Vážení občania,
v týchto dňoch ste si možno všimli na niektorých hroboch na mestskom pohrebisku upozornenia o zrušení hrobových miest z dôvodu neznámeho nájomníka a nezaplatenia nájomného. K takémuto kroku Mesto Holíč pristúpilo po vyčerpaní všetkých možných spôsobov upozornenia na povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy a úhrady za hrobové miesta (výzvy, oznámenia v dvojtýždenníku Holíčan, na úradnej tabuli aťď). Tento krok je nutný, lebo označené hrobové miesta sú aj naďalej bez nájomnej zmluvy a bez úhrady. Aj touto cestou vyzývame užívateľov označených hrobových miest o splnenie svojich povinností.
Ďakujeme za pochopenie.
                                                                                                                                                                 Ing. Jana Jurkovičová
                                                                                                                                                                 prednostka MsÚ Holíč

Kultúra, šport a iné

Našim seniorom k októbrovému sviatku

titulka senioriKaždoročne v októbri slávia svoj sviatok naši starší spoluobčania. Svojich seniorov si už tradične uctilo aj Mesto Holíč. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo 26.októbra v Kultúrno osvetovom centre spoločenské posedenie. Pozvánku prijala väčšina holíčskych dôchodcov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životného jubilea 65- až deväťdesiat a viac rokov.
Od moderátorského mikrofónu sa prítomným prihovoril František Janeček z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré podujatie pripravilo. Jeho slová vystriedal Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla.
Čítať ďalej...
 • titulka senioriKaždoročne v októbri slávia svoj sviatok naši starší spoluobčania. Svojich seniorov si už tradične uctilo aj Mesto Holíč. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo 26.októbra v Kultúrno osvetovom centre spoločenské posedenie. Pozvánku prijala väčšina holíčskych dôchodcov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životného jubilea 65- až deväťdesiat a viac rokov.
  Od moderátorského mikrofónu sa prítomným prihovoril František Janeček z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré podujatie pripravilo. Jeho slová vystriedal Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla.

  Našim seniorom k októbrovému sviatku
 • titulka strasidla21. októbra patril Holíčsky zámok predovšetkým strašidlám.
  Už ôsmy ročník obľúbeného večera plného strašidiel pripravilo Mesto Holíč v spolupráci so spoločnosťou SMM Holíč, s.r.o, Centrom voľného času, Základnou umeleckou školou a dobrovoľnými nadšencami.
  Od utorka 18. do štvrtka 20. októbra boli prehliadky určené pre „bojkov," pre tých najmenších, ktorí si mohli vyskúšať svoju odvahu ale i šikovnosť pri plnení rôznych úloh, samozrejme, v prítomnosti strašidiel. Pre tých odvážnejších boli pripravené tie pravé strašidelné prehliadky zámku v piatok podvečer. Hoci na rozdiel od predošlých rokov neboli tentoraz až také hrôzostrašné, chvíle napätia i trocha strachu mohli návštevníci zažiť v tajuplných zámockých komnatách i podzemných chodbách.

  Holíčsky zámok plný strašidiel
 • titulka rom20. októbra zavítal do Holíča splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Spolu s jeho kolegom a zástupkyňami OZ Integrácia Rómov Záhorie ich prijal vo svojej pracovni primátor Zdenko Čambal. Aj za účasti vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františka Janečka diskutovali o rómskej problematike a aktuálnej situácii v meste. Hlavnými témami rozhovorov boli sociálne bývanie, terénna sociálna práca, vzdelávanie a životné prostredie. Cieľom stretnutia bolo okrem vzájomnej výmeny informácií predovšetkým nadviazanie kontaktov a hľadanie spoločných tém a možností budúcej spolupráce pri riešení problémov marginalizovanej rómskej komunity v našom meste.

  Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • titulka hubertKaždoročne na jeseň vrcholí jazdecká sezóna takzvanou Hubertovou jazdou. Po ročnej prestávke sa v Holíči a Kopčanoch uskutočnil 15. októbra už šiesty ročník tohto podujatia. V spolupráci s Jazdeckým a agroturistickým centrom Kopčany ho pripravili Mesto Holíč a Obec Kopčany.
  Slávnostné otvorenie s nástupom jazdcov sa konalo na nádvorí Holíčskeho zámku, vyvrcholenie jazdy s ulovením líšky si účastníci vychutnali v areáli Žrebčína v Kopčanoch. Trofej v podobe líščieho chvosta, ukrytú v húštinách, ukoristili Martina Rozborilová z Gbiel a Jessica Jankových z Hodonína. Víťazkám prišli poblahopriať a odovzdať ocenenia primátor Holíča Zdenko Čambal a starosta Kopčian Dušan Dubecký.

  Tradičná rozlúčka s jazdeckou sezónou

Informácie z úradu

referát - Právna administratíva

transparentM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na oddelení MsÚ – Právne a správy majetku
referát - Právna administratíva

Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, právneho zamerania

Ďalšie požiadavky:
◘ základná znalosť právnych úkonov a súvisiacej legislatívy,
◘ komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita,
◘ občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz,
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
◘ znalosť cudzieho jazyka je vítaná.

Čítať ďalej...
 • transparentM E S T O H O L Í Č

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk
  Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na oddelení MsÚ – Právne a správy majetku
  referát - Právna administratíva

  Požadované kvalifikačné predpoklady:
  ◘ min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, právneho zamerania

  Ďalšie požiadavky:
  ◘ základná znalosť právnych úkonov a súvisiacej legislatívy,
  ◘ komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita,
  ◘ občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz,
  ◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
  ◘ znalosť cudzieho jazyka je vítaná.

  referát - Právna administratíva
 • InfoZápadoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch 24 a 25. 10. 2016 bude vykonávať odpis stavu elektromerov všetkých dodávateľov elektrickej energie na uliciach :
  A. Dubčeka, Bottova, Fučíkova, Hollého, Jesenského,
  kpt. Nálepku, Lesná, Mlynská, M.R. Štefánika, Partizánska, Potočná, Ružová, Schiffelova, Staničná.

  ZSD žiada o sprístupnenie elektromerov, alebo vyvesenie stavu elektromera na viditeľnom mieste.

  Oznam ZsE
 • Info16-10772_HOLÍČ.pdf
  16-10790_HOLÍČ.pdf

  Odstávka el. energie
 • InfoMesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  Verejná vyhláška
  podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Primátor Mesta Holíč v záujme starostlivosti o vytváranie starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods.3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 12 ods. 2 , zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov n a r i a ď u j e: vykonanie deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb – občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie ( podľa živnostenského registra ) a právnických osôb – podnikateľov ( podľa obchodného registra ) na území mesta Holíč v termíne od 12.10.2016 do 31.10.2016

  Mesto Holíč - Nariadenie deratizácie

Akcie, plagáty

Plagáty

plagat disco vinaren-page-001

PirtnyAkt2016
 
Výlov 2016- plagát-page-001

Rak - plagát
MJ 2016 plagát I-page-001

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov

Anketa Čo ďalej s kulturákom?
ako dalej s kulturakom


Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiholic sprievodca 281


Počasie


13