Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Galéria 2012

Január 2012 - Prvé dieťa Máj 2012 - súťaž F3J
 
Január 2012 - Potomci Habsburgovcov v Holíči Máj 2012 - Veteran rallye
 Február 2012 - Ocenenie Karolovi Rampalovi Jún 2012 - Ocenenia osobnostiam mesta
Február 2012 - Ples seniorov Jún 2012 - Okresná výstava trofejí
Február 2012 - Potravinová pomoc Jún 2012 - Polstoročie hádzanej
Február 2012 - Športovec roka Jún 2012 - Tradície bez hraníc
Február 2012 - Výstava výšiviek a obrazov Júl 2012 - Letecký deň
Marec 2012 - Dotácie organizáciám August 2012 - Vatra Ústavy
Marec 2012 - Mesto ženám August 2012 - Z oboch brehú Moravy
Marec 2012 - Pokusy hrali Holíčanom September 2012 - Brokový prebor
Marec 2012 - Študenti čistili mesto September 2012 - DIA deň
Marec 2012 - Učiteľom k sviatku September 2012 - Holíčsky zámocký okruh
Apríl 2012 - Ekotrieda roka September 2012 - Krištáľová rallye
Apríl 2012 - Jarná motoburza September 2012 - Senior dom Terézia
Apríl 2012 - Jubileum HaZZ September 2012 - Šarkaniáda
Apríl 2012 - Rybárske preteky I. ročník September 2012 - Veľká cena mesta

Apríl 2012 - Stavanie májky September 2012 - Výstava záhradkárov

Apríl 2012 - Výstava Jaro Čársky September 2012 - Zámocké pivné slávnosti
Apríl 2012 - Zumba maratón Október 2012 - Hony na divú zver
Máj 2012 - Absolventský koncert ZUŠ  Október 2012 - Mesto seniorom
Máj 2012 - Detský aerobik maratón  Október 2012 - Strašidelná noc na zámku
 
Máj 2012 - Fico a Sobotka v Holíči  November 2012 - Deň otvorených dverí MsÚ
Máj 2012 - Folklórny festival   November 2012 - Deň vojnových veteránov
 Máj 2012 - Jubileum SOŠ na Nám. sv. Martina  November 2012 - Martinský jarmok
Máj 2012 - Memoriál Olivu, Slobodu a Šebestu  November 2012 - ZŠ Školská päťdesiatročná
Máj 2012 - Mesto deťom December 2012 - Holíčske vianočné dni
Máj 2012 - Ocenenia dobrovoľným hasičom  December 2012 - Mikuláš
Máj 2012 - Srdiečková reťaz  December 2012 - Vianočné koncerty
13