Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – kancelária v budove Mestskej polície.
Ing. Martina Rampalová, č. t. 034/3210523, e-mail: martina.rampalova@holic.sk

Čo potrebujeme:

1. Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností“ - vyplniť spoločné tlačivo v časti dane z nehnuteľností   + VI. oddiel tohto tlačiva „Priznanie k dani za predajné automaty“ alebo VII. oddiel  „Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“,


Upozornenie:
„Priznanie k dani za predajné automaty“ alebo „Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“ sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po miesiaci, v ktorom sa predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať  a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 88 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2014

Správny poplatok:
0 ,- €

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok:

Predpověď počasia

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Facebook