Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Slávnostné odovzdávanie Zmlúv o poskytnutí dotácie

Slávnostné odovzdávanie Zmlúv o poskytnutí dotácie

Dňa 22.3.2024 sa v priestoroch Kultúrno osvetového centra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtových prostriedkov mesta Holíč v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 108.

Podujatia sa zúčastnili predstavitelia mesta primátor PhDr. Zdenko Čambal, zástupkyňa PhDr. Lenka Látalová  ako aj zástupcovia úspešných žiadateľov. So svojimi žiadosťami uspelo celkovo 34 spoločenských a športových organizácií ako aj 7 žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia z reprezentačného fondu primátora mesta.

Z rozpočtu mesta bolo celkovo rozdelených 120 000,-€

Na záver sa za všetkých úspešných žiadateľov poďakoval prezident TJ Iskra pán Rastislav Caletka.

text: tajomníčka Komisie kultúry, školstva a športu Mgr. Ivana Polláková

Dátum vloženia: 25. 3. 2024 9:44
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 4. 2024 13:14
Autor: Patrik Benkovič