facebook youtube

Kultúra, šport a iné

Na zápisoch rekordných 134 budúcich prvákov

titulka27. a 28. január prežívalo svoj veľký deň 134 holíčskych detí predškolského veku. Presne toľko ich prišlo k zápisu na základných školách na Bernolákovej a Školskej ulici. Je to o deväť detí viac ako vlani. Zároveň však prijali 22 žiadostí zákonných zástupcov o odklad povinnej školskej dochádzky, čo je takmer rovnaký počet ako pred rokom.
Rodičia resp. zákonní zástupcovia detí, narodených v období od 1.9. 2014 do 31. 8. 2015, ktorí sa zápisu nezúčastnili, sú povinní tak urobiť neodkladne na príslušnej základnej škole. O prijatí dieťaťa do 1. ročníka rozhodnú riaditelia škôl do 31. mája.
Čítať ďalej...

Informácie z úradu

Mesto Holíč vydalo reprezentačnú publikáciu

oblka publikcie -  resizeHolíč – príbeh nášho mesta. To je názov najnovšej reprezentačnej publikácie, ktorú v závere minulého roka vydalo Mesto Holíč. Knihu zostavil historik Rudolf Irša. Spolu s ním sa na jej tvorbe autorsky podieľali Radoslav Ragač, Ján Lukačka, Marek Vařeka, Ivana Fialová a Veronika Chňupková. Autorský kolektív sa zameral na dejiny mesta od čias najstarších nálezov až po novovek a na opis historických udalostí, ktoré formovali Holíč od stredovekého hradu a obce až do roku 1945. Čítať ďalej...

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov

Počasie

13