COVID-19COVID-19 - Kompletné informácie 
                      obmedzenia MSÚ, nariadenia krízového štábu, prevádzky a služby v meste, koronavírus na Slovensku
                                                                                                                                                 
                 aktualizované denne


SR ZNAK
Voľby NRSR 2020
  KO PIC Harmonogram vývozu KO RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.4.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22.4.2020 o 16.00 hod. v Kultúrno osvetovom centre holíčskeho zámku.Galéria 2014

Január 2014 - Prvé dieťa August 2014 - Cibulafest
Január 2014 - Veľtrh SLOVAKIATOUR August 2014 - Hasičská šou
Január 2014 - Zlatá svatba Pindových August 2014 - Letecký deň
Február 2014 - Akadémia vzdelávania  August 2014 - Nové workout ihrisko
Február 2014 - Fašiangy  August 2014 - Oslavy SNP
Február 2014 - Ocenenie športovcov  August 2014 - Rómsky festival
Február 2014 - Ples športovcov  August 2014 - Z oboch brehú Moravy
Február 2014 - Výstava Štefan Orth  September 2014 - Brokový prebor
Marec 2014 - Deň učiteľov  September 2014 - Otvorenie školského roka
Marec 2014 - Mesto ženám  September 2014 - Preteky historických motocyklov
Marec 2014 - Odovzdávanie dotácií  September 2014 - Veľká cena mesta holíč
Marec 2014 - Výročná schôdza JDS  September 2014 - Výstava záhradkárov
Apríl 2014 - Holíčska Ekotrieda  September 2014 - Zámocké pivné slávnosti
Apríl 2014 - Motoburza  Október 2014 - Hony na divú zver
Apríl 2014 - Rybárske preteky  Október 2014 - Imatrikulácie prvákov
Apríl 2014 - Stavanie májky s Májovankou  Október 2014 - Mesto seniorom
Apríl 2014 - Stavoimpex majstrom Slovenska  Október 2014 - Strašideľná noc na zámku
Apríl 2014 - Výročie oslobodenia  Október 2014 - Turnaj v mariáši
Apríl 2014 - Výstava Jaroslav Salay  November 2014 - Bilancia činnosti klubu seniorov
Máj 2014 - Holíčske folklórne slávnosti  November 2014 - Deň vojnových veteránov
Jún 2014 - Jubileum DHZ  November 2014 - Martinský jarmok
Jún 2014 - Memoriál Olivu, Slobodu a Šebestu  November 2014 - Večierok domovov sociálnych služieb
Jún 2014 - Ocenenie osobností a Čaša spolupráce  November 2014 - Výstava skalických výtvarníkov
Jún 2014 - Polstoročie klubu turistov  December 2014 - Mikuláš
Jún 2014 - Prehliadka mužských zborov  December 2014 - PoldaCup 2014
Jún 2014 - Rezbárske sympózium  December 2014 - Zrekonštruovaný dom smútku
Jún 2014 - Rozprávkový festival  December 2014 - Ustanovujúce zastupiteľstvo
Jún 2014 - Tereziánske dni  December 2014 - Vianočné koncerty
Jún 2014 - veteráni Bohemians vs Iskra Holíč  December 2014 - Holíčske vianočné dni
Júl 2014 - Cyrilometodská ratolesť  December 2014 - Silvester na zámku 
Júl 2014 - Hudobné večery na zámku
 • titulka ruska2Po víkendovej distribúcii viac ako tisícky ochranných rúšok, ktoré do schránok dostali seniori nad 70 rokov, Mesto Holíč rovnakou formou prispelo k ochrane pred šíriacim sa koronavírusom aj našich spoluobčanov vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. V posledný marcový deň zamestnanci mestského úradu balili do obálok a pripravili k distribúcii ďalších 663 rúšok. Dobrovoľníci ich počas nasledujúceho dňa poroznášali všetkým, pre ktorých boli určené.

  Ochranné rúška aj pre mladších seniorov
 • titulka dezinfMesto Holíč v snahe chrániť svojich občanov pred šíriacim sa koronavírusom uskutočnilo ďalšie opatrenie. Tentoraz zabezpečilo vykonanie dezinfekcie v exponovaných častiach mesta. Odborná firma zo Senice špeciálnym dezinfekčným prostriedkom zrealizovala 31. marca postrek priestorov i prístupových chodníkov okolo vstupov pred poštou, pred predajňami BILLA, LIDL i EURO DISKONT, vstupné priestory do zdravotného strediska i pred kostolmi, vydezinfikované boli tiež všetky autobusové zastávky, nástupište na železničnej stanici , bankomaty, priestory pri čerpacích staniciach, altánok i lavičky v školskom parku, na Zámockej, na Námestí sv. Martina a Hviezdoslavovej ulici, dezinfekciou prejdú aj všetky kontajnerové stojiská v lokalitách individuálnej bytovej výstavby i na sídliskách ako aj zberný dvor odpadov.
  Vydezinfikované objekty či priestory by tak mali byť ochránené najbližších sedem dní.

  Mesto prechádza špeciálnou dezinfekciou
 • tutulka tapeta2020Mesto Holíč podalo začiatkom februára 2019 na základe výzvy č. 6/2019 Fondu na podporu umenia v rámci Programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogramu 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Projekt bol podporený a mestu Holíč bola schválená dotácia vo výške 14 000 € na zreštaurovanie dvoch kusov kožených tapiet pochádzajúcich z Čínskej sály Holíčskeho zámku. Po procese verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Doc. Ivanom Galambošom uzatvorená Zmluva o dielo, na základe ktorej od septembra 2019 do marca 2020 boli na tapete č. 10 (celková plocha: 27 740 cm2) a číslo 11 (celková plocha: 32 850 cm2) vykonávané reštaurátorské práce. Realizáciou uvedeného projektu sme zamedzili hmotnému úpadku a prispeli k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč
  pre budúce generácie.

  Mesto Holíč má zreštaurované ďalšie dve Čínske kožené tapety
 • titulka vyrocieTGM7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta, zástupcami Masarykovej rodiny, senátu českého Parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč.
  Sprevádzaní melódiami v podaní sexteta Vojenskej hudby z Olomouca si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.

  U partnerov na výročí narodenia T.G. Masaryka
13