Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Kancelária vedenia mesta

PhDr. Evamária Chrenka
podateľňa

  • evidencia došlých a odoslaných písomností
  • vzťahy s verejnosťou, komunikácia a propagácia mesta

Ing. Juraj Štaffa, PhD.

  • vzťahy s verejnosťou, komunikácia a propagácia mesta, zahraničná spolupráca

Dušan Lukovský

  • vodič, správa vozidiel