Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Baroková sýpka

Ul. Pod Sýpkou
908 51 Holíč
GPS súradnice 48.801, 17.1683

Stavba sýpky, ktorá bola určená ako ústredná sýpka c.k. majetkov pravdepodobne začala v roku 1757. Odovzdaná do užívania bola v roku 1761. Ide o jednu z najväčších stavebných aktivít na panstve. Budova má obdĺžnikový pôdorys s 5 nadzemnými podlažiami a rozsiahlym skladovacím suterénom. Všetky nadzemné podlažia sú stavebne identické a vrátane suterénu zaklenuté. Dôvodom takého stavebného riešenia bola snaha eliminovať voľbou nehorľavých materiálov vysoké požiarne riziko spojené so skladovaním obilia a tiež išlo o snahu konštruktívne zvýšiť nosnosť jednotlivých podlaží.  Sýpka je strategicky umiestnená na návrší na okraji Holíča smerom na Šaštín Stráže. Svojmu účelu skladovaniu obilia slúži dodnes. Sýpka je Národnou kultúrnou pamiatkou .

V súčasnosti je sýpka sprístupnená verejnosti počas Dní Európskeho kultúrneho dedičstva.