Mesto Holíč
MestoHolíč

Daň za psa

Kontakt:
Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč – kancelária v budove Mestskej polície.
Otília Kovaľčíková, č. t. 034/3210523, e-mail: otilia.kovalcikova@holic.sk

Čo potrebujeme:
1. Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností“ - vyplniť spoločné tlačivo v časti dane z nehnuteľností  +  V. oddiel tohto tlačiva „Priznanie k dani za psa“.


Upozornenie:
„Priznanie k dani za psa“ sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku  alebo zániku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane za psa.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Tlačivo sú povinné vyplniť všetky daňové subjekty, ktoré sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa alebo ktorým táto daňová povinnosť zanikla v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správny poplatok:
0,- €
1,70 € - znovuvydanie stratenej známky psa

Lehota na vybavenie:
30 dní

Opravný prostriedok:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
3
28
3
29
3
30
3
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
3
29
3
30
2
31
2

Predpověď počasia

dnes, sobota 23. 10. 2021
oblačno 12 °C 5 °C
nedeľa 24. 10. takmer jasno 12/3 °C
pondelok 25. 10. jasná obloha 12/4 °C
utorok 26. 10. oblačno 12/4 °C

Facebook