SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Galéria 2014

Január 2014 - Prvé dieťa August 2014 - Cibulafest
Január 2014 - Veľtrh SLOVAKIATOUR August 2014 - Hasičská šou
Január 2014 - Zlatá svatba Pindových August 2014 - Letecký deň
Február 2014 - Akadémia vzdelávania  August 2014 - Nové workout ihrisko
Február 2014 - Fašiangy  August 2014 - Oslavy SNP
Február 2014 - Ocenenie športovcov  August 2014 - Rómsky festival
Február 2014 - Ples športovcov  August 2014 - Z oboch brehú Moravy
Február 2014 - Výstava Štefan Orth  September 2014 - Brokový prebor
Marec 2014 - Deň učiteľov  September 2014 - Otvorenie školského roka
Marec 2014 - Mesto ženám  September 2014 - Preteky historických motocyklov
Marec 2014 - Odovzdávanie dotácií  September 2014 - Veľká cena mesta holíč
Marec 2014 - Výročná schôdza JDS  September 2014 - Výstava záhradkárov
Apríl 2014 - Holíčska Ekotrieda  September 2014 - Zámocké pivné slávnosti
Apríl 2014 - Motoburza  Október 2014 - Hony na divú zver
Apríl 2014 - Rybárske preteky  Október 2014 - Imatrikulácie prvákov
Apríl 2014 - Stavanie májky s Májovankou  Október 2014 - Mesto seniorom
Apríl 2014 - Stavoimpex majstrom Slovenska  Október 2014 - Strašideľná noc na zámku
Apríl 2014 - Výročie oslobodenia  Október 2014 - Turnaj v mariáši
Apríl 2014 - Výstava Jaroslav Salay  November 2014 - Bilancia činnosti klubu seniorov
Máj 2014 - Holíčske folklórne slávnosti  November 2014 - Deň vojnových veteránov
Jún 2014 - Jubileum DHZ  November 2014 - Martinský jarmok
Jún 2014 - Memoriál Olivu, Slobodu a Šebestu  November 2014 - Večierok domovov sociálnych služieb
Jún 2014 - Ocenenie osobností a Čaša spolupráce  November 2014 - Výstava skalických výtvarníkov
Jún 2014 - Polstoročie klubu turistov  December 2014 - Mikuláš
Jún 2014 - Prehliadka mužských zborov  December 2014 - PoldaCup 2014
Jún 2014 - Rezbárske sympózium  December 2014 - Zrekonštruovaný dom smútku
Jún 2014 - Rozprávkový festival  December 2014 - Ustanovujúce zastupiteľstvo
Jún 2014 - Tereziánske dni  December 2014 - Vianočné koncerty
Jún 2014 - veteráni Bohemians vs Iskra Holíč  December 2014 - Holíčske vianočné dni
Júl 2014 - Cyrilometodská ratolesť  December 2014 - Silvester na zámku 
Júl 2014 - Hudobné večery na zámku
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
 • titulka jds13. januára sa v holíčskom Klube seniorov konalo jedno z pravidelných zasadaní okresného predsedníctva JDS.
  Okrem primátora prijali pozvanie aj seniorskí športovci, ktorí reprezentovali okres Skalica na minuloročných celoslovenských športových hrách i Župnej olympiáde. Ďakovný list, ktorý udelila OO JDS pätnástim úspešným jednotlivcom, si z rúk okresného predsedu prevzali aj traja holíčski seniori, Rudolf Roučka, Jozef Madák a Dominik Vépy.

  Ocenenia seniorským športovcom
 • titulka novyrokV prvý januárový podvečer sa v areáli Holíčskeho zámku zišli účastníci mestských novoročných osláv.
  Organizátori vítali prvých návštevníkov už od sedemnástej hodiny, kedy sa začal oficiálny program. Deti sa mohli zabaviť pri diskohrách a rôznych súťažiach. Neskôr medzi ne zavítal pirát Jack Sparrow, s ktorým si mohli tí najmenší užiť chvíle pri spoločnom šantení.
  V ponuke bolo i občerstvenie, novoročná kapustnica a ako novinka varená šošovica. Výťažok z dobrovoľného príspevku venuje samospráva na pomoc rodinám z výbuchom zničenej bytovky v Prešove.
  Krátko pred pol ôsmou prišiel odovzdať Holíčanom pozdravy a novoročné priania primátor i jeho zástupkyňa. Po prípitku a doznení slovenskej štátnej hymny si mohli návštevníci vychutnať slávnostný ohňostroj sprevádzaný hudbou.

  Oslávili sme príchod nového roka
 • titulka decemV týchto dňoch slávia významné životné jubileá aj dvaja naši holíčski spoluobčania. Pán Oto Kroupa sa dožíva 96. narodenín a pani Anna Englerová sa stala čerstvou deväťdesiatničkou. V predvečer Štedrého dňa prišiel oslávencom poblahopriať a odovzdať kyticu kvetov primátor Zdenko Čambal. S gratuláciou a malým darčekom sa pripojila Mária Votrubová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
  Obidvom jubilantom zaželajme, aby sa naďalej tešili z každodenného života na zaslúženom odpočinku, v zdraví a radosti v kruhu najbližších.

  Blahopriania decembrovým jubilantom
13