Kalendár vybraných podujatí na rok 2020.

Január
1.1./2020 /utorok/
Holíčsky zámok  
Novoročný ohňostroj
17.1/2020 /piatok/  
Kultúrno-osvetové centrum
Tereziánsky bál – reprezentačný ples Mesta Holíč
Február
5.2/2020/streda/  
Kultúrno-osvetové centrum
Slávnostné stretnutie s osobnosťami holíčskeho športu
7.2./2020 /piatok/
Kultúrno-osvetové centrum
 Ples športovcov
22.2/2020 /sobota/
Kultúrno-osvetové centrum
Holíčsky fašang
Marec
6.3.2020./piatok/    Kultúrno-osvetové centrum    Mesto ženám
14.3/2020/sobota/
Kultúrno-osvetové centrum
Festival krásy a zdravia /v prípade, že to nespojíme
27.3.2020 /piatok/  
Kultúrno-osvetové centrum
Deň učiteľov
Apríl
8.4.2020 /štvrtok/  
Námestie mieru   
75. výročie oslobodenia mesta Holíč
18.-19.4/2020 /sobota - nedeľa/
Holíčsky zámok
Poľovná výstava trofejí 2020
26.4/2020 /nedeľa/
Holíčsky zámok
X. Holíčske folklórne slávnosti 2020
30.4.2020/utorok/      
Námestie mieru
Stavanie májky s Májovankou
Máj
9.5/2020/sobota/
Holíčsky zám
Míľa pre mamu
30-31.5.2020/sobota - nedeľa/
Holíčsky zámok 
 Historický festival Rotenstein 2020
Jún
6.6.2020 /sobota/  
Holíč
Mesto deťom 2020
19-20.6.2020/sobota-nedeľa  
Areál Holíčskeho zámku
Tereziánske dni 2020
26-27.6/2020 /piatok -sobota/
Letný štadión TJ Iskra Holíč
100. výročie založenia TJ Iskra Holíč
Júl
16.-18.7/2020/štvrtok-sobota/
Holíčsky zámok
Cibuľafest 2020
25.7/2020/sobota/
Holíčsky zámok
 Zámocké leto 2020– Juliáles /VISIO/
August
8.8/2020 Holíčsky zámok 

 Zámocké leto 2020-Letné mlynobranie /VISIO/
22.8/2020 /sobota/
Holíčsky zámok a centrum mesta
Zámocké pivné slávnosti 2020 – XIII. ročník
Motocyklové preteky veteránov – XII. ročník
28.8/2020 /piatok/
Námestie mieru
76. výročie SNP
29.8.2020 /sobota/  
Amfiteáter Holíč
 Z oboch brehú Moravy
September
12.9.2020/sobota/    
Areál Holíčskeho zámku
 
Veľká cena mesta Holíč 2020
12.9.2020 /sobota/  
Štart – Dom turistiky Holíč
 Pochod po stopách Márie Terézie 2020
13-18.9/2020 /sobata-piatok/
Kultúrne pamiatky v Holíči   
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020
Symboly ľudových tradícií
28.9/2020 /sobota/
Holíčsky zámok a centrum mesta
Zámocké pivné slávnosti 2020 – XII. ročník
Motocyklové preteky veteránov – XI. ročník
Október
21.10.2020/streda/   Kultúrno-osvetové centrum      S úctou k starším     
23.10.2020 /piatok/  
Holíčsky zámok
 Strašidlá na Holíčskom zámku – Xl. ročník
 November
11.11.2020/streda/
Námestie mieru
 Deň vojnových veteránov – pietny akt      
14.11/2020/sobota/
Centrum mesta
Martinský jarmok  (XXX. ročník)
14.11/2020 /sobota/
Kultúrno-osvetové centrum
Sladká sobota na zámku (V. ročník)
 December
4.12/2020/piatok/
Kultúrno-osvetové centrum Holíčsky zámok
 ...príde aj Mikuláš“
11.-12.12/2020 /piatok-sobota/
Kultúrno-osvetové centrum Holíčsky zámok
 Zámocké Vianoce /Vianoce sú dar, Vianočné trhy
 V prípade akýchkoľvek zmien bude kalendár podujatí priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.
 • titulka vystavaselfieSlávnostnou vernisážou otvorili 10. júla v jednom zo zrekonštruovaných objektov zámku v Holíči výstavu fotografií.
  Ide o prvú spoločnú výstavu minuloročných jubilujúcich autorov Jozefa Čechvalu a Ľubomíra Tüköra.
  Návštevníci môžu obdivovať viac ako päťdesiat tematicky rôznorodo zameraných snímok, predstavujúcich súhrnnú tvorbu z obdobia štyroch desaťročí života dvoch výrazných osobností amatérskej fotografickej scény na Záhorí.
  Súčasne bola v rovnakých priestoroch otvorená aj expozícia pod názvom Svet sa mení. Tvorí ju niekoľko desiatok selfie fotografií, ktorých hlavný motív prezrádzajú podtituly výstavy nazvané Bez rúška ani na krok a Korona: Čo mi dala? Čo mi vzala? Viaceré dopĺňajú výroky, ktoré ich autori zaslali spolu so selfie snímkami a ktoré sú zároveň odpoveďou na druhý z podtitulov názvu výstavy.
  Obidve výstavy si môžu záujemcovia prísť prezrieť zdarma denne od 11. do 19. hodiny až do 31. augusta.

  Zámok patrí výstave fotografií a selfie snímok
 • titulka letoPod názvom ...Lebo leto ! sa uskutočnilo prvé zo série podujatí v rámci tohtoročného takzvaného Koronaleta v Holíči.
  V prvý júlový piatok patril areál zámku všetkým, ktorí sa chceli zabaviť a spríjemniť si prázdninový podvečer.
  Pre tých najmenších pripravili organizátori z Mesta Holíč a Centra voľného času rôzne hry a športové aktivity, vyšantiť sa mohli v nafukovacom hrade či na šmýkačkách a povoziť sa tiež na poníkovi. Nechýbalo občerstvenie napríklad v podobe sladkých waflí s rôznymi chuťovými variantmi.
  Účinkujúci z Divadla Kejkle sa postarali o ďalší program interaktívnym vystúpením so súťažami a pohybovými aktivitami.
  Súčasťou podujatia bola zbierka pre ťažko chorú Naďu Bellayovú, ktorej organizátorkami sú Zuzka Šimlingerová a Romana Svatíková. Kamaráti z folklórneho súboru Valša, kde Naďa predtým tancovala, v jednom zo stánkov ponúkli okrem originálneho trička s jej menom aj vlastné a ďalšie ručne zhotovené výrobky od lokálnych remeselníkov.
  K dobrej nálade i do tanca až do neskorého večera hrala a spievala skupina Los Brados z Malaciek.

  Začalo sa kultúrne leto
 • titulka cud26. júna sa v bastióne pri Zámockej vinárni konalo slávnostné podujatie. Mesto Holíč na ňom verejne vyjadrilo svoju vďaku a ocenilo dobrovoľníkov, jednotlivcov, predstaviteľov inštitúcií i podnikateľských subjektov, ktorí v čase tohtoročnej pandémie COVID-19 pomáhali mestu a Holíčanom v prvej línii.
  Po primátorovom príhovore a po vystúpení žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy si z rúk predstaviteľov mesta prevzala Čestné uznanie a vecný dar väčšina z 39 ocenených dobrovoľníkov.

  Čestné uznania dobrovoľníkom
 • titulku ihriskoMesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s. r. o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna. Táto žiadosť nám bola schválená na základe uznesenia vlády SR č. 639/2019 a bola nám pridelená dotácia vo výške 550 000 eur.
  Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie.

  V meste pribudne futbalové ihrisko s umelou trávou
13