Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, reklamné zariadenie A v chodníku (aktualizované 29.9.2020)

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč - kancelárie stavebného úradu v budove bývalej fajansy na ul. Bernolákova 3, Holíč, Blanka Skalová, tel. č. 0343210571, e-mail: blanka.skalova@holic.sk

Úradné dni a hodiny pre verejnosť:
Pondelok - 08:00 - 15:00
Utorok - nestránkový deň
Streda - 08:00 - 16:00
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 08:00 - 14:30

Čo potrebujeme:
- Vyplnené tlačivo "Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie - "A"reklama v chodníku, ktoré obsahuje:
a) meno, priezvisko adresu (sídlo), tel. kontakt žiadateľa,
b) ulica, na ktorej bude reklama umiestnená,
c) názov prevádzky, resp. číslo rodinného domu,
d) rozmery tabule, 
e) doba, počas ktorej bude "A" reklama umiestnená na chodníku a dôvod umiestnenia "A" reklamy.

Súvisiace predpisy:
- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- zákon 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok:
Správny poplatok 80,- eur sa vyberie podľa položky č. 82 zákona č. 145/1995 Z. z. 

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní od podania žiadosti

Opravný prostriedok:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Mesta Holíč, Bratislavská č. 5, Holíč.

Predpověď počasia

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. slabý dážď 11/2 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 12/1 °C
sobota 20. 4. mierny dážď 8/3 °C

Facebook