Galéria 2015

Január 2015 - Prvé dieťa Júl 2015 - Výstava Barbora Okasová
Február 2015 - Ocenenie športovcov August 2015 - Hasičská šou
Február 2015 - Vyhodnotenie motocyklových majstrovstiev 2014 August 2015 - Letecký deň
Marec 2015 - Mesto ku Dňu učiteľov August 2015 - Vatra Ústavy
Marec 2015 - Mesto ženám August 2015 - Z oboch brehú Moravy
Marec 2015 - Odovzdávanie dotácií organizáciám September 2015 - Nová technika pre DHZ
Marec 2015 - výstava Jozefa Chrenu September 2015 - Veľká cena Holíča
Apríl 2015 - Stavanie májky s Májovankou September 2015 - Výstava bonsajov
Apríl 2015 - Súťaž v boxe Október 2015 - Mesto jubilujúcim seniorom
Apríl 2015 - ZUŠ päťdesiatročná Október 2015 - Strašidelná noc na zámku
Máj 2015 - bývalý primátor Hrušecký jubilant Október 2015 - Šesťdesiatiny Športovostreleckého klubu
Máj 2015 - Celoslovenská konferenica Únie žien Október 2015 - Výlov zámockého rybníka
Máj 2015 - Holíčske folklórne slávnosti November 2015 - Martinský jarmok
Máj 2015 - výstava Brazília 6 Biomes November 2015 - Turnaj v mariáši
Jún 2015 - Deň detí December 2015 - Holíčske vianočné dni
Jún 2015 - Výstava poľovníckych trofejí December 2015 - Mikuláš
Jún 2015 - Zlatá svadba manželov Jaššových December 2015 - Poďakovanie darcom krvi
Júl 2015 - jubileum SZTP Holíč December 2015 - Vianočné koncerty v kostoloch
Júl 2015 - Rómsky festival
 • titulka vystavaselfieSlávnostnou vernisážou otvorili 10. júla v jednom zo zrekonštruovaných objektov zámku v Holíči výstavu fotografií.
  Ide o prvú spoločnú výstavu minuloročných jubilujúcich autorov Jozefa Čechvalu a Ľubomíra Tüköra.
  Návštevníci môžu obdivovať viac ako päťdesiat tematicky rôznorodo zameraných snímok, predstavujúcich súhrnnú tvorbu z obdobia štyroch desaťročí života dvoch výrazných osobností amatérskej fotografickej scény na Záhorí.
  Súčasne bola v rovnakých priestoroch otvorená aj expozícia pod názvom Svet sa mení. Tvorí ju niekoľko desiatok selfie fotografií, ktorých hlavný motív prezrádzajú podtituly výstavy nazvané Bez rúška ani na krok a Korona: Čo mi dala? Čo mi vzala? Viaceré dopĺňajú výroky, ktoré ich autori zaslali spolu so selfie snímkami a ktoré sú zároveň odpoveďou na druhý z podtitulov názvu výstavy.
  Obidve výstavy si môžu záujemcovia prísť prezrieť zdarma denne od 11. do 19. hodiny až do 31. augusta.

  Zámok patrí výstave fotografií a selfie snímok
 • titulka letoPod názvom ...Lebo leto ! sa uskutočnilo prvé zo série podujatí v rámci tohtoročného takzvaného Koronaleta v Holíči.
  V prvý júlový piatok patril areál zámku všetkým, ktorí sa chceli zabaviť a spríjemniť si prázdninový podvečer.
  Pre tých najmenších pripravili organizátori z Mesta Holíč a Centra voľného času rôzne hry a športové aktivity, vyšantiť sa mohli v nafukovacom hrade či na šmýkačkách a povoziť sa tiež na poníkovi. Nechýbalo občerstvenie napríklad v podobe sladkých waflí s rôznymi chuťovými variantmi.
  Účinkujúci z Divadla Kejkle sa postarali o ďalší program interaktívnym vystúpením so súťažami a pohybovými aktivitami.
  Súčasťou podujatia bola zbierka pre ťažko chorú Naďu Bellayovú, ktorej organizátorkami sú Zuzka Šimlingerová a Romana Svatíková. Kamaráti z folklórneho súboru Valša, kde Naďa predtým tancovala, v jednom zo stánkov ponúkli okrem originálneho trička s jej menom aj vlastné a ďalšie ručne zhotovené výrobky od lokálnych remeselníkov.
  K dobrej nálade i do tanca až do neskorého večera hrala a spievala skupina Los Brados z Malaciek.

  Začalo sa kultúrne leto
 • titulka cud26. júna sa v bastióne pri Zámockej vinárni konalo slávnostné podujatie. Mesto Holíč na ňom verejne vyjadrilo svoju vďaku a ocenilo dobrovoľníkov, jednotlivcov, predstaviteľov inštitúcií i podnikateľských subjektov, ktorí v čase tohtoročnej pandémie COVID-19 pomáhali mestu a Holíčanom v prvej línii.
  Po primátorovom príhovore a po vystúpení žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy si z rúk predstaviteľov mesta prevzala Čestné uznanie a vecný dar väčšina z 39 ocenených dobrovoľníkov.

  Čestné uznania dobrovoľníkom
 • titulku ihriskoMesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s. r. o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna. Táto žiadosť nám bola schválená na základe uznesenia vlády SR č. 639/2019 a bola nám pridelená dotácia vo výške 550 000 eur.
  Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie.

  V meste pribudne futbalové ihrisko s umelou trávou
13