Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči

 Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči 1

Poďakovanie

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a  Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice AGEL Skalica týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 22. mája  2023 zúčastnili spoločného odberu krvi.

Veľmi pekne ďakujeme aj tým darcom, ktorí sa počas celého roka jednotlivo zúčastňujú odberov krvi.

Zároveň   oznamujeme,  že  ďalší   spoločný  odber  krvi   sa   uskutoční  dňa 18. septembra  2023, o čom Vás budeme včas pozvánkou informovať.

Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.

Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.  

Krv darovali:

Marcela Kadlicová, Martin Kadlic, Mária Pálichová, Erik Pálich, Michaela Dvorská, Peter Gregor, Filip Gregor, Ján Košík, Juraj Hrušecký, Sotirios Trapezanlidis, Miroslava Pekárová, Milan Celery, Pavol Straka, Petr Kapánek, Ladislav Roubínek, Ján Zifčák, Dávid Šrom, Tomáš Kubík, Emil Potančok ml., Ján Staňka, Dušan Frndalovics, Jana Ružičková, Ivan Kovaľčík, Boris Mišičák, Jiřina Kubíková, Roland Šuba

Dátum vloženia: 24. 5. 2023 13:36
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 5. 2023 13:37