Kultúra, šport a iné

Sladká sobota mala ďalšie pokračovanie

titulka sladkaV rámci svätomartinského jarmočného programu pripravilo Mesto Holíč spolu s Okresnou organizáciou Únie žien Skalica už 3. ročník podujatia nazvaného Sladká sobota na zámku. V priestoroch Kultúrno-osvetového centra ponúkli svoje výrobky členky základných organizácií Únie žien a Jednoty dôchodcov skalického okresu. Výber bol opäť o čosi bohatší ako vlani, gazdinky pripravili viac ako štyri tisíc kusov najrôznejších cukroviniek, zákuskov, koláčov i slaného pečiva.
K spestreniu podujatia prispeli výstavou ručných prác a ľudovej tvorivosti členky holíčskej Únie žien a ich priateľky z partnerského mestečka Hložany.
Čítať ďalej...
 • titulka sladkaV rámci svätomartinského jarmočného programu pripravilo Mesto Holíč spolu s Okresnou organizáciou Únie žien Skalica už 3. ročník podujatia nazvaného Sladká sobota na zámku. V priestoroch Kultúrno-osvetového centra ponúkli svoje výrobky členky základných organizácií Únie žien a Jednoty dôchodcov skalického okresu. Výber bol opäť o čosi bohatší ako vlani, gazdinky pripravili viac ako štyri tisíc kusov najrôznejších cukroviniek, zákuskov, koláčov i slaného pečiva.
  K spestreniu podujatia prispeli výstavou ručných prác a ľudovej tvorivosti členky holíčskej Únie žien a ich priateľky z partnerského mestečka Hložany.

  Sladká sobota mala ďalšie pokračovanie
 • titulka jarmokV sobotu 10. novembra ovládla Holíč neodmysliteľná svätomartinská jarmočná atmosféra. Centrum mesta sa ako každoročne v tomto období premenilo na jedno veľké trhovisko, zaplnené stánkami s najrôznejším tovarom a výrobkami. Námestím mieru sa rozliehal spev i vôňa pečených domácich dolnozemských klobás, ktorými už tradične obohatili sviatočný program priatelia z partnerských Hložian. K tej správnej nálade prispeli pesničkami i ponukou jedál z receptúr starých Holíčaniek opäť aj členovia folklórneho súboru Valša.
  Spevom potešili tiež folkloristi zo ženského sboru z Hroznovej Lhoty a o spríjemnenie celého jarmočného dňa sa postarala holíčska hudobná skupina Black and White.

  V sobotu na Martinskom jarmoku
 • titulka marias3. novembra sa v Holíči zišli na ďalšom súťažnom podujatí vyznávači a priaznivci mariášu. V rámci Záhoráckej mariášovej ligy sa tu konal už 6. ročník mariášového turnaja. V súťaži O pohár primátora mesta Holíč prišlo predviesť svoje umenie rekordných 69 hráčov z celého Záhoria, ale tiež z Bratislavy a okolia. Holíč i tohto roku reprezentovali Jozef Heteš a Ján Sloboda.

  V Holíči opäť súperili vyznávači mariášu
 • titulka strasidlaHolíčsky zámok sa po roku opäť stal svetom mýtických bytostí, oživnutých strašidelných legiend, bosoráckych kúziel, čertovského šantenia i známych filmových čarodejov a postáv.
  Pre milovníkov strašidiel i duchov pripravilo Mesto Holíč pokračovanie úspešného podujatia pod názvom Strašidlá na Holíčskom zámku.
  Už od utorka 23. do štvrtka 25. októbra sa v odpoludňajších a podvečerných hodinách mohli vydať na strašidelnú prehliadku zámku tí najmenší. Pre odvážnych bol pripravený hlavný program v piatok podvečer. Okrem prehliadky strašidelného zámku si záujemcovia mohli prísť pozrieť scénické divadelné predstavenie nazvané Sedem hriechov, nielen detských návštevníkov zaujala expozícia plná rozprávkových a ďalších postavičiek.

  Na zámku opäť strašilo

Informácie z úradu

Mesto Holíč úspešné s projektom "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne"

transparentVo februári 2018 podalo mesto Holíč v rámci výzvy: 1/FMP/6c/I,N žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika projekt s názvom: "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne". Projekt bol v auguste 2018 schválený a mestu Holíč boli schválené celkové oprávnené výdavky malého projektu vo výške 33 677,06 EUR (z toho výška NFP z EFRR predstavuje sumu 28 625,50 EUR, výška NFP zo ŠR tvorí sumu 3 367,70 EUR). Mesto Holíč sa bude na projekte podieľať sumou 1 683,86 EUR. Partnerom uvedeného projektu je Národní ústav lidové kultury sídliaci v Strážnici, ktorého hlavnou úlohou je vykonávanie výskumu kultúrneho dedičstva v odbore tradičnej a ľudovej kultúry, spracovávanie získaných dokladov, organizovanie folklórnych a vzdelávacích akcií a pod.
Čítať ďalej...
 • transparentVo februári 2018 podalo mesto Holíč v rámci výzvy: 1/FMP/6c/I,N žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika projekt s názvom: "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne". Projekt bol v auguste 2018 schválený a mestu Holíč boli schválené celkové oprávnené výdavky malého projektu vo výške 33 677,06 EUR (z toho výška NFP z EFRR predstavuje sumu 28 625,50 EUR, výška NFP zo ŠR tvorí sumu 3 367,70 EUR). Mesto Holíč sa bude na projekte podieľať sumou 1 683,86 EUR. Partnerom uvedeného projektu je Národní ústav lidové kultury sídliaci v Strážnici, ktorého hlavnou úlohou je vykonávanie výskumu kultúrneho dedičstva v odbore tradičnej a ľudovej kultúry, spracovávanie získaných dokladov, organizovanie folklórnych a vzdelávacích akcií a pod.

  Mesto Holíč úspešné s projektom "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne"
 • transparent
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Holíč konaných dňa 10.11.2018

  Voľby do samosprávy obcí - 10.11.2018 - VÝSLEDKY Holíč
 • InfoMesto Holíč touto cestou upozorňuje všetkých žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta, ktorým boli v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky, na dodržanie termínu vyúčtovania použitých finančných prostriedkov. Upozorňujeme, že termín vyúčtovania je v zmysle uzatvorenej zmluvy do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní a to aj v prípade čiastočného čerpania dotácie, najneskôr však do 31.12.2018.
  Vyúčtovanie musí byť predložené na tlačive „ Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtových prostriedkov mesta", ktoré tvorí prílohu č. 2 k VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. Toto tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke Mesta Holíč www.holic.sk alebo je možné si ho vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u p. Biskupičovej. Súčasťou vyúčtovania sú kópie účtovných dokladov a dokumentácia preukazujúca, že prijímateľ umiestnil na viditeľnom mieste, spojeným s realizáciou zmluvy, erb Mesta Holíč a zverejnil informáciu, že predmet zmluvy bol spolufinancovaný z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč. Vyúčtovanie je možné doručiť osobne na finančné oddelenie, prípadne poštou na adresu:
  Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč.

  Pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta
 • transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
  z v o l á v a
  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
  uskutoční dňa 29.10.2018 t. j. v pondelok o 15,00 hod.
  v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku .

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácie poslancov
  4. Konsolidovaná výročná správa za r. 2017
  5. Uskutočnenie VII. zmeny rozpočtu r. 2018
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VII. zmene rozpočtu r. 2018

  Zasadnutie MsZ v Holíči - 29.10.2018

Akcie, plagáty

Plagáty

Adventné čítanie - projekt MsK

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Úplný predľad otváracích hodín


 KO PIC

           Harmonogram vývozu KO


 ZSE-Energetika-logo-574x320

        Prerušenie distribúcie elektriny


 GDPR

 záhrady tabula mala

uniam

 

odpady 2018

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13