Mesto Holíč
MestoHolíč

Prednosta mestského úradu

prednostaIng. Jana JURKOVIČOVÁ

Nar. 1967, vydatá
Bydlisko: ulica Márie Terézie 24,  Holíč 
e-mail: jana.jurkovicova@holic.sk