Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Kalendár vybraných podujatí na rok 2019

Január
1.1./2019 /utorok/
Holíčsky zámok  
Novoročný ohňostroj
18.1/2019 /piatok/  
Kultúrno-osvetové centrum
Tereziánsky bál – reprezentačný ples Mesta Holíč
Február
20.2/2019 /streda/  
Kultúrno-osvetové centrum
Slávnostné stretnutie s osobnosťami holíčskeho športu
Marec
8.3.2019./piatok/    Kultúrno-osvetové centrum    Mesto ženám
29.3.2019 /piatok/  
Kultúrno-osvetové centrum
Deň učiteľov
Apríl
11.4.2019 /štvrtok/  
Námestie mieru   
74. výročie oslobodenia mesta Holíč
30.4.2019 /utorok/      
Námestie mieru
Stavanie májky s Májovankou
Máj
25.-26.5.2019/sobota - nedeľa/
Holíčsky zámok 
 Historický festival Rotenstein 2019
Jún
1.6.2019 /sobota/  
Holíč
Mesto deťom 2019
14.-15.6.2019 /piatok-sobota/  
Areál Holíčskeho zámku
Tereziánske dni 2019
Júl
júl
Holíčsky zámok
 Zámocké leto 2019
August
august
Holíčsky zámok

 Zámocké leto 2019 
28.8.2019 /streda/  
Námestie mieru
 75. výročie SNP
31.8.2019 /sobota/  
Amfiteáter Holíč
 Z oboch brehú Moravy
September
14.9.2019/sobota/    
Areál Holíčskeho zámku
 
Veľká cena mesta Holíč 2019
14.9.2019 /sobota/  
Štart – Dom turistiky Holíč
 Pochod po stopách Márie Terézie 2019
10.-14.9.2019 /utorok - sobota/
Kultúrne pamiatky v Holíči   
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019
Symboly ľudových tradícií
28.9.2019 /sobota/
Holíčsky zámok a centrum mesta
Zámocké pivné slávnosti 2019 – XII. ročník
Motocyklové preteky veteránov – XI. ročník
Október
 16.10.2019 /streda/   Kultúrno-osvetové centrum      S úctou k starším     
 22.-25.10.2019 /utorok - piatok/  
Holíčsky zámok
 Strašidlá na Holíčskom zámku – 10. ročník
 November
9.11.2019 /sobota/  
Centrum mesta
 Martinský jarmok  (XXIX. ročník)    
9.11.2019 /sobota/  
Kultúrno-osvetové centrum
 Sladká sobota na zámku (IV. ročník)    
11.11.2019 /pondelok/
Námestie mieru
 Deň vojnových veteránov – pietny akt      
 December
6.-8.12.2019 /piatok-nedeľa/  
Holíč
 Vianoce na zámku
 V prípade akýchkoľvek zmien bude kalendár podujatí priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.
13