovaní a medializácii ankety Európsky strom roka 2019 kde Slovensko zastupuje lipa pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Hlasovať môžte na: https://www.treeoftheyear.org/home

Čítať ďalej...
 • hlasujme za lipuProsíme o pomoc pri hlasovaní a medializácii ankety Európsky strom roka 2019 kde Slovensko zastupuje lipa pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Hlasovať môžte na: https://www.treeoftheyear.org/home

  Európsky strom roka
 • Zihadielko HolicMesto Holíč sa v tohtoročnom hlasovaní o detské ihriská od spoločnosti Lidl prepadlo vo svojej kategórii na zatiaľ priebežné tretie miesto. Aby sme ihrisko vybojovali je potrebné sa umiestniť na prvých dvoch miestach na konci trvania súťaže t.j. do 28. februára. K tomuto však potrebuje aktívnu účasť všetkých občanov mesta resp. občanov okolitých obcí.
  Preto sme sa rozhodli, pre Vás pripraviť motivačnú („dopingovú") súťaž, aby sme tento náš spoločný cieľ naplnili.

  Súťaž bude trvať od 1. februára do 28. februára 2019 a zapojiť sa do nej môžu nielen Holíčania, ale aj obyvatelia okolitých (iných) miest a obcí, ktorí budú v tomto období aktívne hlasovať za mesto Holíč.

  !!!!!Holíčania poďme súťažiť!!!!!
 • transparentM e s t o H o l í č
  Bratislavská 5, 908 51 Holíč

  P O Z V Á N K A

  V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 05.02.2019 (utorok) o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

  Program:

  Mestské zastupiteľstvo - 5.2.2019
 • InfoMáte nápad, ktorý by ste chceli zrealizovať v trnavskom kraji? Ste kolektív nadšencov, ktorí potrebujú pomoc s uskutočnením dobrých nápadov?

  Práve teraz je tá chvíľa, kedy spolu tvoríme kraj.

  Aj vy máte príležitosť zmeniť kraj či skrášliť komunitu v ktorej žijete. Zapojte sa do projektu Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy (www.tvorimekraj.sk). Pre všetkých je to jedinečná príležitosť spolurozhodovať o prostriedkoch Trnavského samosprávneho kraja.

  Svoj zámer môžete predložiť do 22.3.2019 prostredníctvom elektronického formulára na stránke tvorimekraj.egrant.sk.

  Najbližšie stretnutia, kde sa dozviete ako uspieť, sa uskutočnia vždy o 17:00 hod. v týchto mestách a obciach:

  Tvoríme kraj

Akcie, plagáty

Plagáty

ples 2019

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Úplný predľad otváracích hodín


 KO PIC

           Harmonogram vývozu KO


 ZSE-Energetika-logo-574x320

                Prerušenie distribúcie elektriny

 

Virtualne cintoriny1

 logo EU Projektym

TIC Plagatm

 GDPR

 

odpady 2018

Zihadielko2019m

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13