Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Manželstvo - osoba s TP v Holíči

manelstvo__1_osoba_s_tp_v_holaei.doc (56 kB)

Kontakt:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Ing . Renata Janičkovičová   - oddelenie matriky,  č.t.  034 / 321 05 31
e-mail: renata.janickovicova@holic.sk

Čo potrebujeme:

  1. vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva
  2. občianske preukazy snúbencov
  3. rodné listy – originály / osvedčené kópie/

Súvisiace predpisy:
zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov

Správny poplatok:
0,-€

Lehota na vybavenie:
Na počkanie