Mesto Holíč
MestoHolíč

Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte

potvrdenie_o_trvalom_prechodnom_pobyte.doc (57 kB)

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Irena Olejníková   - oddelenie evidencie obyvateľstva,  č.t.  034 / 321 05 32
e-mail: irena.olejnikova@holic.sk

Čo potrebujeme:

  1. občiansky preukaz


Súvisiace predpisy:

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení zákona č. 454/2004 Z.z.
  • zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Správny poplatok:
5,-€

Lehota na vybavenie:
Na počkanie