1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
2013097 pdf  176.45 Kb Objednávka naloženie a odvoz odpadu  700.00 €  s DPH  18. apr. 2013      VPP servis, s.r.o.  Holíč, Svätojánska 8  36836516  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  22. apr. 2013 
20130079 pdf  190.19 Kb Zmluva odpady      17. apr. 2013      Eco-recycling, s.r.o.  Holíč, Kopčanská 41  36273546  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  22. apr. 2013 
20130078 pdf  700.44 Kb Zmluva hrobové miesto  132.77 €  s DPH  16. apr. 2013      Marek Dobiaš  Holíč    Rastislav Caletka  zástupca primátora  17. apr. 2013 
2013093 pdf  171.39 Kb Objednávka tlačivá  35.00 €  s DPH  16. apr. 2013      Tlačiareň MV SR  Bratislava, Sklabinského 1  00735671  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  17. apr. 2013 
2013094 pdf  175.87 Kb Objednávka tlačivá  12.00 €  s DPH  16. apr. 2013      Tlačiareň ZVJS  Leopoldov, Gucmanova 19  00738271  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  17. apr. 2013 
2013095 pdf  196.15 Kb Objednávka opravy v ŠJ  655.00 €  s DPH  16. apr. 2013      Marián Domanský  Holíč, Jednoradová 11  43546200  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  17. apr. 2013 
2013096 pdf  180.42 Kb Objednávka exlibris k inaugurácii poštovej známky  90.00 €  s DPH  16. apr. 2013      Slovenská pošta, a.s.  Banská Bystrica, Partizánska cesta 9  36631124  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  17. apr. 2013 
2013088 pdf  179.95 Kb Objednávka rybársky čln  500.00 €  s DPH  11. apr. 2013      Fishing team s.r.o.  Trnava, V.Clementisa 3  31437320  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  16. apr. 2013 
2013087 pdf  171.21 Kb Objednávka nádoby z vymývaného betónu  395.00 €  s DPH  11. apr. 2013      Ladislav Langer - LABATEX  Holíč, Palárikova 14  22739564  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  12. apr. 2013 
2013089 pdf  174.21 Kb Objednávka kanc.papier a potreby  171.82 €  s DPH  11. apr. 2013      IPOS-kancelárske potreby, s.r.o.  Skalica, Štefánikova 5  17332354  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  12. apr. 2013 
2013090 pdf  167.73 Kb Objednávka smaltovaná uličná tabuľa  27.00 €  s DPH  11. apr. 2013      Smaltovňa, s.r.o.  Holíč, Bratislavská 25  34149902  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  12. apr. 2013 
2013091 pdf  213.76 Kb Objednávka opravy v bytových domoch  2185.00 €  s DPH  11. apr. 2013      Prvá teplárenská, a.s.  Holíč, Nám.sv.Martina 9  36227528  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  12. apr. 2013 
2013086 pdf  166.55 Kb Objednávka kancelárske potreby  51.69 €  s DPH  09. apr. 2013      IPOS-kancelárske potreby, s.r.o.  Skalica, Štefánikova 5  17332354  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  10. apr. 2013 
20130073 pdf  467.39 Kb Zmluva prenájom pozemku  1.13 €  s DPH  18. mar. 2013      Jaša Jozef  Holíč    PhDr. Zdenko Čambal  primátor  09. apr. 2013 
20130074 pdf  584.34 Kb Zmluva prenájom pozemku  200.00 €  s DPH  19. mar. 2013      Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR  Bratislava, Panenská 4  00179221  Rastislav Caletka  zástupca primátora  09. apr. 2013 
20130075 pdf  1.21 Mb Zmluva prenájom pozemku  133.20 €  s DPH  04. apr. 2013      LESY SR, š.p.  Banská Bystrica, Nám. SNP 8  36038351  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  09. apr. 2013 
2013084 pdf  165.04 Kb Objednávka monitoring  420.00 €  s DPH  05. apr. 2013      RNDr. Bc. Danuše Nováková  Skalica, Ružová 29  42158141  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  09. apr. 2013 
2013085 pdf  168.04 Kb Objednávka čistiace potreby  60.00 €  s DPH  08. apr. 2013      BAL TIP Slovakia, s.r.o.  Skalica, Dr. Clementisa 69  36260428  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  09. apr. 2013 
20130076 pdf  1.39 Mb Zmluva prenájom pozemku  30.00 €  s DPH  03. apr. 2013      Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  Banská Štiavnica, Radničné nám. 8  36022047  PhDr. Zdenko Čambal  primátor  09. apr. 2013 
20130077 pdf  698.83 Kb Zmluva hrobové miesto  165.96 €  s DPH 
 
    Anna Vlčková  Holíč    Rastislav Caletka  zástupca primátora  09. apr. 2013 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>