Mesto Holíč
MestoHolíč

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – kancelária v budove Mestskej polície.
Otília Kovaľčíková, č. t. 034/3210523, e-mail: otilia.kovalcikova@holic.sk

Čo potrebujeme:

1. Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností“ - vyplniť spoločné tlačivo v časti dane z nehnuteľností   + VI. oddiel tohto tlačiva „Priznanie k dani za predajné automaty“ alebo VII. oddiel  „Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“,


Upozornenie:
„Priznanie k dani za predajné automaty“ alebo „Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“ sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po miesiaci, v ktorom sa predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať  a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 88 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2014

Správny poplatok:
0 ,- €

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
29
1
30
2
1
4
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Predpověď počasia

dnes, streda 6. 7. 2022
jasná obloha 27 °C 13 °C
štvrtok 7. 7. slabý dážď 24/14 °C
piatok 8. 7. slabý dážď 21/13 °C
sobota 9. 7. slabý dážď 24/12 °C

Facebook