SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Galéria 2012

Január 2012 - Prvé dieťa Máj 2012 - súťaž F3J
 
Január 2012 - Potomci Habsburgovcov v Holíči Máj 2012 - Veteran rallye
 Február 2012 - Ocenenie Karolovi Rampalovi Jún 2012 - Ocenenia osobnostiam mesta
Február 2012 - Ples seniorov Jún 2012 - Okresná výstava trofejí
Február 2012 - Potravinová pomoc Jún 2012 - Polstoročie hádzanej
Február 2012 - Športovec roka Jún 2012 - Tradície bez hraníc
Február 2012 - Výstava výšiviek a obrazov Júl 2012 - Letecký deň
Marec 2012 - Dotácie organizáciám August 2012 - Vatra Ústavy
Marec 2012 - Mesto ženám August 2012 - Z oboch brehú Moravy
Marec 2012 - Pokusy hrali Holíčanom September 2012 - Brokový prebor
Marec 2012 - Študenti čistili mesto September 2012 - DIA deň
Marec 2012 - Učiteľom k sviatku September 2012 - Holíčsky zámocký okruh
Apríl 2012 - Ekotrieda roka September 2012 - Krištáľová rallye
Apríl 2012 - Jarná motoburza September 2012 - Senior dom Terézia
Apríl 2012 - Jubileum HaZZ September 2012 - Šarkaniáda
Apríl 2012 - Rybárske preteky I. ročník September 2012 - Veľká cena mesta

Apríl 2012 - Stavanie májky September 2012 - Výstava záhradkárov

Apríl 2012 - Výstava Jaro Čársky September 2012 - Zámocké pivné slávnosti
Apríl 2012 - Zumba maratón Október 2012 - Hony na divú zver
Máj 2012 - Absolventský koncert ZUŠ  Október 2012 - Mesto seniorom
Máj 2012 - Detský aerobik maratón  Október 2012 - Strašidelná noc na zámku
 
Máj 2012 - Fico a Sobotka v Holíči  November 2012 - Deň otvorených dverí MsÚ
Máj 2012 - Folklórny festival   November 2012 - Deň vojnových veteránov
 Máj 2012 - Jubileum SOŠ na Nám. sv. Martina  November 2012 - Martinský jarmok
Máj 2012 - Memoriál Olivu, Slobodu a Šebestu  November 2012 - ZŠ Školská päťdesiatročná
Máj 2012 - Mesto deťom December 2012 - Holíčske vianočné dni
Máj 2012 - Ocenenia dobrovoľným hasičom  December 2012 - Mikuláš
Máj 2012 - Srdiečková reťaz  December 2012 - Vianočné koncerty
 • titulka seniorples24. januára ovládla priestory Kultúrno-osvetového centra atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia. Konal sa tu už XIV. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
  V mene hlavného organizátora privítal prítomných Stanislav Kubíček a viac ako stovke návštevníkov sa prihovoril aj primátor, ktorý prijal pozvanie spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta.
  O tú správnu náladu sa počas celého večera starala Malá dychová hudba Rubín. Popri samotnej zábave sa návštevníci plesu mohli samozrejme tešiť aj na tombolu. Sponzori, a už neodmysliteľne i Mesto Holíč, boli opäť štedrí. Venovali spolu viac ako stoštyridsať cien.

  Holíčski seniori mali svoj štrnásty ples
 • titulka novorodPrvým novorodeniatkom mesta Holíč v tomto roku je Dominik Libuša. Narodil sa 1. januára v skalickej nemocnici ako druhý potomok Miriamy a Štefana Libušových. Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti najbližšej rodiny v poslednú januárovú sobotu v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.

  Tohtoročným prvým novorodeniatkom je Dominik Libuša
 • titulka plesV piatok 17. januára si na svoje prišli milovníci plesov a dobrej zábavy. Mesto Holíč pripravilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra už IV. ročník Tereziánskeho bálu.
  Slávnostným večerom sprevádzal od moderátorského mikrofónu
  Peter Makranský, známy predovšetkým z televíznych seriálov i z účinkovania v muzikáloch. V kultúrnom programe predviedli choreografie plné temperamentných rytmov španielskeho flamenca tanečníčky umeleckého súboru Andalucia, o malé prekvapenie sa postaral kúzelník Talostan so svojou šou.
  K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie, prišiel zahrať a zaspievať i tohto roku TIP TOP Band Erika Rangla, milovníkov ľudových pesničiek potešila Myjavská cimbalovka.
  Okrem osemdesiatich priamych výhier sa na pódiu žrebovaním tomboly rozhodlo o výhercoch ďalších desiatich hlavných cien. Majiteľa prvej ceny potešil cestovný zájazd podľa vlastného výberu, ktorý venovalo Mesto Holíč a holíčska CK Jana travel.

  Na tradičnom Tereziánskom bále
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
13