Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum|Otvorenie cesty Holíč - Hodonín

                                                                                         SR ZNAK 
Voľby do NRSR 2020

REFERENDUM 2010

V meste Holíč sa na referendovom hlasovaní zúčastnilo 1786 občanov čo je 19, 74 % z počtu oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie. Najvyšší počet odpovedí ,, ANO“ 98,25 % - odpovedali občania na otázku č. 2 ,, Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupkoch na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch ?“

Celkový prehľad o výsledkoch ,, Referenda 2010 “ v meste Holíč uvádzame v nasledujúcich prehľadoch.

Výsledky hlasovania v okrskových komisiách pre referendum v meste Holíč,

konaného dňa 18.9.2010

 

 

SPOLU:

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok 3

Okrsok 4

SPOLU

 

účasť %

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie

 

2347

2046

2249

2405

9047

 

 

 

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

 

532

427

412

416

1786

 

19,74

 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

 

532

427

411

415

1785

 

 

 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

 

526

426

408

414

1774

 

 

 

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

 

6

1

3

1

11

 

 

 

 

Výsledky hlasovania na znenie otázok v referende v okrskových komisiách v meste Holíč,

konaného dňa 18.9.2010

 

Otázky:

 

1

2

3

4

SPOLU

 

%

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č.1

 

483

398

371

374

1626

 

91,65

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. l

 

36

25

34

33

128

 

7,21

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č.2

 

511

422

406

404

1743

 

98,25

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 2

 

11

3

2

6

22

 

1,24

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 3

 

489

408

383

387

1667

 

93,96

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 3

 

25

11

15

20

71

 

4,00

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 4

 

468

388

386

369

1611

 

90,81

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 4

 

39

22

16

25

102

 

5,74

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 5

 

375

330

330

312

1347

 

75,93

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 5

 

123

80

66

85

354

 

19,95

 

Počet hlasov ,, ÁNO“ - otázka č. 6

 

425

352

356

323

1456

 

82,07

 

Počet hlasov ,, NIE“ - otázka č. 6

 

53

39

21

64

177

 

9,97

 

 

V Holíči, dňa 19.9.2010

 • titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
  Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
  V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.

  Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi
 • titulka darcikrviV kalendári mestských podujatí má svoje trvalé miesto jesenné Stretnutie darcov krvi. V tomto roku sa uskutočnilo 12. novembra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Pozvanie na slávnostný podvečer prijalo osemdesiat z vyše tristo päťdesiat evidovaných členov Miestneho spolku Červeného kríža.
  Podujatie bolo vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom za ich ochotu nezištne odovzdávať najcennejšiu ľudskú tekutinu a pomáhať tak zachraňovať životy a zdravie iných.
  Vyjadrením vďaky bolo aj ocenenie, ktoré za podporu a spoluprácu odovzdala primátorovi riaditeľka Územného spolku Červeného kríža v Senici.

  Z úcty a vďaky holíčskym darcom krvi
 • titulka vveterani11. november sa celosvetovo pripomína ako Deň vojnových veteránov, či Deň červených makov. V tento pamätný deň, viažuci sa k výročiu ukončenia I. svetovej vojny, sme si ho už po niekoľkýkrát uctili aj v Holíči. Podujatie, ktoré pripravila Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Mesto Holíč, bolo spomienkou na tých, ktorí vo vojnových konfliktoch bojovali za slobodu a nezávislosť.

  Deň vojnových veteránov
 • titulka mjarmokV sobotu 9.novembra sme si znovu pripomenuli jednu z našich dávnych tradícií. Už po dvadsiaty deviaty raz Holíč a jeho návštevníci prežívali sviatočnú atmosféru Martinského jarmoku.
  Centrum mesta sa ako každoročne v tomto období premenilo na jedno veľké trhovisko, zaplnené stánkami s najrôznejším tovarom a výrobkami.

  Holíč bol opäť jarmočný
13