Mesto Holíč
MestoHolíč

Zástupca primátora

zastupcaPhDr. Lenka Látalová PhD.

Nar. 
Bydlisko: 

Kontakty:
Mestský úrad Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel.: 034/ 3210515
e-mail: lenka.latalova@holic.sk

 

 

 

Zástupca primátora počas prítomnosti primátora:

 1. koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a mestského úrad
 2. koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom
 3. zabezpečuje materiálno- technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva
 4. kontroluje prerokúvanie návrhov, podnetov a pripomienok na riešenie v komisiách mestského zastupiteľstva
 5. zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom a prednostom mestského úradu
 6. podieľa sa spolu s primátorom a pracovníkmi mesta na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste
 7. zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány města
 8. je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, v prípade aj reprezentačnej a to po dohode s primátorom města
 9. schvaľuje po predchádzajúcom súhlase primátora pracovné a služobné cesty poslancov mestského zastupiteľstva
 10. realizuje ostatné úlohy podľa pokynov primátora

Organizačne zabezpečuje:

 1. investičnú činnosť mesta a pripravuje koncepciu rozvojových programov
 2. realizáciu smerného územného plánu mesta, dozerá na jeho dodržiavanie a aktualizáciu
 3. vytváranie podmienok pre riadny chod zdravotníckych, školských zariadení v meste v rámci kompetencií, ktoré v tejto oblasti mesto má
 4. spracovanie návrhov o nakladaní s majetkom mesta, bytov a nebytových priestorov
 5. civilnú ochranu a vojenskú agendu mesta
 6. spoluprácu so zamestnávateľmi a podnikateľmi v meste

Pri zabezpečovaní vymedzených úloh spolupracuje s pracovníkmi mestského úradu, ktorí za príslušnú agendu zodpovedajú a  podliehajú jeho pokynom.

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti primátora a výkon funkcie primátora

 • vykonáva všetky činnosti a úkony ako za prítomnosti primátora, zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania - nesmie však zmluvy a dohody podpisovať
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a činnosťou mestského úradu
 • v majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych a administratívnych vzťahoch so správnym orgánom zasahuje výlučne na základe ďalšieho poverenia primátora.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31
1
1
1
2
3
3
4
4
4
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
4
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1

Predpověď počasia

dnes, nedeľa 4. 6. 2023
zamračené 18 °C 9 °C
pondelok 5. 6. mierny dážď 18/13 °C
utorok 6. 6. mierny dážď 19/12 °C
streda 7. 6. zamračené 21/10 °C

Facebook