Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Galéria 2014

Január 2014 - Prvé dieťa August 2014 - Cibulafest
Január 2014 - Veľtrh SLOVAKIATOUR August 2014 - Hasičská šou
Január 2014 - Zlatá svatba Pindových August 2014 - Letecký deň
Február 2014 - Akadémia vzdelávania  August 2014 - Nové workout ihrisko
Február 2014 - Fašiangy  August 2014 - Oslavy SNP
Február 2014 - Ocenenie športovcov  August 2014 - Rómsky festival
Február 2014 - Ples športovcov  August 2014 - Z oboch brehú Moravy
Február 2014 - Výstava Štefan Orth  September 2014 - Brokový prebor
Marec 2014 - Deň učiteľov  September 2014 - Otvorenie školského roka
Marec 2014 - Mesto ženám  September 2014 - Preteky historických motocyklov
Marec 2014 - Odovzdávanie dotácií  September 2014 - Veľká cena mesta holíč
Marec 2014 - Výročná schôdza JDS  September 2014 - Výstava záhradkárov
Apríl 2014 - Holíčska Ekotrieda  September 2014 - Zámocké pivné slávnosti
Apríl 2014 - Motoburza  Október 2014 - Hony na divú zver
Apríl 2014 - Rybárske preteky  Október 2014 - Imatrikulácie prvákov
Apríl 2014 - Stavanie májky s Májovankou  Október 2014 - Mesto seniorom
Apríl 2014 - Stavoimpex majstrom Slovenska  Október 2014 - Strašideľná noc na zámku
Apríl 2014 - Výročie oslobodenia  Október 2014 - Turnaj v mariáši
Apríl 2014 - Výstava Jaroslav Salay  November 2014 - Bilancia činnosti klubu seniorov
Máj 2014 - Holíčske folklórne slávnosti  November 2014 - Deň vojnových veteránov
Jún 2014 - Jubileum DHZ  November 2014 - Martinský jarmok
Jún 2014 - Memoriál Olivu, Slobodu a Šebestu  November 2014 - Večierok domovov sociálnych služieb
Jún 2014 - Ocenenie osobností a Čaša spolupráce  November 2014 - Výstava skalických výtvarníkov
Jún 2014 - Polstoročie klubu turistov  December 2014 - Mikuláš
Jún 2014 - Prehliadka mužských zborov  December 2014 - PoldaCup 2014
Jún 2014 - Rezbárske sympózium  December 2014 - Zrekonštruovaný dom smútku
Jún 2014 - Rozprávkový festival  December 2014 - Ustanovujúce zastupiteľstvo
Jún 2014 - Tereziánske dni  December 2014 - Vianočné koncerty
Jún 2014 - veteráni Bohemians vs Iskra Holíč  December 2014 - Holíčske vianočné dni
Júl 2014 - Cyrilometodská ratolesť  December 2014 - Silvester na zámku 
Júl 2014 - Hudobné večery na zámku
13