COVID-19COVID-19 - Kompletné informácie 
                      obmedzenia MSÚ, nariadenia krízového štábu, prevádzky a služby v meste, koronavírus na Slovensku
                                                                                                                                                 
                 aktualizované denne


SR ZNAK
Voľby NRSR 2020
  KO PIC Harmonogram vývozu KO RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 30.4.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 22.4.2020 o 16.00 hod. v Kultúrno osvetovom centre holíčskeho zámku.REFERENDUM 2010

V meste Holíč sa na referendovom hlasovaní zúčastnilo 1786 občanov čo je 19, 74 % z počtu oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie. Najvyšší počet odpovedí ,, ANO“ 98,25 % - odpovedali občania na otázku č. 2 ,, Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupkoch na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch ?“

Celkový prehľad o výsledkoch ,, Referenda 2010 “ v meste Holíč uvádzame v nasledujúcich prehľadoch.

Výsledky hlasovania v okrskových komisiách pre referendum v meste Holíč,

konaného dňa 18.9.2010

 

 

SPOLU:

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok 3

Okrsok 4

SPOLU

 

účasť %

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie

 

2347

2046

2249

2405

9047

 

 

 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

 

532

427

412

416

1786

 

19,74

 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

 

532

427

411

415

1785

 

 

 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

 

526

426

408

414

1774

 

 

 

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

 

6

1

3

1

11

 

 

 

 

Výsledky hlasovania na znenie otázok v referende v okrskových komisiách v meste Holíč,

konaného dňa 18.9.2010

 

Otázky:

 

1

2

3

4

SPOLU

 

%

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č.1

 

483

398

371

374

1626

 

91,65

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. l

 

36

25

34

33

128

 

7,21

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č.2

 

511

422

406

404

1743

 

98,25

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 2

 

11

3

2

6

22

 

1,24

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 3

 

489

408

383

387

1667

 

93,96

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 3

 

25

11

15

20

71

 

4,00

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 4

 

468

388

386

369

1611

 

90,81

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 4

 

39

22

16

25

102

 

5,74

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 5

 

375

330

330

312

1347

 

75,93

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 5

 

123

80

66

85

354

 

19,95

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 6

 

425

352

356

323

1456

 

82,07

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 6

 

53

39

21

64

177

 

9,97

 

 

V Holíči, dňa 19.9.2010

 • titulka ruska2Po víkendovej distribúcii viac ako tisícky ochranných rúšok, ktoré do schránok dostali seniori nad 70 rokov, Mesto Holíč rovnakou formou prispelo k ochrane pred šíriacim sa koronavírusom aj našich spoluobčanov vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. V posledný marcový deň zamestnanci mestského úradu balili do obálok a pripravili k distribúcii ďalších 663 rúšok. Dobrovoľníci ich počas nasledujúceho dňa poroznášali všetkým, pre ktorých boli určené.

  Ochranné rúška aj pre mladších seniorov
 • titulka dezinfMesto Holíč v snahe chrániť svojich občanov pred šíriacim sa koronavírusom uskutočnilo ďalšie opatrenie. Tentoraz zabezpečilo vykonanie dezinfekcie v exponovaných častiach mesta. Odborná firma zo Senice špeciálnym dezinfekčným prostriedkom zrealizovala 31. marca postrek priestorov i prístupových chodníkov okolo vstupov pred poštou, pred predajňami BILLA, LIDL i EURO DISKONT, vstupné priestory do zdravotného strediska i pred kostolmi, vydezinfikované boli tiež všetky autobusové zastávky, nástupište na železničnej stanici , bankomaty, priestory pri čerpacích staniciach, altánok i lavičky v školskom parku, na Zámockej, na Námestí sv. Martina a Hviezdoslavovej ulici, dezinfekciou prejdú aj všetky kontajnerové stojiská v lokalitách individuálnej bytovej výstavby i na sídliskách ako aj zberný dvor odpadov.
  Vydezinfikované objekty či priestory by tak mali byť ochránené najbližších sedem dní.

  Mesto prechádza špeciálnou dezinfekciou
 • tutulka tapeta2020Mesto Holíč podalo začiatkom februára 2019 na základe výzvy č. 6/2019 Fondu na podporu umenia v rámci Programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogramu 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt s názvom: „Reštaurovanie Čínskych tapiet – unikátu celoeurópskeho významu – II. etapa". Projekt bol podporený a mestu Holíč bola schválená dotácia vo výške 14 000 € na zreštaurovanie dvoch kusov kožených tapiet pochádzajúcich z Čínskej sály Holíčskeho zámku. Po procese verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Doc. Ivanom Galambošom uzatvorená Zmluva o dielo, na základe ktorej od septembra 2019 do marca 2020 boli na tapete č. 10 (celková plocha: 27 740 cm2) a číslo 11 (celková plocha: 32 850 cm2) vykonávané reštaurátorské práce. Realizáciou uvedeného projektu sme zamedzili hmotnému úpadku a prispeli k obohateniu a hlavne záchrane kultúrneho dedičstva v meste Holíč
  pre budúce generácie.

  Mesto Holíč má zreštaurované ďalšie dve Čínske kožené tapety
 • titulka vyrocieTGM7. marca uplynulo 170 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si zakladateľa novodobého československého štátu pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta, zástupcami Masarykovej rodiny, senátu českého Parlamentu, spoločenských a ďalších organizácií verejného života, zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč.
  Sprevádzaní melódiami v podaní sexteta Vojenskej hudby z Olomouca si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.

  U partnerov na výročí narodenia T.G. Masaryka
13