Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska s podporou Fondu na podporu športu

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska s podporou Fondu na podporu športu 1

Oznam

V polovici apríla 2023 sa mesto Holíč zapojilo do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstava, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2022/002 a predložilo Žiadosť o príspevok č. 52 k projektu s názvom: Rekonštrukcia športovej infraštruktúry – multifunkčného ihriska v meste Holíč. Koncom mesiaca júla 2023 nám bolo zo strany Fondu doručené Rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku vo výške 113 451,00 €, pričom mesto Holíč sa na projekte podieľalo 30 %, čo predstavuje sumu 48 621,95 €. Cieľom projektu bolo zrekonštruovať existujúce multifunkčné športové ihrisko v priestoroch Základnej školy na Bernolákovej ulici v meste Holíč. Projekt riešil multifunkčné ihrisko o športovej ploche 40 x 20 m so športoviskami pre: futbal, tenis, volejbal, hádzanú, ako aj oplotenie záchytnými sieťami a mantinelmi. Multifunkčné ihrisko je osadené na existujúcej trávnatej ploche a je zrealizované v plnej miere aj na využívanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebné práce realizovala spoločnosť maos, s.r.o. Valča, pričom práce boli realizované v časovom období od septembra 2023 – marca 2024. Zrealizovaním projektu prišlo k zveľadeniu vzhľadu ihriska, zefektívneniu tréningového procesu športovcov a doplneniu nového športového využitia pre žiakov školy, reprezentantov a klubových športovcov.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu
Supported using public funding by The Sport Support Fund

Dátum vloženia: 25. 3. 2024 13:26
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2024 13:28