Mesto Holíč
MestoHolíč

Mestská polícia

logo

Náčelník :  Mgr. Branislav Mlynka
Adresa :     Bratislavská 6
Tel. :           034 668 3333, 034 668 3190
e-mail  :     mestskapolicia@holic.sk

Bezplatná linka: 159

Mestská polícia (ďalej len MsP) bola zriadená dňa 27.8.1991 mestským zastupiteľstvom ako poriadkový útvar mesta, pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
Mestskú políciu vedie náčelník, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo. Náčelník mestskej polície je v priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta, zodpovedá mu za svoju činnosť.Náčelník zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov.
Ďalej MsP tvorí 11 policajtov v priamom výkone služby, 4 operátorky pultu centrálnej ochrany a kamerového systému a 1 administratívna pracovníčka. Jednotliví pracovníci sú plánovaní do služieb tak, aby zabezpečovali chod MsP nepretržite.

MsP sídli v Holíči na Bratislavskej 6 - vedľa budovy Mestského úradu. V prípade núdze sa môžu občania kontaktovať na telefónnom čísle 034 6683333.
Činnosť MsP sa riadi Zákonom č. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení ďalších zmien a doplnkov, Štatútom MsP a ďalšími nariadeniami mesta.

Mestská polícia Holíč vykonáva ochranu objektov pomocou elektronického zabezpečovacieho systému prostredníctvom pultu centrálnej ochrany umiestneného na dispečingu MsP. Od roku 2007 sú určité časti mesta monitorované kamerovým systémom.

 

Straty a nálezy:
V tejto položke sa nachádzajú fotografie nájdených vecí, ktoré odovzdali občania na MsP v Holíči, alebo veci nájdené hliadkami MsP počas výkonu obchádzkovej služby v meste. V prípade, že si na fotografiách spoznáte vec, ktorá je vaším majetkom (bola stratená, odcudzená a podobne), môžete si ju vyzdvihnúť na MsP v Holíči. K vyzdvihnutiu potrebujete preukázať majetkový vzťah k veci (napr. doklad o zakúpení veci, fotografiu, alebo iný hodnoverný spôsob). Kvôli hodnovernosti preukazovania majetkového vzťahu k veci, ku ktorej neexistujú doklady o zakúpení alebo fotografie, sú zverejnené fotografie  zámerne bez akéhokoľvek popisu (dátumu nájdenia - odovzdania, miesta nálezu, markantov a podobne).

Predpověď počasia

dnes, piatok 2. 12. 2022
oblačno 6 °C 2 °C
sobota 3. 12. zamračené 5/1 °C
nedeľa 4. 12. jasná obloha 0/-4 °C

Facebook