Mesto Holíč
MestoHolíč

Mestské zastupiteľstvo

Termíny zasadania pre rok 2022:

27.01.2022
15.03.2022
24.03.2022
12.05.2022
26.05.2022
07.06.2022
23.06.2022
29.06.2022
22.09.2022
(zmena termínu vyhradená)

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení je mestské zastupiteľstvo orgánom mesta.
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Vyhradené právomoci mestského zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo v Holíči je podľa § 11 ods. 3 písmena i) zložené zo 16 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti vedie rokovanie zástupca primátora, resp. iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

Primátor môže poveriť zástupcu primátora alebo niektorého z členov pracovného predsedníctva vedením rokovania MsZ alebo jeho časti. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím. Rokovania mestského zastupiteľstva sú spravidla verejné. Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. Zápisnice a uznesenia z rokovaní mestského zastupiteľstva sú obyvateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta a na oddelení Právnom a správy majetku MsÚ.


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 7 je Komisia pre ochranu verejného záujmu povinná zverejniť na webovom sídle mesta písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti tejto komisie (čl. 7 ods. 5 ústavného zákona) a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Komisia pre ochranu verejného záujmu týmto spôsobom plní svoju povinnosť uvedenú v uvedenom čl. 7 ods. 7 ústavného zákona.

Tlačívá oznámení

Majetkové priznania - poslanci - rok 2020 (25.54 MB) 
Majetkové priznania - poslanci - rok 2021 (39.01 MB)
Majetkové priznania - poslanci - rok 2022 (34.07 MB)


Vo volebnom období 2018 - 2022 pracuje v tomto zložení:

Mgr. Dana Janečková

Mgr. Dana Janečková


Volebný obvod č. 1
email: dana.janeckova@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová 1-14, Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku, Kukučínova, M.R.Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova, Schiffelova, Ulica A. Dubčeka

Mgr. Marek Šefčík

Mgr. Marek Šefčík


Volebný obvod č. 1
email: marek.sefcik@holic.sk


Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová 1-14, Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku, Kukučínova, M.R.Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova, Schiffelova, Ulica A. Dubčeka 


 

Mgr. Jozef Hrušecký

Mgr. Jozef Hrušecký


Volebný obvod č. 2
email: jozef.hrusecky@holic.sk


Ulice: D. Rapanta, Hodonínska 15, Hollého, Jednoradová 15-16, Lesná, Ružová, Staničná

Ing. Boris Bízek

Ing. Boris Bízek


Volebný obvod č. 2
email: boris.bizek@holic.sk


Ulice: D. Rapanta, Hodonínska 15, Hollého, Jednoradová 15-16, Lesná, Ružová, Staničná

Ing. Štefan Duffek

Ing. Štefan Duffek


Volebný obvod č. 3
email: stefan.duffek@holic.sk


Ulice: Bernolákova, Hodonínska 1 -11, Hviezdoslavova, Lúčky, M.Nešpora 33-34, Nám. mieru, Nám sv. Martina, Pri kaštieli 25-26, Školská, Zámocká

Ivan Kepák

Ivan Kepák


Volebný obvod č. 3
email: ivan.kepak@holic.sk


Ulice: Bernolákova, Hodonínska 1 -11, Hviezdoslavova, Lúčky, M.Nešpora 33-34, Nám. mieru, Nám sv. Martina, Pri kaštieli 25-26, Školská, Zámocká

Ing. Peter Ovečka

Ing. Peter Ovečka


Volebný obvod č. 4
email: peter.ovecka@holic.sk


Ulice: Hurbanova, M. Nešpora 1-6, 9-31, 35-45, Moyzesova

Mgr. Marek Kollár

Mgr. Marek Kollár


Volebný obvod č. 4
email: marek.kollar@holic.sk


Ulice: Hurbanova, M. Nešpora 1-6, 9-31, 35-45, Moyzesova

Peter Štermenský

Peter Štermenský


Volebný obvod č. 5
email: peter.stermensky@holic.sk


Ulice: Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli 1-24, Svätojánska

Ing. Michal Jánošík

Ing. Michal Jánošík


Volebný obvod č. 5
email: michal.janosik@holic.sk


Ulice: Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli 1-24, Svätojánska

Mgr. Ľubica Olivová

Mgr. Ľubica Olivová


Volebný obvod č. 6
email: lubica.olivova@holic.sk


Ulice: SNP 9 – 47, Kollárova, Pod hrebeňom

Peter Králik

Peter Králik


Volebný obvod č. 6
email: peter.kralik@holic.sk


Ulice: SNP 9 – 47, Kollárova, Pod hrebeňom

PhDr. Lenka Látalová, PhD.

PhDr. Lenka Látalová, PhD.


Volebný obvod č. 7
email: lenka.latalova@holic.sk


Ulice: Bratislavská , J.J. Boora, SNP 1- 8, Ulica Márie Terézie

Ing. Vladimír Horák

Ing. Vladimír Horák


Volebný obvod č. 7
email: vladimir.horak@holic.sk


Ulice: Bratislavská , J.J. Boora, SNP 1- 8, Ulica Márie Terézie

Ing. Igor Bartošík

Ing. Igor Bartošík


Volebný obvod č. 8
email: igor.bartosik@holic.sk


Ulice: 29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska , Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

Dušan Ivan

Dušan Ivan


Volebný obvod č. 8
email: dusan.ivan@holic.sk


Ulice: 29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska , Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1
12
1
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Predpověď počasia

dnes, utorok 29. 11. 2022
oblačno 5 °C 1 °C
streda 30. 11. zamračené 7/1 °C
štvrtok 1. 12. zamračené 7/1 °C
piatok 2. 12. oblačno 6/2 °C

Facebook