Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného (aktualizované 18.9.2020)

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč.
Mgr. Miroslava Berkeš Valová, č. t. 034/3210541, e-mail: miroslava.berkes.valova@holic.sk

Čo potrebujeme:
1. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného - tlačivo pre plnoletého žiaka
2. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného - tlačivo pre zákonného zástupcu neplnoletého žiaka

Upozornenie:
Tlačivo(á) je povinný vyplniť žiadateľ/ka, ktorý/á žiada o zníženie alebo odpustenie školného. 
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi.
 
Súvisiace predpisy:
Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
VZN č. 84 mesta Holíč o výške a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Holíč.

Správny poplatok:
0,- €

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok:
Je prípustný do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Predpověď počasia

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. slabý dážď 11/2 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 12/1 °C
sobota 20. 4. mierny dážď 8/3 °C

Facebook