slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Kultúra, šport a iné

BENEFIČNÝ KONCERT

titulka beneficny koncertDňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Kultúrno - osvetového centra Holíčskeho zámku uskutočnil BENEFIČNÝ KONCERT Mužského speváckeho zboru Echo. O výnimočný umelecký zážitok prítomných hostí obohatila sólistka Slovenskej filharmánie v Brtatislave Lucia Kubeková a jej vystúpenie dodalo celému podujatiu slávnostný charakter.
Pozvanie na koncert okrem iných prijali aj predstavitelia vedenia Mesta Holíč na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Všetci prítomní hostia finančne podporili aktivity zboru a vyzbieraná finančná čiastka bude použitá na usporiadanie medzinárodnej prehliadky mužských speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 15. júla 2018 v Holíčskom zámku.
Čítať ďalej...
 • titulka beneficny koncertDňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Kultúrno - osvetového centra Holíčskeho zámku uskutočnil BENEFIČNÝ KONCERT Mužského speváckeho zboru Echo. O výnimočný umelecký zážitok prítomných hostí obohatila sólistka Slovenskej filharmánie v Brtatislave Lucia Kubeková a jej vystúpenie dodalo celému podujatiu slávnostný charakter.
  Pozvanie na koncert okrem iných prijali aj predstavitelia vedenia Mesta Holíč na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Všetci prítomní hostia finančne podporili aktivity zboru a vyzbieraná finančná čiastka bude použitá na usporiadanie medzinárodnej prehliadky mužských speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 15. júla 2018 v Holíčskom zámku.

  BENEFIČNÝ KONCERT
 • titulka basaHolíčsky folklórny súbor Valša pripravil po roku opäť rozlúčku s obdobím fašiangov. V sobotu 10. februára v dopoludňajších hodinách začal fašiangový sprievod. Jeho protagonisti v krojoch a v maskách sprevádzaní hudbou a vozom s konským záprahom, tak ako sa na fašiangy patrí, navštívili občanov Holíča s tradičným začiatkom o deviatej hodine ráno u primátora mesta. Večer sa potom pod taktovkou folklórneho súboru Valša konala fašiangová zábava v reštaurácii Jozef II. v Holíči. O príjemnú zábavu sa postarali nielen samotní členovia folklórneho súboru Valša, ale aj cimbalová muzika Stupava z Dolných Bojanovíc a skupina SAPA z Holíča. Symbolickým pochovaním basy ukončil folklórny súbor Valša obdobie veselosti a hodovania.

  Fašiangy s Valšou
 • titulka ples senioriV piatok 26. januára ovládla priestory Kultúrno-osvetového centra atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia.
  Konal sa tu už XII. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
  O dobrú náladu v sále i na parkete sa počas celého večera postarala Malá dychová hudba Rubín zo Skalice.

  Seniori mali svoj tradičný ples
 • titulka plesV piatok 19. januára ovládla Kultúrno-osvetové centrum na Holíčskom zámku slávnostná atmosféra. Uskutočnil sa tu II. reprezentačný mestský Tereziánsky bál.
  K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie prišli zahrať a zaspievať TIP TOP Band Erika Rangla a Cimbálová muzika Grajcar. Po žrebovaní polnočnej tomboly sa o malé prekvapenie postarala akrobaticko-tanečná skupina Vertigo so svojou laserovou šou.

  V znamení Tereziánskeho bálu

Informácie z úradu

Prísediaci u súdu

InfoV zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov a skončenia volebného obdobia prísediacich je potrebné do 31.3.2018 zvoliť nových prísediacich u Okresného súdu Skalica.
Prísediaci u súdu tvorí súčasť súdneho senátu v trestnom konaní.
Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
- v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
- je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
- je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Čítať ďalej...
 • InfoV zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov a skončenia volebného obdobia prísediacich je potrebné do 31.3.2018 zvoliť nových prísediacich u Okresného súdu Skalica.
  Prísediaci u súdu tvorí súčasť súdneho senátu v trestnom konaní.
  Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
  - v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  - je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  - je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  - má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  - súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

  Prísediaci u súdu
 • Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko-transfúziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica týmto oznamujú všetkým dobrovoľným darcom krvi, že spoločný odber krvi sa

  uskutoční dňa : 12. februára 2018 t.j. v pondelok v Transfúznej stanici v Skalici.
  Odchod autobusu : 7.30 hod.
  Miesto odchodu : Zdravotné stredisko v Holíči, Domov dôchodcov v Holíči.

  Tešíme sa na Vašu účasť, za ktorú Vám vopred ďakujeme a radi privítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.

  MSSČK - 12. február 2018
 • InfoMesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2018, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

  Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

  Návrhy na ocenenie môžete zaslať na formulári, ktorý je prístupný na stránke www.holic.sk v záložke Dokumenty - formuláre, tlačivá – odd. Právne a SM do 31.3.2018 na adresu: Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

  Ocenenie občanov a kolektívov v roku 2018
 • InfoŠtatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

  Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

  Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

  Takéto zisťovanie sa uskutoční aj v našom meste
  v termíne od 1. februára do 30. apríla 2018.

  Štatistický úrad SR

Akcie, plagáty

Plagáty

Ples športovcov

PROGRAM BUDDY

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.1
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov


logo2


zihadielko

 

 odpad 2018

            Harmonogram vývozu KO

 

banerm

 

odpady 2018

              Význam triedenia odpadu

                   Recyklačné symboly

YT Video2017 Thumb

ZAHORIE 011


13