Menu
Mesto Holíč
MestoHolíč

Priestory Židovského cintorína prešli čiastočnou obnovou

Priestory Židovského cintorína prešli čiastočnou obnovou

projekt s názvom: „Revitalizácia priestorov Židovského cintorína v Holíči“

Koncom marca 2022 sa mesto Holíč zapojilo do výzvy Trnavského samosprávneho kraja č. 1/FoRT/2022 na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu „Fond na rozvoj Trnavského kraja“ a predložilo projekt s názvom: „Revitalizácia priestorov Židovského cintorína v Holíči“, ktorý nám bol aj schválený. Na základe Zmluvy 2022/OBC/R/F/SI/0544 o poskytnutí grantu nám bola pridelená dotácia vo výške
20 000 €, pričom mesto Holíč sa na danom projekte podieľalo 10 % z celkovej výšky poskytnutého grantu. Prvým krokom v rámci realizácie projektu bolo očistenie a postavenie náhrobných kameňov na Židovskom cintoríne v meste Holíč.

Následne bola zrealizovaná aj sprievodná aktivita, ktorá bola  zameraná na mapovanie hrobov. Túto aktivitu uskutočnili dvaja odborníci, ktorí sa zaoberajú židovskou menšinou a ovládajú hebrejčinu. Vďaka nim sa nám podarilo zdokumentovať prevažnú časť hrobov. Získané poznatky o židovskej komunite sú odprezentované na piatich exteriérových informačných paneloch, ktoré sú umiestnené na stene Židovského cintorína.

Zrealizovaním nášho projektu sme prispeli k čiastočnej obnove tejto unikátnej pamiatky, významného spomienkového miesta a zároveň k spoznávaniu kultúrnej hodnoty a tradícií židovskej menšiny.

 

Mgr. Nikol Lazíciusová
odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

Dátum vloženia: 29. 11. 2022 10:27
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 11. 2022 10:27
Autor: Ing. Tomáš Langer