SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Galéria 2015

Január 2015 - Prvé dieťa Júl 2015 - Výstava Barbora Okasová
Február 2015 - Ocenenie športovcov August 2015 - Hasičská šou
Február 2015 - Vyhodnotenie motocyklových majstrovstiev 2014 August 2015 - Letecký deň
Marec 2015 - Mesto ku Dňu učiteľov August 2015 - Vatra Ústavy
Marec 2015 - Mesto ženám August 2015 - Z oboch brehú Moravy
Marec 2015 - Odovzdávanie dotácií organizáciám September 2015 - Nová technika pre DHZ
Marec 2015 - výstava Jozefa Chrenu September 2015 - Veľká cena Holíča
Apríl 2015 - Stavanie májky s Májovankou September 2015 - Výstava bonsajov
Apríl 2015 - Súťaž v boxe Október 2015 - Mesto jubilujúcim seniorom
Apríl 2015 - ZUŠ päťdesiatročná Október 2015 - Strašidelná noc na zámku
Máj 2015 - bývalý primátor Hrušecký jubilant Október 2015 - Šesťdesiatiny Športovostreleckého klubu
Máj 2015 - Celoslovenská konferenica Únie žien Október 2015 - Výlov zámockého rybníka
Máj 2015 - Holíčske folklórne slávnosti November 2015 - Martinský jarmok
Máj 2015 - výstava Brazília 6 Biomes November 2015 - Turnaj v mariáši
Jún 2015 - Deň detí December 2015 - Holíčske vianočné dni
Jún 2015 - Výstava poľovníckych trofejí December 2015 - Mikuláš
Jún 2015 - Zlatá svadba manželov Jaššových December 2015 - Poďakovanie darcom krvi
Júl 2015 - jubileum SZTP Holíč December 2015 - Vianočné koncerty v kostoloch
Júl 2015 - Rómsky festival
 • titulka seniorples24. januára ovládla priestory Kultúrno-osvetového centra atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia. Konal sa tu už XIV. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
  V mene hlavného organizátora privítal prítomných Stanislav Kubíček a viac ako stovke návštevníkov sa prihovoril aj primátor, ktorý prijal pozvanie spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta.
  O tú správnu náladu sa počas celého večera starala Malá dychová hudba Rubín. Popri samotnej zábave sa návštevníci plesu mohli samozrejme tešiť aj na tombolu. Sponzori, a už neodmysliteľne i Mesto Holíč, boli opäť štedrí. Venovali spolu viac ako stoštyridsať cien.

  Holíčski seniori mali svoj štrnásty ples
 • titulka novorodPrvým novorodeniatkom mesta Holíč v tomto roku je Dominik Libuša. Narodil sa 1. januára v skalickej nemocnici ako druhý potomok Miriamy a Štefana Libušových. Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti najbližšej rodiny v poslednú januárovú sobotu v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.

  Tohtoročným prvým novorodeniatkom je Dominik Libuša
 • titulka plesV piatok 17. januára si na svoje prišli milovníci plesov a dobrej zábavy. Mesto Holíč pripravilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra už IV. ročník Tereziánskeho bálu.
  Slávnostným večerom sprevádzal od moderátorského mikrofónu
  Peter Makranský, známy predovšetkým z televíznych seriálov i z účinkovania v muzikáloch. V kultúrnom programe predviedli choreografie plné temperamentných rytmov španielskeho flamenca tanečníčky umeleckého súboru Andalucia, o malé prekvapenie sa postaral kúzelník Talostan so svojou šou.
  K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie, prišiel zahrať a zaspievať i tohto roku TIP TOP Band Erika Rangla, milovníkov ľudových pesničiek potešila Myjavská cimbalovka.
  Okrem osemdesiatich priamych výhier sa na pódiu žrebovaním tomboly rozhodlo o výhercoch ďalších desiatich hlavných cien. Majiteľa prvej ceny potešil cestovný zájazd podľa vlastného výberu, ktorý venovalo Mesto Holíč a holíčska CK Jana travel.

  Na tradičnom Tereziánskom bále
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
13