Mesto Holíč
MestoHolíč

Daň za psa

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – kancelária v budove Mestskej polície.
Otília Kovaľčíková, č. t. 034/3210523, e-mail: otilia.kovalcikova@holic.sk

Čo potrebujeme:
1. Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností“ - vyplniť spoločné tlačivo v časti dane z nehnuteľností  +  V. oddiel tohto tlačiva „Priznanie k dani za psa“.


Upozornenie:
„Priznanie k dani za psa“ sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku  alebo zániku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane za psa.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Tlačivo sú povinné vyplniť všetky daňové subjekty, ktoré sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa alebo ktorým táto daňová povinnosť zanikla v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správny poplatok:
0,- €
1,70 € - znovuvydanie stratenej známky psa

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28
3
29
3
30
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
5
18
3
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2

Predpověď počasia

dnes, nedeľa 25. 7. 2021
slabý dážď 31 °C 20 °C
pondelok 26. 7. mierny dážď 30/18 °C
utorok 27. 7. slabý dážď 29/19 °C
streda 28. 7. zamračené 26/18 °C

Facebook