Mesto Holíč
MestoHolíč

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – kancelária v budove Mestskej polície.
Otília Kovaľčíková, č. t. 034/3210523, e-mail: otilia.kovalcikova@holic.sk

Čo potrebujeme:

1. Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností“ - vyplniť spoločné tlačivo v časti dane z nehnuteľností   + VI. oddiel tohto tlačiva „Priznanie k dani za predajné automaty“ alebo VII. oddiel  „Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“,


Upozornenie:
„Priznanie k dani za predajné automaty“ alebo „Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“ sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po miesiaci, v ktorom sa predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať  a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 88 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2014

Správny poplatok:
0 ,- €

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28
3
29
3
30
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
5
18
3
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2

Predpověď počasia

dnes, sobota 24. 7. 2021
jasná obloha 31 °C 16 °C
nedeľa 25. 7. slabý dážď 30/19 °C
pondelok 26. 7. slabý dážď 32/18 °C
utorok 27. 7. slabý dážď 31/18 °C

Facebook