Mesto Holíč
MestoHolíč

Daň za psa

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – kancelária v budove Mestskej polície.
Ing. Martina Rampalová, č. t. 034/3210523, e-mail: martina.rampalova@holic.sk

Čo potrebujeme:
1. Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností“ - vyplniť spoločné tlačivo v časti dane z nehnuteľností  +  V. oddiel tohto tlačiva „Priznanie k dani za psa“.


Upozornenie:
„Priznanie k dani za psa“ sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku  alebo zániku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane za psa.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Tlačivo sú povinné vyplniť všetky daňové subjekty, ktoré sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa alebo ktorým táto daňová povinnosť zanikla v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správny poplatok:
0,- €
1,70 € - znovuvydanie stratenej známky psa

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31
1
1
1
2
3
3
4
4
4
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
4
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1

Predpověď počasia

dnes, nedeľa 4. 6. 2023
zamračené 18 °C 10 °C
pondelok 5. 6. mierny dážď 16/12 °C
utorok 6. 6. mierny dážď 19/13 °C
streda 7. 6. slabý dážď 20/11 °C

Facebook