Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka  1

pre školský rok 2023/2024

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

 4. apríla a 5. apríla 2023 v čase od 13°° hod. do 17°°hod. v priestoroch oboch základných škôl

 na Bernolákovej a Školskej ulici.

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v období od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023 dosiahne vek šesť rokov,  je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Túto povinnosť majú i rodičia detí, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky a zároveň detí, u ktorých je predpoklad alebo si rodičia želajú odklad povinnej školskej dochádzky.

   K zápisu si rodičia prinesú rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím doklad o zdravotnom postihnutí a finančné prostriedky na zápisné vo výške 15 € /poplatok slúži na nákup  učebných pomôcok pre budúcich prváčikov/.

Bližšie informácie k priebehu zápisu nájdete na webových stránkach škôl: ZŠ Bernolákova www.zs-holic.edupage.org a ZŠ Školská www.zsholic.edupage.org.

Dátum vloženia: 13. 3. 2023 15:23
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 3. 2023 18:26