Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Oznamy

Prevazka MS 2024

Prevádzka MŠ v roku 2024

Dátum: 6. 5. 2024

Oznam

Zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024 1

Zápis detí do MŠ na školský rok 2023/2024

Dátum: 27. 4. 2023

02.mája - 03.mája 2023 osobne

Zápis detí do 1. ročníka  1

Zápis detí do 1. ročníka

Dátum: 13. 3. 2023

pre školský rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníka základných škôl

Zápis do 1. ročníka základných škôl

Dátum: 3. 3. 2022

Rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníka základných škôl

Zápis do 1. ročníka základných škôl

Dátum: 23. 3. 2020

V súlade s platným VZN č. 55 Mesta Holíč o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách sa zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 uskutoční 7. apríla a 8. apríla 2020 v čase od 13°° hod. do 17°°hod. v priestoroch oboch základných škôl na Bernolákovej a Školskej ulici.

Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy, Bernolákova 5, 908 51 Holíč

Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy, Bernolákova 5, 908 51 Holíč

Dátum: 12. 3. 2019

MESTO HOLÍČ
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Výzva na voľby členov rady školy

Dátum: 10. 3. 2019

Mesto Holíč zastúpené primátorom mesta PhDr. Zdenkom Čambalom v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Materskej škole Lúčky 14, Holíč.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času

Dátum: 28. 4. 2017

MESTO HOLÍČ
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

Predpověď počasia

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Facebook