Mesto Holíč
MestoHolíč

Kalvária

KalváriaKALVÁRIA  

908 51  Holíč


Kalvária (Golgota) je situovaná na kopci nad mestom, dnes v susedstve Domu smútku. V týchto miestach sa pravdepodobne nachádzal praveký rondel. Kalvária je v týchto miestach situovaná aj na rytine od Leopolda Schmalhofera z roku 1801. Kalvária sa skladá z trojice drevených krížov. Na menších krížoch lotrov sú plechové korpusy ukrižovaných. Na hlavnom je plastika Ježiša Krista.

V roku 1995 bola obnovená. Po obnove ju posvätil holíčsky farár kapucín David Bartimej Tencer.

Kalvária je voľne prístupná verejnosti.