SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

REFERENDUM 2010

V meste Holíč sa na referendovom hlasovaní zúčastnilo 1786 občanov čo je 19, 74 % z počtu oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie. Najvyšší počet odpovedí ,, ANO“ 98,25 % - odpovedali občania na otázku č. 2 ,, Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupkoch na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch ?“

Celkový prehľad o výsledkoch ,, Referenda 2010 “ v meste Holíč uvádzame v nasledujúcich prehľadoch.

Výsledky hlasovania v okrskových komisiách pre referendum v meste Holíč,

konaného dňa 18.9.2010

 

 

SPOLU:

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok 3

Okrsok 4

SPOLU

 

účasť %

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie

 

2347

2046

2249

2405

9047

 

 

 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

 

532

427

412

416

1786

 

19,74

 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

 

532

427

411

415

1785

 

 

 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

 

526

426

408

414

1774

 

 

 

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

 

6

1

3

1

11

 

 

 

 

Výsledky hlasovania na znenie otázok v referende v okrskových komisiách v meste Holíč,

konaného dňa 18.9.2010

 

Otázky:

 

1

2

3

4

SPOLU

 

%

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č.1

 

483

398

371

374

1626

 

91,65

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. l

 

36

25

34

33

128

 

7,21

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č.2

 

511

422

406

404

1743

 

98,25

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 2

 

11

3

2

6

22

 

1,24

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 3

 

489

408

383

387

1667

 

93,96

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 3

 

25

11

15

20

71

 

4,00

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 4

 

468

388

386

369

1611

 

90,81

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 4

 

39

22

16

25

102

 

5,74

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 5

 

375

330

330

312

1347

 

75,93

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 5

 

123

80

66

85

354

 

19,95

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 6

 

425

352

356

323

1456

 

82,07

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 6

 

53

39

21

64

177

 

9,97

 

 

V Holíči, dňa 19.9.2010

 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
 • titulka jds13. januára sa v holíčskom Klube seniorov konalo jedno z pravidelných zasadaní okresného predsedníctva JDS.
  Okrem primátora prijali pozvanie aj seniorskí športovci, ktorí reprezentovali okres Skalica na minuloročných celoslovenských športových hrách i Župnej olympiáde. Ďakovný list, ktorý udelila OO JDS pätnástim úspešným jednotlivcom, si z rúk okresného predsedu prevzali aj traja holíčski seniori, Rudolf Roučka, Jozef Madák a Dominik Vépy.

  Ocenenia seniorským športovcom
 • titulka novyrokV prvý januárový podvečer sa v areáli Holíčskeho zámku zišli účastníci mestských novoročných osláv.
  Organizátori vítali prvých návštevníkov už od sedemnástej hodiny, kedy sa začal oficiálny program. Deti sa mohli zabaviť pri diskohrách a rôznych súťažiach. Neskôr medzi ne zavítal pirát Jack Sparrow, s ktorým si mohli tí najmenší užiť chvíle pri spoločnom šantení.
  V ponuke bolo i občerstvenie, novoročná kapustnica a ako novinka varená šošovica. Výťažok z dobrovoľného príspevku venuje samospráva na pomoc rodinám z výbuchom zničenej bytovky v Prešove.
  Krátko pred pol ôsmou prišiel odovzdať Holíčanom pozdravy a novoročné priania primátor i jeho zástupkyňa. Po prípitku a doznení slovenskej štátnej hymny si mohli návštevníci vychutnať slávnostný ohňostroj sprevádzaný hudbou.

  Oslávili sme príchod nového roka
 • titulka decemV týchto dňoch slávia významné životné jubileá aj dvaja naši holíčski spoluobčania. Pán Oto Kroupa sa dožíva 96. narodenín a pani Anna Englerová sa stala čerstvou deväťdesiatničkou. V predvečer Štedrého dňa prišiel oslávencom poblahopriať a odovzdať kyticu kvetov primátor Zdenko Čambal. S gratuláciou a malým darčekom sa pripojila Mária Votrubová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
  Obidvom jubilantom zaželajme, aby sa naďalej tešili z každodenného života na zaslúženom odpočinku, v zdraví a radosti v kruhu najbližších.

  Blahopriania decembrovým jubilantom
13