Mesto Holíč
MestoHolíč

Kancelária vedenia mesta

Bc. Katarína   H o l e š o v á
podateľňa

  • evidencia došlých a odoslaných písomností


Mgr. Jaroslav   Č a r s k ý

  • vzťahy s verejnosťou, komunikácia a propagácia mesta


Ing. Juraj   Š t a f f a, PhD.

  • vzťahy s verejnosťou, komunikácia a propagácia mesta, zahraničná spolupráca


Dušan Lukovský

  • vodič, správa vozidiel