Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Mestské múzeum

 

    Fotografia múzea

Mestské múzeum a galéria Holíč

Zámocká 391/2, Bernolákova 3
908 51  Holíč
 

Múzeum v Holíči bolo otvorené v roku 1992 ako vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici, ktorá zahŕňala zbierku keramiky. Nachádzalo sa v jednej z historických manufaktúrnych budov, ktoré dal v roku 1755 postaviť František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie. V roku 2005, kedy si mesto Holíč pripomenulo 800. rokov od prvej písomnej zmienky o Holíči, vtedajšom Wyware, prešlo múzeum zásadnou premenou.
V roku 2009 prišlo k schváleniu štatútu Mestského múzea v Holíči, ktorého zriaďovateľom sa stalo mesto Holíč.

V tomto istom roku bolo múzeum zapísané do Registra múzeí a galérií, ktorý vedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V roku 2010 bolo múzeum presťahované do novoopravenej časti Holíčskeho zámku, kde je v súčasnosti situované. V roku 2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Holíči nový štatút Mestského múzea a galérie v Holíči. Dôvodom na zmenu štatútu bolo rozšírenie Mestského múzea v Holíči o galériu v budove bývalej manufaktúry na výrobu fajansy.

V súčasnosti Mestské múzeum a galérie prešlo rekonštrukciou. Je venované najmä životu a pôsobeniu Habsburgovcov v Holíči. Významnú časť múzea tvorí aj zbierka keramiky - fajansy, ktorá je známa po celej Európe, či kópie rytín od majstra Leopolda Schmalhofera, na ktorých je zobrazený Holíč a Holíčsky zámok. Veľkým prínosom sú vystavené čínske tapety, ktoré zreštauroval Doc. Ivan Galamboš, v 18. storočí skrášľovali jednu z hlavným miestností zámku - Čínsku sálu. Nechýba ani poľovnícka miestnosť, kedy poľovníctvo bolo srdcovou záležitosťou F. Š. Lotrinského. Súčasťou Mestského múzea je i expozícia ľudových krojov. Ďalšiu časť tvorí pamätná izba Ota Kroupu, neprofesionálnemu maliarovi, a Jaroslavovi Prílučíkovi, ktorý stáli pri zrode Mestského múzea v roku 1992.

Súčasťou expozície sú repliky výrobkov holíčskej fajansy od keramikárov Petra Poláka a Hany Potančokovej. I keď ide len o repliky miestnych keramikárov sú veľmi kvalitné a návštevník si na základe nich môže urobiť predstavu ako holíčska fajansa vyzerala. Peter Polák svojou výrobou zachováva tradíciu výroby holíčskej fajansy a je majiteľom certifikátu Regionálneho produktu Záhorie. 

Na stope a stenách v niektorých miestnostiach, ktoré slúžia pre účely múzea sa nachádzajú odkryté fragmenty nástenných malieb, ktoré sa podarilo objaviť pri poslednej rekonštrukcii a následne boli zakonzervované.