COVID-19COVID-19 - Kompletné informácie 
                      obmedzenia MSÚ, nariadenia krízového štábu, prevádzky a služby v meste, koronavírus na Slovensku
                                                                                                                                                 
                 aktualizované denne


SR ZNAK
Voľby NRSR 2020
  KO PIC Harmonogram vývozu KO RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.4.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22.4.2020 o 16.00 hod. v Kultúrno osvetovom centre holíčskeho zámku.Kalendár vybraných podujatí na rok 2020.

Január
1.1./2020 /utorok/
Holíčsky zámok  
Novoročný ohňostroj
17.1/2020 /piatok/  
Kultúrno-osvetové centrum
Tereziánsky bál – reprezentačný ples Mesta Holíč
Február
5.2/2020/streda/  
Kultúrno-osvetové centrum
Slávnostné stretnutie s osobnosťami holíčskeho športu
7.2./2020 /piatok/
Kultúrno-osvetové centrum
 Ples športovcov
22.2/2020 /sobota/
Kultúrno-osvetové centrum
Holíčsky fašang
Marec
6.3.2020./piatok/    Kultúrno-osvetové centrum    Mesto ženám
14.3/2020/sobota/
Kultúrno-osvetové centrum
Festival krásy a zdravia /v prípade, že to nespojíme
27.3.2020 /piatok/  
Kultúrno-osvetové centrum
Deň učiteľov
Apríl
8.4.2020 /štvrtok/  
Námestie mieru   
75. výročie oslobodenia mesta Holíč
18.-19.4/2020 /sobota - nedeľa/
Holíčsky zámok
Poľovná výstava trofejí 2020
26.4/2020 /nedeľa/
Holíčsky zámok
X. Holíčske folklórne slávnosti 2020
30.4.2020/utorok/      
Námestie mieru
Stavanie májky s Májovankou
Máj
9.5/2020/sobota/
Holíčsky zám
Míľa pre mamu
30-31.5.2020/sobota - nedeľa/
Holíčsky zámok 
 Historický festival Rotenstein 2020
Jún
6.6.2020 /sobota/  
Holíč
Mesto deťom 2020
19-20.6.2020/sobota-nedeľa  
Areál Holíčskeho zámku
Tereziánske dni 2020
26-27.6/2020 /piatok -sobota/
Letný štadión TJ Iskra Holíč
100. výročie založenia TJ Iskra Holíč
Júl
16.-18.7/2020/štvrtok-sobota/
Holíčsky zámok
Cibuľafest 2020
25.7/2020/sobota/
Holíčsky zámok
 Zámocké leto 2020– Juliáles /VISIO/
August
8.8/2020 Holíčsky zámok 

 Zámocké leto 2020-Letné mlynobranie /VISIO/
22.8/2020 /sobota/
Holíčsky zámok a centrum mesta
Zámocké pivné slávnosti 2020 – XIII. ročník
Motocyklové preteky veteránov – XII. ročník
28.8/2020 /piatok/
Námestie mieru
76. výročie SNP
29.8.2020 /sobota/  
Amfiteáter Holíč
 Z oboch brehú Moravy
September
12.9.2020/sobota/    
Areál Holíčskeho zámku
 
Veľká cena mesta Holíč 2020
12.9.2020 /sobota/  
Štart – Dom turistiky Holíč
 Pochod po stopách Márie Terézie 2020
13-18.9/2020 /sobata-piatok/
Kultúrne pamiatky v Holíči   
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020
Symboly ľudových tradícií
28.9/2020 /sobota/
Holíčsky zámok a centrum mesta
Zámocké pivné slávnosti 2020 – XII. ročník
Motocyklové preteky veteránov – XI. ročník
Október
21.10.2020/streda/   Kultúrno-osvetové centrum      S úctou k starším     
23.10.2020 /piatok/  
Holíčsky zámok
 Strašidlá na Holíčskom zámku – Xl. ročník
 November
11.11.2020/streda/
Námestie mieru
 Deň vojnových veteránov – pietny akt      
14.11/2020/sobota/
Centrum mesta
Martinský jarmok  (XXX. ročník)
14.11/2020 /sobota/
Kultúrno-osvetové centrum
Sladká sobota na zámku (V. ročník)
 December
4.12/2020/piatok/
Kultúrno-osvetové centrum Holíčsky zámok
 ...príde aj Mikuláš“
11.-12.12/2020 /piatok-sobota/
Kultúrno-osvetové centrum Holíčsky zámok
 Zámocké Vianoce /Vianoce sú dar, Vianočné trhy
 V prípade akýchkoľvek zmien bude kalendár podujatí priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.
 • titulka ruska2Po víkendovej distribúcii viac ako tisícky ochranných rúšok, ktoré do schránok dostali seniori nad 70 rokov, Mesto Holíč rovnakou formou prispelo k ochrane pred šíriacim sa koronavírusom aj našich spoluobčanov vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. V posledný marcový deň zamestnanci mestského úradu balili do obálok a pripravili k distribúcii ďalších 663 rúšok. Dobrovoľníci ich počas nasledujúceho dňa poroznášali všetkým, pre ktorých boli určené.

  Ochranné rúška aj pre mladších seniorov
 • titulka dezinfMesto Holíč v snahe chrániť svojich občanov pred šíriacim sa koronavírusom uskutočnilo ďalšie opatrenie. Tentoraz zabezpečilo vykonanie dezinfekcie v exponovaných častiach mesta. Odborná firma zo Senice špeciálnym dezinfekčným prostriedkom zrealizovala 31. marca postrek priestorov i prístupových chodníkov okolo vstupov pred poštou, pred predajňami BILLA, LIDL i EURO DISKONT, vstupné priestory do zdravotného strediska i pred kostolmi, vydezinfikované boli tiež všetky autobusové zastávky, nástupište na železničnej stanici , bankomaty, priestory pri čerpacích staniciach, altánok i lavičky v školskom parku, na Zámockej, na Námestí sv. Martina a Hviezdoslavovej ulici, dezinfekciou prejdú aj všetky kontajnerové stojiská v lokalitách individuálnej bytovej výstavby i na sídliskách ako aj zberný dvor odpadov.
  Vydezinfikované objekty či priestory by tak mali byť ochránené najbližších sedem dní.

  Mesto prechádza špeciálnou dezinfekciou
 • tutulka tapeta2020Mesto Holíč podalo začiatkom februára 2019 na základe výzvy č. 6/2019 Fondu na podporu umenia v rámci Programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogramu 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Projekt bol podporený a mestu Holíč bola schválená dotácia vo výške 14 000 € na zreštaurovanie dvoch kusov kožených tapiet pochádzajúcich z Čínskej sály Holíčskeho zámku. Po procese verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Doc. Ivanom Galambošom uzatvorená Zmluva o dielo, na základe ktorej od septembra 2019 do marca 2020 boli na tapete č. 10 (celková plocha: 27 740 cm2) a číslo 11 (celková plocha: 32 850 cm2) vykonávané reštaurátorské práce. Realizáciou uvedeného projektu sme zamedzili hmotnému úpadku a prispeli k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč
  pre budúce generácie.

  Mesto Holíč má zreštaurované ďalšie dve Čínske kožené tapety
 • titulka vyrocieTGM7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta, zástupcami Masarykovej rodiny, senátu českého Parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč.
  Sprevádzaní melódiami v podaní sexteta Vojenskej hudby z Olomouca si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.

  U partnerov na výročí narodenia T.G. Masaryka
13