slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Kultúra, šport a iné

Jarná motoburza sa tešila rekordnej účasti

titulka motoburzaNedeľa 22. apríla dopoludnia patrila v Holíči predovšetkým priaznivcom motorizmu a starých veteránov. Členovia miestneho Klubu historických vozidiel pripravili v areáli zámku a jeho okolí už jedenásty ročník jarnej motoristickej burzy.
K atraktivite motoburzy prispela tradičná výstava veteránov. Návštevníkom ponúkla doteraz najvyšší počet vystavovaných exponátov, 52 automobilov a 35 motocyklov.
Rovnako rekordný bol aj počet návštevníkov, ktorých sem tentoraz zavítalo 2532. Doterajšie rekordy prekonal i množstvo predajných miest, ktorých tu bolo 282.
Čítať ďalej...
 • titulka motoburzaNedeľa 22. apríla dopoludnia patrila v Holíči predovšetkým priaznivcom motorizmu a starých veteránov. Členovia miestneho Klubu historických vozidiel pripravili v areáli zámku a jeho okolí už jedenásty ročník jarnej motoristickej burzy.
  K atraktivite motoburzy prispela tradičná výstava veteránov. Návštevníkom ponúkla doteraz najvyšší počet vystavovaných exponátov, 52 automobilov a 35 motocyklov.
  Rovnako rekordný bol aj počet návštevníkov, ktorých sem tentoraz zavítalo 2532. Doterajšie rekordy prekonal i množstvo predajných miest, ktorých tu bolo 282.

  Jarná motoburza sa tešila rekordnej účasti
 • titulka ekotriedaV prebiehajúcom školskom roku sa uskutočnil už jedenásty ročník environmentálnej súťaže nazvanej Holíčska ekotrieda. Slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním ocenení sa konalo pri príležitosti Dňa Zeme 19. apríla v areáli ZŠ na Školskej ulici.
  Prvé miesto a titul Holíčska ekotrieda roka 2017/2018 za vyzbieraných 5640 litrov hliníkových obalov získala Základná škola na Bernolákovej ulici. Najúspešnejšou triedou sa stala 6.C, ktorej žiaci vyzbierali 3120 litrov týchto obalov.

  Ekotriedou roka je 6.C ZŠ Bernolákova
 • titulka narcisPod názvom Deň narcisov zorganizovala 13. apríla Liga proti rakovine už 22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky na pomoc onkologicky chorým pacientom.
  Úlohy hlavného organizátora v Holíči sa opäť zhostili učitelia a žiaci Základnej školy na Bernolákovej ulici. Ich úsilie podporili i tohto roku členovia miestnej Jednoty dôchodcov a Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí oslovili ľudí v uliciach.
  V Holíči sa podarilo vyzberať doteraz najvyššiu čiastku. Na konto Ligy proti rakovine pribudlo 4312 eur vrátane 69 eur, ktorými v predvečer verejnej zbierky prispeli účastníci besiedky Základnej umeleckej školy. Aj táto suma pomôže Lige proti rakovine na realizáciu projektov a aktivít zameraných na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

  Piatok trinásteho v znamení Dňa narcisov
 • titulka prvaci10. a 11. apríla prišlo k zápisu na základné školy na Bernolákovej i Školskej ulici spolu s rodičmi 101 predškolákov.
  Deti predviedli pani učiteľkám svoje vedomosti, to, čo sa v materskej škole alebo doma naučili. Rozoznávanie farieb, tvarov či kreslenie mnohí zvládli bez problémov. Väčšina nebojácne zaspievala i zarecitovala a hravo tiež napočítala do desať.
  Na zápisoch sa i tohto roku zúčastnili pracovníčky holíčskeho Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie. Mohli tak osobne posúdiť zrelosť a pripravenosť budúcich prvákov na povinnú školskú dochádzku.
  Rodičia resp. zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia vek 6 rokov a nezúčastnili sa zápisu, sú v zmysle školského zákona povinní tak urobiť neodkladne na príslušnej základnej škole.

  Na zápisy prišla stovka budúcich prvákov

Informácie z úradu

Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy /MŠ

InfoRiaditeľka Materskej školy Lúčky 14 v Holíči oznamuje, že vzhľadom k veľmi nízkemu nahláseniu dochádzky detí v dňoch / 30.apríla a 7.mája / prerušuje prevádzku MŠ nasledovne:
dňa 30.apríla bude pre všetky nahlásené deti otvorená MŠ EP J.Čabelku 4
dňa 7.mája bude pre všetky nahlásené deti otvorená MŠ Lúčky 14

Odôvodnenie: na základe štátneho sviatku, ktorý pripadá na dni 1.mája a 8.mája /UTORKY/ a riaditeľského voľna v oboch ZŠ Holíč, stanoveného na deň pred štátnym sviatkom, sme pristúpili k týmto hospodárnym a efektívnym opatreniam.

Daša Sládková
Riaditeľka MŠ
 • InfoRiaditeľka Materskej školy Lúčky 14 v Holíči oznamuje, že vzhľadom k veľmi nízkemu nahláseniu dochádzky detí v dňoch / 30.apríla a 7.mája / prerušuje prevádzku MŠ nasledovne:
  dňa 30.apríla bude pre všetky nahlásené deti otvorená MŠ EP J.Čabelku 4
  dňa 7.mája bude pre všetky nahlásené deti otvorená MŠ Lúčky 14

  Odôvodnenie: na základe štátneho sviatku, ktorý pripadá na dni 1.mája a 8.mája /UTORKY/ a riaditeľského voľna v oboch ZŠ Holíč, stanoveného na deň pred štátnym sviatkom, sme pristúpili k týmto hospodárnym a efektívnym opatreniam.

  Daša Sládková
  Riaditeľka MŠ

  Oznámenie o prerušení prevádzky materskej školy /MŠ
 • camera thumbHolíč je neustále rozvíjajúce sa mesto s bohatou históriou. Jeho premeny zachytávajú mnohí cielene alebo náhodne prostredníctvom svojich fotografií. Často tak vznikajú zaujímavé pohľady, ktoré určite stoja za zviditeľnenie. Preto Mesto Holíč vyhlasuje fotosúťaž s témou

  HOLÍČ 2018 – POHĽADY

  Záujemca bez vekového obmedzenia pošle alebo osobne prinesie najviac 2 fotografie v maximálnom rozlíšení a vo formáte A3, prípadne série fotografií, ktorých výsledné usporiadanie dodrží uvedený formát a kvalitu v termíne do 23. mája 2018. Súťaží sa o hodnotné ceny venované Mestom Holíč.

  Fotografie budú vystavené v Mestskom múzeu a galérii na Bernolákovej ulici v mesiacoch jún, júl, august 2018. Počas trvania výstavy prebehne návštevnícke hlasovanie a v septembri hodnotenie odbornou porotou.
  Najúspešnejšie fotografie vybrané porotou i návštevníkmi budú ocenené 2 hlavnými cenami v podobe darčekových poukazov /Cena návštevníkov, Cena odbornej poroty/ a ďalšími zaujímavými vecnými cenami, ktoré do fotosúťaže venuje Mesto Holíč.

  Podmienky fotosúťaže Mesta Holíč na tému: „Holíč – pohľady".

  FOTOSÚŤAŽ PRE HOLÍČANOV I „NEHOLÍČANOV“
 • InfoM E S T O H O L Í Č

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk
  Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na Finančné oddelenie MsÚ v Holíči
  Účtovníčka

  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - účtovníčka
 • InfoMESTO HOLÍČ

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  Tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk
  Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

  vyhlasuje výberové konanie

  na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kolárova 21, 908 51 Holíč

  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času

Akcie, plagáty

Plagáty

april

Plagát - stavanie májky 2018-page-001

Rybárske preteky 18- plagát1-page-001

Výstava drevenné ikony - plagát

plagat rotenstein 2018

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk
Úplný zoznam kontaktov

Úradné hodiny MsÚ Holíč:
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-14:30
Piatok 8:00-14:30

Úplný predľad otváracích hodín


 odpad 2018

            Harmonogram vývozu KO

 

banerm

 

odpady 2018

              Systém nakladania s odpadom

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


logo partnerstvo m2


13