Mesto Holíč
MestoHolíč

Pozvánka na MsZ - 1.12.2022

Erb

14:00 hodine

Pozývam Vás na  zasadanie Mestského zastupiteľstva v Holíči,
ktoré sa  uskutoční  dňa 01.12. 2022 t.j. vo štvrtok o 14:00 hod.
 v  Kultúrno osvetovom centre  v areáli Holíčskeho zámku.

Program:
 
1.Otvorenie
2.Kontrola plnenia uznesení 
3.Uskutočnenie IX. a X. zmeny rozpočtu r. 2022
4.Uskutočnenie XI. zmeny rozpočtu r.2022
5.Návrh na schválenie prijatia kontokorentného úveru
6.Návrh na schválenie preklenovacieho úveru
7.Návrh na schválenie investičného úveru
8.Dodatok č. 2. k VZN  č.115  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 
9.Návrh mesta Holíč VZN o určení výšky dotácie na  prevádzku a mzdy na žiaka  škôl a školských  zariadení  na území mesta Holíč
10.Dodatok č. 1 k VZN mesta Holíč č. 114 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území mesta Holíč
11.Dodatok č. 5 k VZN   č. 72/2011 o príspevku na spoločné  stravovanie v meste Holíč
12.Dodatok č. 5 k VZN č. 84/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč
13.Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na r. 2023-2025
14.Majetkové prevody 
14/1 Zmluvný prevod pozemku podstavbou  garáže, ul. Kollárova, k.ú.Holíč
14/2 Nájom pozemku pod parkoviskom, ul. Palárikova k.ú. Holíč
14/3 Nájom pozemku Hurbanova ulica, k.ú. Holíč
14/4 Zverenie majetku mesta Holíč do správy MŠ Lúčky – elokované pracovisko na ul. J. Čabelku
14/5 Zriadenie vecného bremena, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., k.ú. Holíč 
15.Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
16.Interpelácia poslancov 
17.Rôzne 
18.Diskusia 
19.Záver 

PhDr. Zdenko Čambal, PhD.
primátor 
 

Dátum vloženia: 25. 11. 2022 13:35
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 11. 2022 14:49
Autor: Ing. Tomáš Langer

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Predpověď počasia

dnes, utorok 7. 2. 2023
jasná obloha 0 °C -8 °C
streda 8. 2. jasná obloha 2/-5 °C
štvrtok 9. 2. jasná obloha 2/-4 °C
piatok 10. 2. oblačno 3/-3 °C

Facebook