Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Galéria 2015

Január 2015 - Prvé dieťa Júl 2015 - Výstava Barbora Okasová
Február 2015 - Ocenenie športovcov August 2015 - Hasičská šou
Február 2015 - Vyhodnotenie motocyklových majstrovstiev 2014 August 2015 - Letecký deň
Marec 2015 - Mesto ku Dňu učiteľov August 2015 - Vatra Ústavy
Marec 2015 - Mesto ženám August 2015 - Z oboch brehú Moravy
Marec 2015 - Odovzdávanie dotácií organizáciám September 2015 - Nová technika pre DHZ
Marec 2015 - výstava Jozefa Chrenu September 2015 - Veľká cena Holíča
Apríl 2015 - Stavanie májky s Májovankou September 2015 - Výstava bonsajov
Apríl 2015 - Súťaž v boxe Október 2015 - Mesto jubilujúcim seniorom
Apríl 2015 - ZUŠ päťdesiatročná Október 2015 - Strašidelná noc na zámku
Máj 2015 - bývalý primátor Hrušecký jubilant Október 2015 - Šesťdesiatiny Športovostreleckého klubu
Máj 2015 - Celoslovenská konferenica Únie žien Október 2015 - Výlov zámockého rybníka
Máj 2015 - Holíčske folklórne slávnosti November 2015 - Martinský jarmok
Máj 2015 - výstava Brazília 6 Biomes November 2015 - Turnaj v mariáši
Jún 2015 - Deň detí December 2015 - Holíčske vianočné dni
Jún 2015 - Výstava poľovníckych trofejí December 2015 - Mikuláš
Jún 2015 - Zlatá svadba manželov Jaššových December 2015 - Poďakovanie darcom krvi
Júl 2015 - jubileum SZTP Holíč December 2015 - Vianočné koncerty v kostoloch
Júl 2015 - Rómsky festival
13