Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Galéria 2016

Január 2016 - Novoročné oslavy Júl 2016 - Večer muzikálových hviezd
Január 2016 - Prvé dieťa August 2016 - Vatra Ústavy
Február 2016 - Fašiangy s Valšou a v domove dôchodcov August 2016 - Z oboch brehú Moravy
Február 2016 - Poďakovanie športovcom September 2016 - Návšteva z  Taiwanu
Február 2016 - Zlatá svadba manželov Orthových September 2016 - páter Viktor Štefan Locner jubilant
Marec 2016 - bývalý primátor Kanda osemdesiatročný September 2016 - Pivné slávnosti a preteky motocyklov 
Marec 2016 - Mesto ženám September 2016 - Súťaž dobrovoľných hasičov 
Marec 2016 - Odovzdávanie dotácií organizáciám Október 2016 - Jubileum Matice slovenskej v Holíči 
Marec 2016 - Odovzdávanie zrekonštruovanej tabačiarne Október 2016 - Konferencia a vernisáž výstavy Habsburgovci 
Apríl 2016 - Mesto učiteľom Október 2016 - Mesto jubilujúcim seniorom 
Apríl 2016 - Oslavy výročia oslobodenia Október 2016 - Strašidelná noc na zámku
Apríl 2016 - Stavanie májky s Májovankou Október 2016 - Výstava ovocia a zeleniny
Apríl 2016 - veľvyslanec Ruskej federácie v Holíči November 2016 - Martinský jarmok
Apríl 2016 - Výstava Míľniky vojenskej histórie November 2016 - Nová kniha Jána Raka
Apríl 2016 - Výstava Tvorivosť a fantázia November 2016 - Sladká sobota na zámku
Máj 2016 - Folklórny festival November 2016 - Turnaj v mariáši
Máj 2016 - Odovzdávanie zrekonštruovaného bastiónu November 2016 - Vernisáž výstavy Trojka Záhoria
Máj 2016 - Výstava o Márii Terézii a Habsburgovcoch November 2016 - Výlov zámockého rybníka
Jún 2016 - Deň detí December 2016 - Desaťročie KAPL 
Jún 2016 - Hudobno-tanečná šou ZUŠ December 2016 - Desaťročie mužského zboru Echo 
Jún 2016 - Jubileum poľovníctva v Holíči December 2016 - Nová kniha Viliama Bystrického 
Jún 2016 - Majstrovstvá  ČRaSR v cyklistike December 2016 - Vianočné koncerty 
Jún 2016 - Ocenenie osobností a Čaša spolupráce December 2016 - Zámocké vianočné dni 
Jún 2016 - Rokovanie o vybudovaní riečneho koridoru
Jún 2016 - Tereziánske dni
Júl 2016 - Rómsky festival
13