Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Kostol sv. Martina s kláštorom

kostol sv. martina foto

Námestie sv. Martina
908 51 Holíč
GPS súradnice 48.809989, 17.161793

Cieľom vzniku kláštora s kostolom bolo zabezpečenie duchovných potrieb panovníckeho páru. Rozhodli sa priviesť do mesta členov kapucínov, ktorí mali úzke väzby na panovnícku dynastiu.
Kostol v rozmedzí rokov 1750 – 1752/1755 vybudoval cisár František Štefan Lotrinský. Staviteľom sa stal Tadeáš Adam Karner. Kláštor bol do užívania odovzdaný v roku 1756. 
V období Jozefínskych reforiem bol kláštor v roku 1786 zrušený ako prvý kapucínsky konvent v Uhorsku. Jeho vybavenie bolo rozpredané na dražbe. Dňa 13.3. 1786 sa na základe rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa Jozefa Batthyányiho kapucínsky kostol stal farským kostolom s povolenou zmenou jeho zasvätenia sv. Martinovi.
V súčasnosti je kostol sprístupnený verejnosti len na objednávku v TIC Holíč (v balíku Prehliadka sakrálnych pamiatok) počas Letnej turistickej sezóny (apríl – september) a počas Dní Európskeho kultúrneho dedičstva.