Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Aktuality

V roku 2020 bol Združeniu obcí CykloEko schválený projekt / kód projektu : NFP304020X278 / v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A, SK-CZ 2014-2020 „Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie“ v celkovej výške : 1 699 981,77 €. Vedúcim partnerom projektu je Združenie obcí CykloEko a hlavným cezhraničným partnerom Obce pro Baťův kanál. Cyklotrasa spája pamätihodnosti a turistické ciele dvoch najväčších miest v okrese Skalica a pamätihodnosti okolitých obcí.

Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy Holíč – Skalica, ktorá je rozdelená do viacerých etáp :

  1. Etapa: začiatok cyklotrasy Holíč – ul. Ružová – koniec cyklotrasy železničná stanica Kátov
  2. Etapa: začiatok cyklotrasy železničná stanica Kátov – koniec Skalické rybníky
  3. Etapa: 1.časť začiatok cyklotrasy Skalické rybníky – parkovisko Protherm
                2.časťparkovisko Protherm – železničná stanica Skalica

Z projektu „Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie“ sa začne  budovať I .etapa a III. etapa 1.časť. Stavebné práce by mali začať v mesiaci júl 2022.

II. etapa cyklotrasy a III. etapa 2 časť  sú projekčne hotové a v štádiu vydania Územného rozhodnutia pre realizáciu stavby.