Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Cenník

Cenník služieb a poplatkov

1. Registračné poplatky
-   Deti a mládež do 15 rokov    2,00 €
-   Dospelí                                     3,50 €
      
2. Sankčné poplatky
-  Strata čitateľského preukazu        1,00 €
-  Poškodenie knihy                            2,00 €
-  Poškodenie etikety čiarového kódu    1,00 €
-  Poplatky za upomieky:
                      
    1. upomienka            2,00 €
    2. upomienka            3,00 €
    Vymáhanie kníh        5,00 €


3.  Poplatky za služby
a/ kopírovanie:        
A4    jednostranne....................................  0,10 € 
A3    jednostranne....................................  0,20 € 
b/ tlač z internetu, príp. vlastný text  A4............   0,10 €
c/ internet:    
- používať internet môže len osoba zapísaná v knižnici alebo osoba po predložení  preukazu totožnosti 
- služba je bez poplatkov 
d/ vypracovanie rešerší  (z vlastných i externých databáz)..... 2,00 €
   expresný príplatok........................................   50% z ceny rešerše
e/ hrebeňová väzba:
do 50 listov...................................................  0,90 €
do 100 listov..................................................  1,00 €
do 150 listov..................................................  1,20 €
do 200 listov..................................................  1,30 €
f/ laminovanie:        
A4  ........................................................... 0,50 €
65 x 95 mm....................................................  0,10 €
g/ MVS – vybavená požiadavka................................... 2,00 €

Internet – prístup na internet je bezplatný