facebook youtube

Kultúra, šport a iné

Základná umelecká škola slávi päťdesiatiny

titulka ZUS50Okrúhlych päťdesiat rokov od svojho založenia si v tomto roku pripomína Základná umelecká škola v Holíči. Na spoločnej oslave jubilea sa v piatok 17. apríla v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni zišli súčasní i bývalí učitelia i nepedagogickí zamestnanci, predstavitelia mesta, školských inštitúcií a ďalší hostia.
V príhovore riaditeľ Peter Kovárik okrem iného pripomenul významný dátum, 1. september 1965.

Čítať ďalej...
 • titulka ZUS50Okrúhlych päťdesiat rokov od svojho založenia si v tomto roku pripomína Základná umelecká škola v Holíči. Na spoločnej oslave jubilea sa v piatok 17. apríla v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni zišli súčasní i bývalí učitelia i nepedagogickí zamestnanci, predstavitelia mesta, školských inštitúcií a ďalší hostia.
  V príhovore riaditeľ Peter Kovárik okrem iného pripomenul významný dátum, 1. september 1965.

  Základná umelecká škola slávi päťdesiatiny
 • titulkaJMV nedeľu 12. apríla sa v areáli Holíčskeho zámku už po ôsmy raz otvorili brány jarnej motoburzy. Úlohy usporiadateľa sa v spolupráci s Mestom Holíč už tradične ujali členovia miestneho Klubu historických vozidiel. Návštevnosť prekonala účasť z minuloročného jarného podujatia. Na burzu tentoraz zavítalo rekordných 2108 platiacich návštevníkov.

  Jarná motoburza s rekordnou účasťou
 • titulka11. apríla uplynulo sedemdesiat rokov od oslobodenia nášho mesta. Túto významnú udalosť sme si v predvečer jej okrúhleho výročia pripomenuli spomienkovým podujatím pri Pomníku padlých na Námestí mieru.
  Pri tomto symbole vojnovej odvahy a hrdinstva sa na oslave oslobodenia už tradične zišlispolu s predstaviteľmi Mesta zástupcovia politických strán a hnutí pôsobiacich v Holíči, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia spoločenských organizácií, žiaci holíčskych škôl i občania z radov verejnosti.

  Sedem desaťročí slobody
 • 00 2027. marca sa v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni uskutočnilo podujatie ku Dňu učiteľov. Mesto si takto už tradične uctilo prácu i náročné poslanie holíčskych pedagógov.Ako okrem iného povedal v príhovore primátor Zdenko Čambal, práca učiteľov i ďalších pedagogických pracovníkov nie je jednoduchá a zaslúži si verejné uznanie. Na znak úcty i vďaky Mesto Holíč aj tentoraz ocenilo učiteľov, sláviacich v tomto roku okrúhle životné jubileum.


  Mesto svojim učiteľom

Informácie z úradu

Oznam UPSVaR

Info
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny týmto upozorňuje poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby predložili doklad o svojom príjme a príjme spoločne posudzovanej osoby /manžel/manželka/ za rok 2014 na účely prehodnocovania príjmov:

Čítať ďalej...
 • Info
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny týmto upozorňuje poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby predložili doklad o svojom príjme a príjme spoločne posudzovanej osoby /manžel/manželka/ za rok 2014 na účely prehodnocovania príjmov:

  Oznam UPSVaR
 • transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
  z v o l á v a
  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré
  sa uskutoční dňa 16.04.2015 t. j. vo štvrtok o 14 hod.
  v Kultúrnom dome pod amfiteátrom v Holíči.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácie poslancov
  4. III. zmena rozpočtu r. 2015
  5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k III. zmene rozpočtu r. 2015

  Mestské zastupiteľstvo - 16.4.2015
 • InfoŠtatistický úrad SR oznamuje , že v období 9. Apríla do 5.júna 2015 bude v meste Holíč uskutočňovať prostredníctvom opytovateľov štatistické zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností. Toto umožní analyzovanie životnej úrovne domácností v SR , ale aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v Rámci Európskej únie.
  Všetky informácie a názory sú anonymné a budú použité výlučne na štatistické účely.
  Podrobnejšie informácie sú na adrese: www.susr.sk

  Oznam
 • InfoZsE oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 27.04.2015 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

  v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.:

  JILEMNICKÉHO č. 3/ZA, POD HREBEŇOM č. 350
  POD SÝPKOU č. 1538 , 16/PR, 17, 18, 6A, 772 / 2

  Prerušenie distribúcie elektriny

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov

Počasie

13