Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Zástupca primátora

Lenka Látalová foto

PhDr. Lenka Látalová PhD.

Kontakty:
Mestský úrad Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel.: 034/ 3210515
e-mail: lenka.latalova@holic.sk

Zástupca primátora počas prítomnosti primátora:
 

1. koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a mestského úrad
2. koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom
3. zabezpečuje materiálno- technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva
4. kontroluje prerokúvanie návrhov, podnetov a pripomienok na riešenie v komisiách mestského zastupiteľstva
5. zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom a prednostom mestského úradu
6. podieľa sa spolu s primátorom a pracovníkmi mesta na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste
7. zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta
8. je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, v prípade aj reprezentačnej a to po dohode s primátorom mesta
9. schvaľuje po predchádzajúcom súhlase primátora pracovné a služobné cesty poslancov mestského zastupiteľstva
10. realizuje ostatné úlohy podľa pokynov primátora

Organizačne zabezpečuje:

  • investičnú činnosť mesta a pripravuje koncepciu rozvojových programov
  • realizáciu smerného územného plánu mesta, dozerá na jeho dodržiavanie a aktualizáciu
  • vytváranie podmienok pre riadny chod zdravotníckych, školských zariadení v meste v rámci kompetencií, ktoré v tejto oblasti mesto má
  • spracovanie návrhov o nakladaní s majetkom mesta, bytov a nebytových priestorov
  • civilnú ochranu a vojenskú agendu mesta
  • spoluprácu so zamestnávateľmi a podnikateľmi v meste
Pri zabezpečovaní vymedzených úloh spolupracuje s pracovníkmi mestského úradu, ktorí za príslušnú agendu zodpovedajú a  podliehajú jeho pokynom.
 
Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti primátora a výkon funkcie primátora

1. vykonáva všetky činnosti a úkony ako za prítomnosti primátora, zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
2. je oprávnený v majetkovoprávnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd prípadne zmlúv, t.j. jednania, rokovania - nesmie však zmluvy a dohody podpisovať
3. vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a činnosťou mestského úradu
4. v majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych a administratívnych vzťahoch so správnym orgánom zasahuje výlučne na základe ďalšieho poverenia primátora.

pdf ikonaPlat zástupkyne primátora mesta Typ: PDF dokument, Velkosť: 88.26 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
4
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
1
3
2
4
1

Predpověď počasia

dnes, pondelok 15. 7. 2024
oblačno 32 °C 20 °C
utorok 16. 7. jasná obloha 32/22 °C
streda 17. 7. slabý dážď 31/19 °C
štvrtok 18. 7. jasná obloha 30/17 °C

Facebook