Kultúra, šport a iné

Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

titulka rom20. októbra zavítal do Holíča splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Spolu s jeho kolegom a zástupkyňami OZ Integrácia Rómov Záhorie ich prijal vo svojej pracovni primátor Zdenko Čambal. Aj za účasti vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františka Janečka diskutovali o rómskej problematike a aktuálnej situácii v meste. Hlavnými témami rozhovorov boli sociálne bývanie, terénna sociálna práca, vzdelávanie a životné prostredie. Cieľom stretnutia bolo okrem vzájomnej výmeny informácií predovšetkým nadviazanie kontaktov a hľadanie spoločných tém a možností budúcej spolupráce pri riešení problémov marginalizovanej rómskej komunity v našom meste.
Čítať ďalej...
 • titulka rom20. októbra zavítal do Holíča splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Spolu s jeho kolegom a zástupkyňami OZ Integrácia Rómov Záhorie ich prijal vo svojej pracovni primátor Zdenko Čambal. Aj za účasti vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františka Janečka diskutovali o rómskej problematike a aktuálnej situácii v meste. Hlavnými témami rozhovorov boli sociálne bývanie, terénna sociálna práca, vzdelávanie a životné prostredie. Cieľom stretnutia bolo okrem vzájomnej výmeny informácií predovšetkým nadviazanie kontaktov a hľadanie spoločných tém a možností budúcej spolupráce pri riešení problémov marginalizovanej rómskej komunity v našom meste.

  Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • titulka hubertKaždoročne na jeseň vrcholí jazdecká sezóna takzvanou Hubertovou jazdou. Po ročnej prestávke sa v Holíči a Kopčanoch uskutočnil 15. októbra už šiesty ročník tohto podujatia. V spolupráci s Jazdeckým a agroturistickým centrom Kopčany ho pripravili Mesto Holíč a Obec Kopčany.
  Slávnostné otvorenie s nástupom jazdcov sa konalo na nádvorí Holíčskeho zámku, vyvrcholenie jazdy s ulovením líšky si účastníci vychutnali v areáli Žrebčína v Kopčanoch. Trofej v podobe líščieho chvosta, ukrytú v húštinách, ukoristili Martina Rozborilová z Gbiel a Jessica Jankových z Hodonína. Víťazkám prišli poblahopriať a odovzdať ocenenia primátor Holíča Zdenko Čambal a starosta Kopčian Dušan Dubecký.

  Tradičná rozlúčka s jazdeckou sezónou
 • titulka maticaV tomto roku slávi 95. výročie svojho založenia Miestny odbor Matice slovenskej v Holíči. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra na Holíčskom zámku uskutočnilo 12. októbra slávnostné podujatie.
  Okrem vedúcich predstaviteľov a funkcionárov Matice slovenskej sa na ňom zúčastnili predstavitelia Mesta Holíč, zástupcovia štátnej správy, školstva, verejných inštitúcií a ďalší.
  So vznikom a históriou Miestneho odboru Matice oboznámil jeho predseda Pavol Mihál. S príhovormi vystúpili tiež predseda Matice slovenskej Marián Tkáč i primátor Holíča Zdenko Čambal.


  Matica slovenská v Holíči slávi jubileum
 • titulka zahradkariOd 7. do 10. októbra sa v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni konal už 3. ročník výstavy ovocia a zeleniny. Úlohy organizátora sa opäť ujali členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Holíči, v Kátove a v Skalici. Výstavu tohtoročnej úrody svojich členov usporiadali spolu so ZO Slovenského zväzu včelárov Skalica a ZO Únie žien v Holíči. Predseda ZO Kátov a podpredseda OV SZZ Senica Jozef Bačík i predseda OV SZZ Senica Florián Pavlík v príhovoroch zhodnotili tohtoročnú sezónu. I napriek tomu, že úrodu ovplyvnili v niektorých lokalitách silné mrazy na prelome marca a apríla, výstava mala čo ukázať. Medzi odrodami ovocia a zeleniny boli aj tie najlepšie či najkrajšie, ktoré získali ocenenia v troch hodnotených kategóriách.

  Záhradkári z Holíča a okolia vystavovali ovocie a zeleninu

Informácie z úradu

Oznam ZsE

InfoZápadoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch 24 a 25. 10. 2016 bude vykonávať odpis stavu elektromerov všetkých dodávateľov elektrickej energie na uliciach :
A. Dubčeka, Bottova, Fučíkova, Hollého, Jesenského,
kpt. Nálepku, Lesná, Mlynská, M.R. Štefánika, Partizánska, Potočná, Ružová, Schiffelova, Staničná.

ZSD žiada o sprístupnenie elektromerov, alebo vyvesenie stavu elektromera na viditeľnom mieste.
 • InfoZápadoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch 24 a 25. 10. 2016 bude vykonávať odpis stavu elektromerov všetkých dodávateľov elektrickej energie na uliciach :
  A. Dubčeka, Bottova, Fučíkova, Hollého, Jesenského,
  kpt. Nálepku, Lesná, Mlynská, M.R. Štefánika, Partizánska, Potočná, Ružová, Schiffelova, Staničná.

  ZSD žiada o sprístupnenie elektromerov, alebo vyvesenie stavu elektromera na viditeľnom mieste.

  Oznam ZsE
 • Info16-10772_HOLÍČ.pdf
  16-10790_HOLÍČ.pdf

  Odstávka el. energie
 • InfoMesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  Verejná vyhláška
  podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Primátor Mesta Holíč v záujme starostlivosti o vytváranie starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods.3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 12 ods. 2 , zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov n a r i a ď u j e: vykonanie deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb – občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie ( podľa živnostenského registra ) a právnických osôb – podnikateľov ( podľa obchodného registra ) na území mesta Holíč v termíne od 12.10.2016 do 31.10.2016

  Mesto Holíč - Nariadenie deratizácie
 • InfoVážení občania!
  Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že treba si vo vlastnom záujme skontrolovať, či máte svoje nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva – v prípade že nie, treba túto záležitosť čo najskôr riešiť.
  Ak prídete na to, že stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva, treba požiadať Mesto Holíč o vydanie oznámenia o určení súpisného čísla stavbe. Na oddelení výstavby a ŽP sa nachádza žiadosť o pridelení, zmene a zrušení súpisného čísla, k žiadosti je potrebné doložiť doklady, (tieto sú uvedené ako prílohy na žiadosti).
  Následne Mesto Holíč vydá oznámenie o určení súpisného čísla stavbe a toto oznámenie treba doručiť na Okresný úrad Skalica, katastrálny odbor, Nám. slobody 15, 909 01 Skalica na zápis stavby na Váš list vlastníctva.
  Sú prípady, kedy občania žiadajú od Mesta Holíč rôzne potvrdenia, ktoré majú predložiť do banky, notárovi a pod. a vtedy sa zistí, že ich nehnuteľnosť nie je zapísaná na liste vlastníctva.
  Poznamenávame, že nie je povinnosťou mesta, ale vlastníkov nehnuteľností, aby si všetky úkony súvisiace s určením súpisného čísla vybavovali sami úradným postupom.

  oddelenie výstavby a ŽP

  Upozornenie

Akcie, plagáty

Noc strašidieľ 2016

plagat strasidla 2016
Čítať ďalej...

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov

Anketa Čo ďalej s kulturákom?
ako dalej s kulturakom


LETNÁ TURISTICKÁ SEZÓNA OTVORENÁ OD 3.5.2016!
Otváracie hodiny k stiahnutiu. 

Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiholic sprievodca 281

panovnici281

Počasie


baner holic 2016 281

Anketa: Ktorá kniha získa titul Kniha Záhoria 2015? kniha2015
13