Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta

Pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta 1

Oznam

Mesto Holíč touto cestou upozorňuje všetkých žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta, že žiadosti o dotáciu na rok 2024 sa predkladajú na podateľňu Mestského úradu v Holíči do 31. januára 2024.

Žiadosť je možné doručiť osobne, prípadne poštou na adresu:

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51  Holíč.

Zároveň upozorňujeme, že právnické osoby musia k žiadosti doložiť čestné vyhlásenie, že nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EU.

Tlačivo žiadosti aj vyhlásenia je možné si stiahnuť na internetovej stránke Mesta Holíč www.holic.sk, alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u Mgr. Poliačikovej.

 

Dátum vloženia: 15. 1. 2024 10:08
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2024 10:09