Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Čestné občianstvo udelené v roku 2004

Čestné občianstvo udelené v roku 2004 :
  • ThB. Pavel Proksa - ( Slovensko )
  • MUDr. Heinz Jakob Tauber - ( Izrael )
  • Jozef Havran - in memoriam( Slovensko )

Čestné občianstvo udelené v roku 2003

Čestné občianstvo udelené v roku 2003 :
- Dr. Otto von Habsburg - ( Spolková republika Nemecko

 Dr. Otto von Habsburg

Dr. Otto von Habsburg je nielen politickou osobnosťou, ale tiež európskym mysliteľom, historikom a filozofom. Počas svojho doterajšieho života publikoval dvadsaťpäť kníh a napísal nespočetné množstvo článkov a prednášok. Vždy vo svojom živote obhajoval hodnoty, ktoré v Európe vzišli z kresťanskej kultúry a mravných noriem kresťanstva. Vo svojom politickom a spoločenskom pôsobení vždy hájil princípy parlamentnej demokracie, slobodu jednotlivca, sociálno-tržné hospodárstvo a myšlienku sebaurčenia národov.

Čítať ďalej...

13