Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Vedúci: Ing. Lukáš Štefánik

Investičná výstavba, stavebný dohľad

Vybavuje : Ing. Lukáš Štefánik

 • stavebný dozor mesta a mestom zriadených subjektov,
 • príprava a realizácia investičných akcií,
 • kontrola a evidencia faktúr,
 • evidencia investícií,
 • podnety do plánu investícií,
 • sťažnosti občanov ohľadom stavieb a stavebnej činnosti,

Vybavuje : Ivan Marek

 • územno – plánovacie informácie
 • záväzné stanoviská k investičnej výstavbe
 • príprava investičných akcií
 • ohlasovanie drobných stavieb a stavebných úprav
 • rozhodovanie o umiestnení reklám a informačných tabúľ

Evidencia budov a hrob. miest, životné prostredie

Vybavuje : Mgr. Petra Trnková

 • prideľovanie, zrušenie a zmena súpisných čísiel,
 • potvrdenia o veku stavby,
 • uzatváranie zmlúv o nájme hrobových miest,
 • evidencia stavieb a hrobových miest
 • povoľovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • vyrubovanie poplatkov od malých zdrojov znečisťovania ovzdušia /PO a FO podnikateľ/.

Doprava

Vybavuje: Blanka Skalová

 • povolenia na zvláštne užívanie miestnych ciest,
 • povolenia na užívanie verejného priestranstva (rozkopávky, obchádzky,uzávierky),
 • evidencia a kontrola stavu dopravného značenia,
 • oprava ciest a chodníkov, obnova dopravného značenia,
 • evidencia, prideľovanie a rušenie parkovacích miest
 • povolenie na užívanie   verejného  priestranstva
 • nájomné zmluvy na umiestnenie reklamných informačných panelov ( RIP)

Životné prostredie

Vybavuje : Ing. Miroslava Straková

 • evidencia odpadov ( komunálny odpad, separované zložky KO, nakladanie s nebezpečným odpadom),
 • evidencia odpadových nádob FO a PO,
 • súhlas na výrub drevín,
 • ošetrovanie /orezy/ drevín,
 • povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studňa,
 • riešenie priestupkov na úseku odpadového hospodárstva
 • riešenie priestupkov na úseku ochrany prírody a krajiny
 • výmenu a prideľovanie odpadových nádob ( len  120 l )

Zberný dvor

Ing. Pavel Šebesta

 • preberanie odpadových komodít na ZDO, Svätojánska ulica

Bylinková záhrada

Martina Frndalovicsová

 • starostlivosť o zeleň

Koordinátor verejnoprospešných prác

Lucia Línetová

Predpověď počasia

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Facebook