Mesto Holíč
MestoHolíč

Mestská polícia

logo

Náčelník :  Mgr. Branislav Mlynka
Adresa :     Bratislavská 6
Tel. :           034 668 3333, 034 668 3190
e-mail  :     mestskapolicia@holic.sk

Bezplatná linka: 159

Mestská polícia (ďalej len MsP) bola zriadená dňa 27.8.1991 mestským zastupiteľstvom ako poriadkový útvar mesta, pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo. Náčelník mestskej polície je v priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta, zodpovedá mu za svoju činnosť.Náčelník zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov.
Ďalej MsP tvorí 11 policajtov v priamom výkone služby, 4 operátorky pultu centrálnej ochrany a kamerového systému a 1 administratívna pracovníčka. Jednotliví pracovníci sú plánovaní do služieb tak, aby zabezpečovali chod MsP nepretržite.

MsP sídli v Holíči na Bratislavskej 6 - vedľa budovy Mestského úradu. V prípade núdze sa môžu občania kontaktovať na telefónnom čísle 034 6683333.
Činnosť MsP sa riadi Zákonom č. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení ďalších zmien a doplnkov, Štatútom MsP a ďalšími nariadeniami mesta.

Mestská polícia Holíč vykonáva ochranu objektov pomocou elektronického zabezpečovacieho systému prostredníctvom pultu centrálnej ochrany umiestneného na dispečingu MsP. Od roku 2007 sú určité časti mesta monitorované kamerovým systémom.

Mesačné PLATOVÉ TARIFY pre objekty napojené na PCO (130.63 kB)

Straty a nálezy:
V tejto položke sa nachádzajú fotografie nájdených vecí, ktoré odovzdali občania na MsP v Holíči, alebo veci nájdené hliadkami MsP počas výkonu obchádzkovej služby v meste. V prípade, že si na fotografiách spoznáte vec, ktorá je vaším majetkom (bola stratená, odcudzená a podobne), môžete si ju vyzdvihnúť na MsP v Holíči. K vyzdvihnutiu potrebujete preukázať majetkový vzťah k veci (napr. doklad o zakúpení veci, fotografiu, alebo iný hodnoverný spôsob). 

Dňa 26.9.2023 odovzdaný zväzok 5 ks kľúčov 1

Dňa 26.9.2023 odovzdaný zväzok 5 ks kľúčov

Dátum: 29. 9. 2023

nájdené na ul. Bratislavskej v Holíči

4 ks kľúčov s príveskami a čipom žltej farby 1

4 ks kľúčov s príveskami a čipom žltej farby

Dátum: 29. 9. 2023

odovzdané na MsP 27.9.2023

2 ks kľúče s čipom modrej farby 1

2 ks kľúče s čipom sivej farby

Dátum: 26. 9. 2023

nájdené dňa 10.9.2023 v areáli zámku

Zväzok 5 ks kľúčov na karabínke 1

Zväzok 5 ks kľúčov na karabínke

Dátum: 26. 9. 2023

so šnúrkou na krk modrej farby, nájdené dňa 21.9.2023 v školskom parku v meste Holíč

Zväzok 7 ks kľúčov 1

Zväzok 7 ks kľúčov

Dátum: 26. 9. 2023

nájdené dňa 23.9.2023 v záhradkárskej osade Pod zadnou horou

1 ks kľúč so štítkom Kollárova 1716 Holíč 1

1 ks kľúč so štítkom Kollárova 1716 Holíč

Dátum: 26. 9. 2023

odovzdaný dňa 25.9.2023, nájdený v Skalici

Detský horský bicykel značky CTM-WILLY, bielej farby  1

Detský horský bicykel značky CTM-WILLY, bielej farby

Dátum: 4. 8. 2023

nájdený výpravcom železničnej stanice dňa 2.8.2023, v koľajisku na železničnej stanici v Holíči

Zväzok kľúčov s príveskom srdiečka, striebornej farby  1

Zväzok kľúčov s príveskom srdiečka, striebornej farby

Dátum: 4. 8. 2023

na MsP Holíč odovzdané občiankou mesta. Kľúče boli nájdené dňa 31.7.2023 v Holíči na ul. Hviezdoslavovej, pri predajni Jednota

2 ks kľúčov  1

2 ks kľúčov

Dátum: 4. 8. 2023

nájdené dňa 15.7.2023 na Veternom mlyne, po ukončení hudobnej produkcie v rámci akcie Juliáles

Zväzok kľúčov ( 7ks ) 1

Zväzok kľúčov ( 7ks )

Dátum: 27. 6. 2023

s kovovým príveskom, nájdený dňa 16.6.2023 v Holíči na Nám. Sv. Martina

Mob. telefón zn. Winner 1

Mob. telefón zn. Winner

Dátum: 27. 6. 2023

červenej farby, nájdený dňa 12.6.2023 v Holíči na Kukučínovej ulici

Horský bicykel 1

Horský bicykel

Dátum: 25. 4. 2023

nájdený za zámkom (pri zámockom vale)

Horský bicykel zn. Engine Signal 1

Horský bicykel zn. Engine Signal

Dátum: 12. 1. 2023

Junior

Kľúčenka so zväzkom 3 ks kľúčov 1

Kľúčenka so zväzkom 3 ks kľúčov

Dátum: 12. 1. 2023

Kniha BYSTIRICKÝ

#

Pánska kožená peňaženka zn. WILD

Dátum: 12. 1. 2023

samoobslužná autoumyváreň

#

Kľúčenka so zväzkom 15 ks kľúčov

Dátum: 12. 1. 2023

nájdené dňa 16.12.2022 v Holíči na ul. Fučíkovej

#

Nájdený bicykel - DEMA LUGO

Dátum: 24. 10. 2022

Bicykel