Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

REFERENDUM 2010

V meste Holíč sa na referendovom hlasovaní zúčastnilo 1786 občanov čo je 19, 74 % z počtu oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie. Najvyšší počet odpovedí ,, ANO“ 98,25 % - odpovedali občania na otázku č. 2 ,, Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupkoch na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch ?“

Celkový prehľad o výsledkoch ,, Referenda 2010 “ v meste Holíč uvádzame v nasledujúcich prehľadoch.

Výsledky hlasovania v okrskových komisiách pre referendum v meste Holíč,

konaného dňa 18.9.2010

 

 

SPOLU:

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok 3

Okrsok 4

SPOLU

 

účasť %

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie

 

2347

2046

2249

2405

9047

 

 

 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

 

532

427

412

416

1786

 

19,74

 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

 

532

427

411

415

1785

 

 

 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

 

526

426

408

414

1774

 

 

 

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

 

6

1

3

1

11

 

 

 

 

Výsledky hlasovania na znenie otázok v referende v okrskových komisiách v meste Holíč,

konaného dňa 18.9.2010

 

Otázky:

 

1

2

3

4

SPOLU

 

%

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č.1

 

483

398

371

374

1626

 

91,65

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. l

 

36

25

34

33

128

 

7,21

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č.2

 

511

422

406

404

1743

 

98,25

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 2

 

11

3

2

6

22

 

1,24

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 3

 

489

408

383

387

1667

 

93,96

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 3

 

25

11

15

20

71

 

4,00

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 4

 

468

388

386

369

1611

 

90,81

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 4

 

39

22

16

25

102

 

5,74

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 5

 

375

330

330

312

1347

 

75,93

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 5

 

123

80

66

85

354

 

19,95

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 6

 

425

352

356

323

1456

 

82,07

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 6

 

53

39

21

64

177

 

9,97

 

 

V Holíči, dňa 19.9.2010

13