Obec Holíč
MestoHolíč

Mestské zastupiteľstvo

Termíny zasadania pre rok 2020:

5.3.2020
29.4.2020
19.6.2020
15.10.2020
10.12.2020
(zmena termínu vyhradená)

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v aktuálnom znení je mestské zastupiteľstvo orgánom mesta.
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Vyhradené právomoci mestského zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo v Holíči je podľa § 11 ods. 3 písmena i) zložené zo 16 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti vedie rokovanie zástupca primátora, resp. iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.

Primátor môže poveriť zástupcu primátora alebo niektorého z členov pracovného predsedníctva vedením rokovania MsZ alebo jeho časti. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím. Rokovania mestského zastupiteľstva sú spravidla verejné. Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. Zápisnice a uznesenia z rokovaní mestského zastupiteľstva sú obyvateľom k dispozícii na internetovej stránke mesta a na oddelení Právnom a správy majetku MsÚ.

Vo volebnom období 2018 - 2022 pracuje v tomto zložení:

Dušan Ivan

Email: dusan.ivan@holic.sk

Volebný obvod č. 8
Ulice: 29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska , Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

#

Ing. Boris Bízek

Email: boris.bizek@holic.sk

Volebný obvod č. 2
Ulice: D. Rapanta, Hodonínska 15, Hollého, Jednoradová 15-16, Lesná, Ružová, Staničná

#

Ing. Igor Bartošík

Email: igor.bartosik@holic.sk

Volebný obvod č. 8
Ulice: 29. augusta, Budovateľská, Duklianska, Gagarinova, Lidická, Palárikova, Pri štadióne, Priateľstva, Priečna, Rodinné domky, Sibírska , Sv. Anny, Športová, Štúrova, Veterná, Vrádištská, Vysoká

#

Ing. Michal Jánošík

Email: michal.janosik@holic.sk

Volebný obvod č. 5
Ulice: Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli 1-24, Svätojánska

#

Ing. Peter Ovečka

Email: peter.ovecka@holic.sk

Volebný obvod č. 4
Ulice: Hurbanova, M. Nešpora 1-6, 9-31, 35-45, Moyzesova

#

Ing. Štefan Duffek

Email: stefan.duffek@holic.sk

Volebný obvod č. 3
Ulice: Bernolákova, Hodonínska 1 -11, Hviezdoslavova, Lúčky, M.Nešpora 33-34, Nám. mieru, Nám sv. Martina, Pri kaštieli 25-26, Školská, Zámocká

#

Ing. Vladimír Horák

Email: vladimir.horak@holic.sk

Volebný obvod č. 7
Ulice: Bratislavská , J.J. Boora, SNP 1- 8, Ulica Márie Terézie

#

Ivan Kepák

Email: ivan.kepak@holic.sk

Volebný obvod č. 3
Ulice: Bernolákova, Hodonínska 1 -11, Hviezdoslavova, Lúčky, M.Nešpora 33-34, Nám. mieru, Nám sv. Martina, Pri kaštieli 25-26, Školská, Zámocká

#

Mgr. Dana Janečková

Email: dana.janeckova@holic.sk

Volebný obvod č. 1
Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová 1-14, Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku, Kukučínova, M.R.Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova, Schiffelova, Ulica A. Dubčeka

#

Mgr. Jozef Hrušecký

Email: jozef.hrusecky@holic.sk

Volebný obvod č. 2
Ulice: D. Rapanta, Hodonínska 15, Hollého, Jednoradová 15-16, Lesná, Ružová, Staničná

#

Mgr. Ľubica Olivová

Email: lubica.olivova@holic.sk

Volebný obvod č. 6
Ulice: SNP 9 – 47, Kollárova, Pod hrebeňom

#

Mgr. Marek Kollár

Email: marek.kollar@holic.sk

Volebný obvod č. 4
Ulice: Hurbanova, M. Nešpora 1-6, 9-31, 35-45, Moyzesova

#

Mgr. Marek Šefčík

Email: marek.sefcik@holic.sk

Volebný obvod č. 1
Ulice: Bottova, Fučíkova, Jednoradová 1-14, Jesenského, Kátovská, kpt. Nálepku, Kukučínova, M.R.Štefánika, Mlynská, Partizánska, Potočná, Sasinkova, Schiffelova, Ulica A. Dubčeka

#

Peter Králik

Email: peter.kralik@holic.sk

Volebný obvod č. 6
Ulice: SNP 9 – 47, Kollárova, Pod hrebeňom

#

Peter Štermenský

Email: peter.stermensky@holic.sk

Volebný obvod č. 5
Ulice: Bažantnica, Betlehém, Kopčanská, Pod sýpkou, Pri kaštieli 1-24, Svätojánska

#

PhDr. Lenka, Látalová, PhD.

Email: lenka.latalova@holic.sk

Volebný obvod č. 7
Ulice: Bratislavská , J.J. Boora, SNP 1- 8, Ulica Márie Terézie

#

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4
1
5 6

Predpověď počasia

dnes, sobota 28. 11. 2020
zamračené 4 °C -1 °C
nedeľa 29. 11. polojasno 3/-2 °C
pondelok 30. 11. polojasno 3/-2 °C
utorok 1. 12. oblačno 1/-2 °C

Facebook