Mesto Holíč
MestoHolíč

Povolenie ohňostrojov

Kontakt:
Oddelenie právne a správy majetku , Dana Hnátovičová
Č.t. 0343210534, e-mail: dana.hnatovicova@holic.sk

Čo potrebujeme:
Žiadosť - pyrotechnika bežná
Žiadosť - pyrotechnika profesionálna

Zoznam formulárov na stiahnutie
 
Lehota na vybavenie:
5 dní