Kultúra, šport a iné

Mesto odovzdalo ocenenia významným osobnostiam

titulka osobnostiV priestoroch Kultúrno-osvetového centra sa 16. júna uskutočnilo odovzdávanie ocenení Mesta Holíč. Stalo sa tak na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v rámci začínajúcich sa Tereziánskych dní.
Čestným občianstvom mesta Holíč bol poctený dlhoročný predseda Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš, Cena mesta bola udelená Oldrichovi Vitáskovi, Cenu primátora získali Ladislav Kukliš, Marta Richterová, Ján Cvečka a Basketbalový oddiel MŠK Holíč.
Čítať ďalej...
 • titulka osobnostiV priestoroch Kultúrno-osvetového centra sa 16. júna uskutočnilo odovzdávanie ocenení Mesta Holíč. Stalo sa tak na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v rámci začínajúcich sa Tereziánskych dní.
  Čestným občianstvom mesta Holíč bol poctený dlhoročný predseda Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš, Cena mesta bola udelená Oldrichovi Vitáskovi, Cenu primátora získali Ladislav Kukliš, Marta Richterová, Ján Cvečka a Basketbalový oddiel MŠK Holíč.

  Mesto odovzdalo ocenenia významným osobnostiam
 • titulka tere16. a 17. júna mohli Holíčania a návštevníci nášho mesta prežívať víkend plný hudby, tanca a ďalšej zábavy. Už po štrnásty raz tu otvorilo svoje brány najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie letnej sezóny v areáli zámku, Tereziánske dni.
  I napriek počasiu, ktoré bolo počas soboty chladné a veterné, sa tešili pomerne veľkému záujmu. Po obidva dni zavítalo na toto tradičné podujatie 4100 návštevníkov.

  Tereziánske dni mali svoje ďalšie pokračovanie
 • titulka strbaV priestoroch Kultúrno-osvetového centra sa v pondelok 12. júna uskutočnila spomienková rozlúčka s Holíčanom Vladom Štrbom. Pri svojom druhom pokuse zdolať najvyšší vrch sveta Mount Everest 21. mája zahynul pod jeho vrcholom. Mal 48 rokov.
  S Vladom sa prišli rozlúčiť asi tri stovky ľudí. Priatelia, kolegovia, známi a Vladovi podporovatelia vyjadrili úprimnú sústrasť osobne i zápisom do kondolenčnej listiny manželke, štyrom deťom a najbližším príbuzným.
  Osobnosť Vlada Štrbu a najmä zaujímavé momenty z jeho horolezeckých expedícií priblížili snímky premietané na veľkoplošnej obrazovke. Slová moderátorky Hany Galkovej doplnili príhovory priateľov zosnulého. Posledné Zbohom prišiel tomuto výnimočnému Holíčanovi odovzdať i primátor Zdenko Čambal.

  Posledná rozlúčka s Vladom Štrbom
 • titulka dendetiPod názvom Mesto deťom sa 1. júna uskutočnilo v areáli Holíčskeho zámku a jeho okolí zábavno-súťažné podujatie.
  ako symbolický darček predškolákom a žiakom I. stupňa ho pripravilo Oddelenie kultúry a športu spolu s Centrom voľného času a obidvomi strednými školami.
  Takmer šesťsto detí si mohlo užiť dopoludnie plné hier, pohybu a súťaženia. Na každom z deviatich stanovísk vítali účastníkov rozprávkové postavičky, víly, čarodejnice či šašovia, ktoré mali pre ne pripravené jednoduché úlohy a ďalšie zábavné aktivity.

  Deň detí v znamení hier a súťaží

Informácie z úradu

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

FireOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. a, b, c) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Skalica

od 22.06.2017, 13:00 hod. – až do odvolania.
Čítať ďalej...
 • FireOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. a, b, c) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

  V Y H L A S U J E

  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  na lesných pozemkoch

  v územnom obvode okresu Skalica

  od 22.06.2017, 13:00 hod. – až do odvolania.

  Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
 • titulka partner216. jún sa zapíše ako ďalší významný dátum v novodobej histórii Holíča. V tento deň sa v priestoroch galérie Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo slávnostné podpísanie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Holíč a mestom Malojaroslavec z Ruskej federácie. Za účasti poslancov a predstaviteľov oboch miest dokument podpísali primátor Holíča Zdenko Čambal a poslankyňa Mestského zastupiteľstva Malojaroslavec Natália Jevgenievna Jačnik.

  Holíč a Malojaroslavec sa stali partnermi
 • InfoTouto cestou by sme chceli poďakovať všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť a prejavy sústrasti na spomienkovej rozlúčke s naším drahým zosnulým Vladimírom Štrbom.
  Ich spomienky a prejavy spolupatričnosti nám pomáhali zmierniť náš hlboký žiaľ a bolesť.
  Osobitne chceme poďakovať p. primátorovi Zdenkovi Čambalovi a pracovníkom MsÚ Holíč, ktorí nám od samého začiatku poskytovali veľkú pomoc a podporu.
  Zo srdca ďakujeme aj všetkým, ktorí podporili finančnú zbierku na pomoc šerpom a ich rodinám.

  Smútiaca rodina Štrbová

  POĎAKOVANIE
 • titulka ocenenie murNajlepšie projekty juhomoravských stavebníkov sa 27. apríla predstavili na brnenskom výstavisku v rámci vyhlásenia 15. ročníka prestížnej súťaže Stavba Juhomoravského kraja 2016. Z prihlásených 39 stavebných diel vyberala jedenásťčlenná odborná porota podľa ich funkčnosti, celkovej koncepcie, architektonickej hodnoty, kvality prác, začlenenia do najbližšieho okolia a ďalších zvláštnych predností. Najlepšie diela ocenila a určila poradie v siedmich kategóriách. V kategórii Stavby mimo územia Juhomoravského kraja získal Čestné uznanie aj stavba Statické zabezpečenie stien a rekonštrukcia JV bastiónového opevnenia zámku v Holíči,
  ktorú realizovala spoločnosť Ekostavby, a.s. Brno. Ocenenie prevzal počas slávnostného vyhlásenia výsledkov primátor Zdenko Čambal.

  Rekonštrukcia múru Holíčskeho zámku medzi ocenenými stavbami roku

Akcie, plagáty

Plagáty

Galamboš - plagát

Memorial oliva2017

NIGHT PARTY 2017

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov

tik

Turisticko informačné centrum Holíč 2017


   300 rokov od narodenia Márie Terézie

mariaterezia300

 odpad 2017

            Harmonogram vývozu KO


kúpalisko 2017

      LETNÉ KÚPANIE V HODONÍNE 2017

 

banerm

 

Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiplagat premeny 2017vm


 

13