Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Čestné občianstvo udelené v roku 2004

Čestné občianstvo udelené v roku 2004 :
  • ThB. Pavel Proksa - ( Slovensko )
  • MUDr. Heinz Jakob Tauber - ( Izrael )
  • Jozef Havran - in memoriam( Slovensko )
13