Mesto Holíč
MestoHolíč

Oddelenie regionálneho rozvoja

Vedúca : Ing. Katarína  Turečková
Vybavuje: koordinácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja.

Stratégia plánovania a podpora regionálneho rozvoja

Vybavujú : Mgr. Tomáš  Valúch, Mgr. Nikol  Lazíciusová

  • vypracovávanie projektov a žiadostí o dotácie z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,
  • realizácia projektov