slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Kultúra, šport a iné

Piatok trinásteho v znamení Dňa narcisov

titulka narcisPod názvom Deň narcisov zorganizovala 13. apríla Liga proti rakovine už 22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky na pomoc onkologicky chorým pacientom.
Úlohy hlavného organizátora v Holíči sa opäť zhostili učitelia a žiaci Základnej školy na Bernolákovej ulici. Ich úsilie podporili i tohto roku členovia miestnej Jednoty dôchodcov a Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí oslovili ľudí v uliciach.
V Holíči sa podarilo vyzberať doteraz najvyššiu čiastku. Na konto Ligy proti rakovine pribudlo 4312 eur vrátane 69 eur, ktorými v predvečer verejnej zbierky prispeli účastníci besiedky Základnej umeleckej školy. Aj táto suma pomôže Lige proti rakovine na realizáciu projektov a aktivít zameraných na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.
Čítať ďalej...
 • titulka narcisPod názvom Deň narcisov zorganizovala 13. apríla Liga proti rakovine už 22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky na pomoc onkologicky chorým pacientom.
  Úlohy hlavného organizátora v Holíči sa opäť zhostili učitelia a žiaci Základnej školy na Bernolákovej ulici. Ich úsilie podporili i tohto roku členovia miestnej Jednoty dôchodcov a Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí oslovili ľudí v uliciach.
  V Holíči sa podarilo vyzberať doteraz najvyššiu čiastku. Na konto Ligy proti rakovine pribudlo 4312 eur vrátane 69 eur, ktorými v predvečer verejnej zbierky prispeli účastníci besiedky Základnej umeleckej školy. Aj táto suma pomôže Lige proti rakovine na realizáciu projektov a aktivít zameraných na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

  Piatok trinásteho v znamení Dňa narcisov
 • titulka prvaci10. a 11. apríla prišlo k zápisu na základné školy na Bernolákovej i Školskej ulici spolu s rodičmi 101 predškolákov.
  Deti predviedli pani učiteľkám svoje vedomosti, to, čo sa v materskej škole alebo doma naučili. Rozoznávanie farieb, tvarov či kreslenie mnohí zvládli bez problémov. Väčšina nebojácne zaspievala i zarecitovala a hravo tiež napočítala do desať.
  Na zápisoch sa i tohto roku zúčastnili pracovníčky holíčskeho Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie. Mohli tak osobne posúdiť zrelosť a pripravenosť budúcich prvákov na povinnú školskú dochádzku.
  Rodičia resp. zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia vek 6 rokov a nezúčastnili sa zápisu, sú v zmysle školského zákona povinní tak urobiť neodkladne na príslušnej základnej škole.

  Na zápisy prišla stovka budúcich prvákov
 • titulka oslobodenie11. apríl si každoročne pripomíname ako deň oslobodenia Holíča. Pietna spomienka na našich osloboditeľov sa v deň 73. výročia uskutočnila i tohto roku pri Pomníku padlých na Námestí mieru. Spolu s predstaviteľmi Mesta sa na slávnostnom podujatí zišli poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia niektorých politických strán a združení pôsobiacich v Holíči, pedagógovia, žiaci a študenti miestnych škôl.

  K výročiu nášho oslobodenia
 • titulka denucitelovKaždoročne sa v závere marca stretávajú holíčski pedagógovia na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa učiteľov. V deň tohto sviatku sa už po tretíkrát zišli v priestoroch Kultúrno-osvetového centra, aby prijali verejné poďakovanie mesta za ich náročnú prácu. Po príhovore primátora si z jeho rúk prevzali ocenenia ôsmi z desiatich odmenených pedagógov, sláviacich okrúhle či polookrúhle životné jubileum. Ďakovným listom boli poctení zástupcovia riaditeľov základných škôl na Bernolákovej i Školskej ulici. Pamätný list odovzdala riaditeľom oboch škôl štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová.
  Slávnostné podujatie spríjemnili svojim vystúpením hudobná skupina Základnej umeleckej školy Holíč D´Bend a Duo Inferno.

  Učiteľom k ich sviatku

Informácie z úradu

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - účtovníčka

InfoM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na Finančné oddelenie MsÚ v Holíči
Účtovníčka

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Čítať ďalej...
 • InfoM E S T O H O L Í Č

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk
  Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na Finančné oddelenie MsÚ v Holíči
  Účtovníčka

  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - účtovníčka
 • InfoMESTO HOLÍČ

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  Tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk
  Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

  vyhlasuje výberové konanie

  na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kolárova 21, 908 51 Holíč

  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času
 • InfoMesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  Verejná vyhláška
  podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

  Primátor Mesta Holíč v záujme starostlivosti o vytváranie starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods.3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 53 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
  n a r i a ď u j e
  vykonanie deratizácie

  Vykonanie deratizácie
 • ZSEZSE oznamuje prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti:

  20180416.pdf
  20180417.pdf

  ZsE

Akcie, plagáty

Plagáty


Rapant pozvánka

april

Jarná motoristická burza 2018

Plagát - stavanie májky 2018-page-001

Rybárske preteky 18- plagát1-page-001


Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Úplný predľad otváracích hodín


 odpad 2018

            Harmonogram vývozu KO

 

banerm

 

odpady 2018

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13