Obec Holíč
MestoHolíč

Oznamujeme

Zobrazeno 1-30 z 722

Oznam OÚ Skalica

Dátum: 30. 9. 2020

Okresný úrad Skalica od 21.9.2020 rozšíril služby verejnosti...

Zrušené podujatia

Dátum: 29. 9. 2020

Druhá vlna ruší podujatia v Holíči

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 18. 9. 2020

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 18. septembra 2020 od 9.00 hod. do odvolania.

Požiadavky na zmeny a  úpravy cestovných poriadkov

Dátum: 10. 9. 2020

Cestovné poriadky pre 2020/2021

Bylinková záhrada

Dátum: 2. 9. 2020

5.9.2020

#

Projekt VISIO sa pomaly rozbieha......

Dátum: 21. 8. 2020

INTERREG V-A, SK-AT 2014-2020

#

Mesto Holíč opäť úspešné s projektom v rámci Fondu malých projektov

Dátum: 21. 8. 2020

Fond malých projektov

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 10. 8. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z nášho mesta vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Trnavský kraj napreduje v  sčítaní domov a bytov 

Dátum: 7. 8. 2020

Tlačová správa
Bratislava + 3. augusta 2020

Oznam MsÚ

Dátum: 6. 8. 2020

Oznamujeme Vám, že dňa 31.7.2020 bude mestský úrad z technických príčin otvorený do 14.00 hod.

#

MsZ - 22.7.2020

Dátum: 17. 7. 2020

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 22.07.2020, t.j. v stredu o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

#

GKU Bratislava - oznam

Dátum: 10. 7. 2020

Podľa oznámenia Geodetického a kartografického ústavu Bratislava budú v mesiacoch júl a august vykonávané geodetické činnosti v katastrálnom území mesta Holíč na geodetických bodoch štátnej hranice , ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch . Žiadajú občanov o strpenie a súčinnosť pri výkone geodetických prác.

#

MsZ - 7.7.2020

Dátum: 2. 7. 2020

M e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

#

Oznam

Dátum: 1. 7. 2020

Oznamujeme občanom, že od 01.07.2020 až do odvolania budú uzavreté detské ihriská v areáli štadióna TJ ISKRA Holíč.

#

Termín verejného prerokovania k Územnému plánu mesta Holíč

Dátum: 27. 6. 2020

Mesto Holíč, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona
č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

#

Odvolanie vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 28. 5. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vzhľadom na miestne klimatické podmienky v územnom obvode okresu Skalica dňom 04.06.2020 o 08:00 hod.

#

MsZ - 28.5.2020

Dátum: 20. 5. 2020

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2020 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

#

WIFI pre Holíč

Dátum: 20. 5. 2020

Mesto Holíč v roku 2019 získalo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „WIFI pre Holíč". Získaná dotácie bola v sume 14 245,44 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov a vlastné zdroje predstavovali sumu 749,76 eur, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

#

Oznam OÚ Skalica

Dátum: 19. 5. 2020

Oznamujeme Vám, že od stredy 20. mája 2020 sa na Klientskom centre a Okresnom úrade Skalica obnovujú pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť:

#

Nájomné zmluvy - parkovacie miesta

Dátum: 11. 5. 2020

Mesto Holíč v súvislosti s prípravou nájomných zmlúv na parkovacie miesta oznamuje občanom, že v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 11.00 hod. v priebehu mesiaca mája treba odovzdať na oddelení výstavby a ŽP – objekt Fajansa:

#

OTVÁRACIE HODINY MSÚ OD 11.MÁJA 2020

Dátum: 4. 5. 2020

Od 11.05.2020 do odvolania budú úradné hodiny Mestského úradu nasledovné:

#

Otváracie hodiny MsÚ od 1.mája 2020

Dátum: 29. 4. 2020

Od 1.5.2020 do odvolania budú úradné hodiny Mestského úradu nasledovné:

#

Posunuté termíny splatnosti jednotlivých daní

Dátum: 29. 4. 2020

Mesto Holíč, finančné oddelenie oznamuje občanom mesta Holíč, že od 01.05.2020 budú distribuované rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností a dane za psa.

#

Upozornenie - šport

Dátum: 22. 4. 2020

Na základe opatrenia ÚVZ SR účinného od 22.4.2020, preneseného na podmienky mesta Holíč, bude pre športovcov otvorená atletická dráha v areáli štadióna. Tiež bude otvorené workoutové ihrisko na Ulici Márie Terézie, kde môžu cvičiť max. dvaja športovci a workoutové ihrisko na štadióne, kde môžu cvičiť max. traja športovci, ktorí musia dodržiavať prijaté opatrenia:

#

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Dátum: 21. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. a, b, c) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

#

Oznam k parkovacím miestam v Holíči

Dátum: 16. 4. 2020

Mesto Holíč, oddelenie výstavby a ŽP, upozorňuje všetkých občanov, ktorí majú prenajaté miesta na státie - parkoviská, že v priebehu mesiaca máj tohto roka bude potrebné spísať nájomné zmluvy na prenájom parkovacích miest.

#

Oznámenie o predĺžení funkčného obdobia hlavného kontrolóra

Dátum: 15. 4. 2020

M e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 90851 Holíč

#

Obvodná poľovnícka komora Skalica oznamuje

Dátum: 28. 3. 2020

Vážení spoluobčania,
v súčasnosti sme sa stali všetci obeťou Pandémie nazývanej koronavírus.

#

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov:

Dátum: 28. 3. 2020

Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie A1 podpora podnikania a inovácií

#

Uzatvorenie vchodov - detský lekári

Dátum: 27. 3. 2020

Z dôvodu mimoriadnej situácie bude od 27.3.2020 do odvolania hlavný vchod od detských lekárov a od Dr. Nagyovej uzatvorený.

Zobrazeno 1-30 z 722