Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Formuláre, tlačivá

Matričný úrad

Späťvatie priezviska

spvzatie_priezviska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,21 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 26. 3. 2020

žiadosť o duplikát matričného dokladu

iados_o_duplikt_matriAenho_dokladu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,75 kB
Stiahnuté: 269×
Vložené: 26. 3. 2020

Oddelenie sociálne

Lekársky nález

lekarsky_nalez0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,77 kB
Stiahnuté: 834×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o poskytnutie pomoci v čase náhlej núdze

13082018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 915,95 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o poskytnutie pomoci v náhlej núdzi

110620181.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,25 kB
Stiahnuté: 202×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

0407201866.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB
Stiahnuté: 263×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy + súhlas

220620181.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 912,11 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o prevod vlastníctva bytu + sählas

220620183.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 898,1 kB
Stiahnuté: 242×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o pridelenie bytu + dotazník k žiadosti + súhlas

220620182.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 946,07 kB
Stiahnuté: 493×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o príspevok na stravovanie dôchodcov + súhlas

100820181.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB
Stiahnuté: 347×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o schválenie výmeny bytov

vymena_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,03 kB
Stiahnuté: 239×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o zníženie/odpustenie školného-neplnoletý

23_9_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,1 kB
Stiahnuté: 219×
Vložené: 26. 3. 2020

Oddelenie právne a správy majetku

Osvedčenie o evidencii SHR

osvedcenie_shr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,91 kB
Stiahnuté: 231×
Vložené: 26. 3. 2020

Tlačivo - žiadosť o zápis do evidencie SHR - FO

070920183.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 954,67 kB
Stiahnuté: 230×
Vložené: 26. 3. 2020

Zrušenie osvedčenia SHR

zrusenie_osvedcenia_shr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,77 kB
Stiahnuté: 253×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o kúpu pozemku

ziadost_o_kupu_pozemku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,69 kB
Stiahnuté: 259×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o povolenie použitia zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3, P1 a T1

040720183.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Stiahnuté: 399×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o sprístupnenie informácií

16072018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 976,7 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o súhlas s vykonaním ohňostrojných prác s využitím pyrotechnických výrobkov kategórie F4, kategórie P2 a T2

040720184.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB
Stiahnuté: 326×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR

070920182.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 643,6 kB
Stiahnuté: 198×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

07092018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 905,01 kB
Stiahnuté: 205×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka

070920181.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,98 MB
Stiahnuté: 539×
Vložené: 26. 3. 2020

Spoloč. obec. úrad

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

150320176.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,49 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 26. 3. 2020

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

150320177.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,17 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 26. 3. 2020

Vyhlásenie dozora pri odstránení stavby

150320173.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,79 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 26. 3. 2020

Vyhlásenie stavebného dozora - jednoduchá stavba

150320178.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,96 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť na odstránenie stavby

1503020179.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,99 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

1503201711.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,28 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

1503201710.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,1 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

1503201712.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,38 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

150320174._pdf
Typ súboru: _PDF dokument, Velkosť: 438,62 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

150320175.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,18 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 26. 3. 2020

Oddelenie výstavby

Ohlásenie reklamnej stavby

06112019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,75 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 26. 3. 2020

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

061120197.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,74 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 26. 3. 2020

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

19_012016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,4 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 26. 3. 2020

ŽIadosť o povolenie stavby malého zdroja znečistenia

140920171.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

21_3_20162.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,31 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o určenie súpisného čísla

061120195.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,31 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

09012018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,78 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 26. 3. 2020

ŽIadosť o užívaní stavby malého zdroja znečistenia

14092017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,71 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

061120192.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,32 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby

061120191.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,66 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 26. 3. 2020

Oddelenie kult. a športu

89_vzn_o_organizovani_verejnych_sportovych_podujati_na_uzemi_mesta_holic

89_vzn_o_organizovani_verejnych_sportovych_podujati_na_uzemi_mesta_holic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,7 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 26. 3. 2020

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

oznamenie_o_konani_verejneho_kulturneho_podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,04 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 26. 3. 2020

Oddelenie finančné

Daň za ubytovanie - hlásenie

09022017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 923,84 kB
Stiahnuté: 182×
Vložené: 26. 3. 2020

NÁVRATKA - POSKYTNUTIE ÚDAJOV PO + OZNÁMENIE OTVÁRACÍCH HODÍN PREVÁDZKARNE

navratka_odpustenie_poplatku_ko_dso_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 666,39 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 26. 3. 2020

Oznámenie o ukončení prevádzky

25_01_20162.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 494,88 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 26. 3. 2020

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za rozvoj

13022020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,75 MB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 26. 3. 2020

Potvrdenie 2020.

potvrdenie_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,04 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 26. 3. 2020

Poučenie 2020.

poucenie2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,45 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 26. 3. 2020

Priznanie FO+PO 2020.

priznanie_fopo_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,59 MB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mesta Holíč na rok 2020.

17012020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,26 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 26. 3. 2020

Žiadosť o zľavu/odpustenie z miestneho poplatku za KO na rok 2020

iados_o_zaeavu_z_mp_za_ko_a_dso_20200.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Stiahnuté: 250×
Vložené: 17. 8. 2020