Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Osvedčovanie listín

osvedaeovanie_listn.doc (59 kB)

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Ing . Renata Janičkovičová   - oddelenie matriky,  č.t.  034 / 321 05 31
e-mail: renata.janickovicova@holic.sk

Čo potrebujeme:

  1. Občiansky preukaz / pas / žiadateľa
  2. Originál listiny a jej kópia


Upozornenie:
Osvedčujú sa len listiny v slovenskom alebo českom jazyku
§ 5 zák. NR SR č. 599/2001 Z.z. vymenováva prípady , v ktorých obec nevykonáva osvedčenie

Osvedčovať sa nemôžu:
•    kópie občianskych preukazov, cestovných pasov, legitimácií
•    vodičské preukazy
•    preukazy politických strán, hnutí a spoločenských organizácií
•    listy vlastníctva
•    odpisy obsahujúce jednotlivé strany,odseky alebo vety vytrhnuté zo súvislosti t.j. čiastkové osvedčovanie
•    rozhodnutia súdov alebo štátnych orgánov, ktoré nenadobudli právoplatnosť
•    údaje napísané v cudzom jazyku /overuje iba notár/

Súvisiace predpisy:
Zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

Správny poplatok:
1,5 € / za každú začatú stranu
3€ / za každú začatú stranu ak je listina v českom jazyku

Lehota na vybavenie:
Na počkanie