Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Mesto učiteľom

Mesto učiteľom

21. marca 2024 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie zástupcov vedenia mesta s vybranými pedagógmi holíčskych škôl a školských zariadení pri príležitosti osláv Dňa učiteľov.

Mesto učiteľomDo Kultúrno-osvetového centra Holíčskeho zámku prijali pozvanie zástupcovia vedenia jednotlivých škôl a školských zariadení a vybraní pedagógovia, ktorým boli z rúk primátora odovzdané ocenenia, menovite: Mgr. Renata Divácká, Miloslav Slezák, Renata Lastovičková,
Bc. Iveta Tokošová, Monika Pouzarová, Viera Polláková, Mgr. Renáta Krajčovič Studeničová, Mgr. Jana Hrušecká, Miroslava Mlčochová,
Mgr. Miriam Kubincová, Mgr. Emília Krištofíková, Jarmila  Martinkovičová a Jozef Dojčák. Pri tejto príležitosti zaznel oficiálny príhovor primátora,
v ktorom zazneli aj tieto slová:
"Doba je uponáhľaná a zameraná viac ekonomicky a politicky, ako na skutočné hodnoty, ktoré by mali sprevádzať život človeka. Ak kedysi plnila túto úlohu ucelená rodina, dnes vieme, že sociálne siete a globálne témy odvádzajú pozornosť mladých od prirodzených a humánnych hodnôt.Práve preto je úloha pedagógov, nepedagogických pracovníkov škôl a tiež manažmentu omnoho ťažšia ako bývala v minulosti.
Ďakujem Vám všetkým a nielen oceneným, ďakujem všetkým prítomným za prácu, ktorú vynakladáte, pretože mesto Vás potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Aby sa mládež vzdelávala a popri tom nachádzala aj plné vyžitie svojich vlastných intelektuálnych a mentálnych kapacít, nesmierne Vás potrebuje. Vediete ju nielen k schopnosti prijímať informácie, nasávať učivo, ale zároveň ich učíte učiť sa. To je ten základný princíp Vašej práce."

Dátum vloženia: 22. 3. 2024 13:41
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2024 14:12
Autor: Mgr. Hana Trúbová Galková