Kultúra, šport a iné

Jubilejný ples seniorov

titulkaV piatok 29. januára sa v priestoroch kongresovej sály hotela SAN v Holíči konal jubilejný desiaty Ples seniorov. 115 hostí zaplnilo sálu takmer do posledného miesta. Prichádzajúcich hostí vítala Ľudová hudba Základnej umeleckej školy Holíč. Úvod plesu patril kultúrnemu hudobno-tanečnému programu. Pozvanie prijali aj čestní hostia, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky pani Viera Kučerová a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča pán Zdenko Čambal, ktorí ples spolu so zástupcami organizátorov pani Stanislavou Mrázovou a pánom Stanislavom Kubíčkom slávnostne otvorili.
Čítať ďalej...
 • titulkaV piatok 29. januára sa v priestoroch kongresovej sály hotela SAN v Holíči konal jubilejný desiaty Ples seniorov. 115 hostí zaplnilo sálu takmer do posledného miesta. Prichádzajúcich hostí vítala Ľudová hudba Základnej umeleckej školy Holíč. Úvod plesu patril kultúrnemu hudobno-tanečnému programu. Pozvanie prijali aj čestní hostia, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky pani Viera Kučerová a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča pán Zdenko Čambal, ktorí ples spolu so zástupcami organizátorov pani Stanislavou Mrázovou a pánom Stanislavom Kubíčkom slávnostne otvorili.

  Jubilejný ples seniorov
 • titulka stretnutie15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia mesta s predstaviteľmi škôl a školských zariadení. Primátor so svojim zástupcom a prednostkou mestského úradu už po štvrtýkrát privítali na tomto podujatí riaditeľov holíčskych základných a stredných škôl, materskej školy i Centra voľného času.

  Tradičné stretnutie s predstaviteľmi škôl
 • titulka novy rokSúčasťou Holíčskych vianočných dní sú každoročne silvestrovské oslavy spojené s vítaním nového roka. Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie objektu tabačiarne i rekonštrukcie časti zámockých valov sa tentoraz uskutočnili na Námestí mieru. Holíčania sa tu stretli na novoročných oslavách v piatok 1. januára o 17. hodine, kedy začal oficiálny program. Mesto Holíč sa pre túto zmenu rozhodlo aj z dôvodu, aby sa na tradičnom vítaní nového roka mohli zúčastniť a vychutnať si slávnostnú atmosféru aj tí menší. Predovšetkým deti, ale aj ostatných účastníkov osláv vítal maskot Olaf, s ktorým sa mohli spoločne zabaviť, zaspievať i zatancovať.

  Novoročné oslavy na Námestí mieru
 • titulka vianocePo otváracom podujatí nazvanom „...príde aj Mikuláš..." a koncertoch v kostoloch i vianočných koncertoch ZUŠ
  pokračovali Holíčske vianočné dni 2015 programom na Námestí mieru. V piatok 18. decembra prišiel Holíčanov pozdraviť primátor Zdenko Čambal a po ňom sa o slovo prihlásili vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy a obidvoch stredných odborných škôl. V nedeľu podvečer rozozneli centrum mesta vianočné piesne v podaní ženského speváckeho súboru Luna, mužského zboru Echo a folklórneho súboru Valša. Pesničkami, tancami i riekankami potešili v predvianočný pondelok žiaci holíčskych základných škôl a Centra voľného času.

  Mesto sa zahalilo do vianočnej atmosféry

Informácie z úradu

Ocenenia - oznam

InfoMesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2016, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na formulári,  do 30.3.2016 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.
 • InfoMesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2016, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

  Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

  Návrhy na ocenenie môžete zaslať na formulári,  do 30.3.2016 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

  Ocenenia - oznam
 • paragrafAko sme už viackrát avizovali, od 1.1.2016 je účinný nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a zákon č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO je od 01.01.2016 novelizovaný. Z tohto dôvodu by sme Vás radi informovali o najpodstatnejších zmenách.

  Nové zmeny v legislatíve odpadov
 • InfoMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 18. januára 2016 zúčastnili spoločného odberu krvi.
  Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 2. mája 2016, o čom Vás budeme včas informovať.
  Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
  Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
  Krv darovali:

  Poďakovanie MsSČK
 • InfoPrevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť
  a) vozidlo technickej kontrole pravidelnej,
  b) motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.
  Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách (v cestnej premávke), to znamená, že táto povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom. Obdobná povinnosť platí aj pre povinné zmluvné poistenie vozidla, pokiaľ je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a má vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

  Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole

Akcie, plagáty

XXIII.Rybársky ples

plagat

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov


Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiholic sprievodca 281

Počasie

Ihrisko žihadielko - LIDL


baner holic 2016 281

13