Sčítanie 2011

SČÍTACÍ KOMISÁRI V MESTE HOLÍČ
  P.č. Meno priezvisko, titul Trvalý pobyt Číslo SO Sčítací obvod
anna_bilovska 1. Anna Bilovská Holíč, SNP 34 206103 SNP 18,19, 32 - 35

martina_bilovska 2. Martina Bilovská Holíč,SNP 34 206107 SNP 5 - 10

helena_hulakova     3. Helena Huláková Holíč,Budovateľská 10 206094 Potočná 9,11,13-15,18,20,
22,24,26,28,30, Bottova 1-6,
Jesenského 20,22,23,kpt.Nálepku
2–10,12-15,17-20

anna_bzochova 4. Anna Bžochová Holíč,Vrádišťská 40 206100 Vysoká 1-17,19,21,23,25,27,29
31,33,35,37,39,41,45,47,49
51,53, Pri štadióne 8,27
Sibírska 35,37 -44,46,48,50,52
54,56,58,60,62,64,
Športová 6,8,9,11
Štúrova 4,6,8,12,14,16,18,20
22,24,28

vlasta_sebestova 5. Vlasta Šebestová Holíč,Kátovská 20 A 206106 SNP 4,11,12,39,40

ing_andrej_cambala 6. Andrej Čambala,Ing. Holíč,Pri štadióne 2 206090 Hollého 59-62,64-67,69,70,72,
80 -86,88-91,Potočná 1560
Jesenského 24,25,
Kátovská 20,20A, 1517
Kukučinova 1-7, 3030

ferdinand_kovarik 7. Ferdinand Kovárik Holíč,Sibírska 5 206095 Fučíkova 1-11,13-22,24-30
Jesenského 16-18,
Kátovská 8-11,13-15,18,1136
M.R.Štefánika 1,2,4,6-16,18-26
Partizánska 1,2,4,5,7,9,23,24,
27-31,33, Potočná 1-8,10,12

marta_kovarikova 8. Marta Kováriková Holíč,Sibírska 5 206099 Sibírska 2-19,21-34,36,2938,2A,2B
2939,Športová 1-5,7 Veterná 13
Vrádištská 37,Priateľstva 1,3-10
12,13,18,19-23,25,27,28,32,34,36
37,628.
Pri štadióne 2,4,6,15,17,19,21
23,25.
Paláriková 4,6,8,10,12,14,18,20
22,24,26,28,30,32,34,36,38,40
42,44,2969

martina_jurkovicova 9. Martina Jurkovičová Holíč,Kátovská 20 206087 Školská 1
M.Nešpora 4-6,9-17,20-23,

mgr_galina_dvorecka 10. Galina Dvorecká,Mgr. Holíč,Kolláriova 15 206140 Kollárova 13-20

maria_hrusecka 11. Mária Hrušecká Vrádište 115 206083,09 Lúčky 1-7, Bažantnica 5
397, 400, Hodonínska 1

irena_olejnikova 12. Irena Olejníková Holíč,Kollárova 17 206158 Bratislavská 5

jarmila_duffkova 13. Jarnmila Duffková Holíč,Palarikova 8 206097 29.augusta 1-10,Rod.domky
1-3, 5-8,10-12,16,17,
Kátovská 24-28,30-32,34-36
38,40,41,45,50
Gagarinova 1-3,6-8,14-16,18-23
25-27,1218,1219
Budovateľská 2-10

michal_duffek 14. Michal Duffek Holíč,Palarikova 8 206092 Nám.Sv.Martina 1,8,406/2,9,
Moyzesova 25-27,
M.Nešpora 1-3,Hviezdoslavova
1,3-5,Bernolákova 6,1731
Zámocká 1,1713
Školská 700/1,700/2

bc_ivana_jurovata 15. Ivana Jurovatá,Bc. Holíč,Bratislavská 29 206108 Pri kaštieli 7-10, Bratislavská
28-30,31,33-40, Kopčanská
1,2,5,8-10,12-15,18-20,23-25
27-29,3024

vladimir_jurovaty 16. Vladimír Jurovatý Holíč,Bratislavská 29 206157 Svätojánska 1-14,361,362,2931
Betlehém 9,10,87,88,93
Bratislavská 10,11,14-17,19-20,23-24,29
Pod sýpkou 1-4,6,14,15,3018/ 6A,6B
Pod hrebeňom 1,7,21,33,34, 2996,3012,3019,30189,3110,3121
2996,3012,3019,30189,3110,3121,
Kopčanská 17,38,40-41, 43, 46,47,49-51,53-55,57,61-64,67,
68,72,53-55,57,61-64,67,68,72


pavol_mihal 17. Pavol Mihál
náhradník
Holíč,Ulica Márie Terézie 206102 SNP 1,20,21, Hurbanova 17,20
18,22-24-27,29 - 33,35,
37-40,43,44,78,501,503

Mgr_roman_skadra 18. Roman Škadra,Mgr. Holíč, Jednoradová 16 206091 Jednoradová 2,4,6,7,9-13,15
Potočná 1792/34,32 A,33, Ružová 1-4,
6-8,10,34-36,Staničná 1,2,5
Hollého 1, 2,4,5,7,10-12,141-146,
148.

eva_necasova 19. Eva Nečasová Holíč,D.Rapanta 7 206080 D.Rapanta 5-8

magdalena_chocholackova 20. Magdaléna Chocholáčková Holíč,Vysoká 7 206098 Gagarinova 11,1224,126,1227,
Moyzesova 5-11,13,16,17
Palárikova 7,Pri štadióne 1,3,5,
7, 8C,9,11,13,2998
Priateľstva 11, Priečna 1-12
Sibírska 2935,Veterná 1-12,14
Vrádišťská 1-7,9-18,20-23,25,
26,28,30,31,33,34,36,38,40,42
44,46,48,54,56,60,64,66,68
70,72,74,76,78,80,82,84,3014,
3088,3123.

stanislav_chocholacek 21. Stanislav Chocholáček Holíč,Vysoká 7 206101 Sv. Anny 1,2,4,5,8,9,12,15-18,
2970, Štúrova 3,7,9,11,13,15
25,27,29,31,37,
Hurbanova 2,5,6,8,10-12, 12A
14, 20,48-50,52,54,55,59-62
67-73,76, 78,Nám. Mieru 12A,15
Nám.Sv. Martina 8

maria_spackova_01 22. Mária Špačková Holíč,SNP 39 206104 SNP 2,15-17,36

lucia_tomikova 23. Lucia Tomíková Holíč, Bratislavská 52 206113 Jesenského 2,5,7-10,13-15,
27-30,32-34,36-39,1048
Kátovská 1-7, Mlynská 1-4
6-14, 16,Partizánska 11-22,35,
1711,Sasinkova 3-5,7-11,13-16
18-21

barbora_jurikova 24. Barbora Juríková Holíč,Ul.M Terézie 35 206118 Ul.M.Terézie 2,4,7,8,12-16,
18-20,22-36,55,56,
Kopčanská 37,2915,31,34
Bratislavská 3028

zuzana_mikulova 25. Zuzana Mikulová Holíč,Ul.M.Terézie 32 206112 Pri kaštieli 20,21,23-26

maria_spackova02 26. Mária Špačková Holíč,SNP 39 206109 Bratislavská 43-50,52

stefania_bederkova 27. Štefánia Bederková Holíč,Vrádištská 56 206089 Kátovská 1141/21

anna_pokrievkova 28. Anna Pokrievková Holíč,SNP 39 206082 D.Rapanta 1-4

iveta_kvaltinova 29. Iveta Kvaltínová Holíč,SNP 1 206105 SNP 3,13,14,37,38

valeria_chaneckova 30. Valéria Chanečková Holíč,M.Nešpora 34 206086 M.Nešpora 24-27,36,38,39-44
Sasinkova 22,24,25

kvetoslava_hodonova 31. Kvetoslava Hodáňová Holíč,Hodonínska 4 206084 Hodonínska 4-11

eva_lastovickova 32. Eva Lastovičková Holíč,M.Nešpora 34 206085 M.Nešpora 28-31,33-35,37

viola_adamovicova 33. Viola Adamovičová Holíč,Jednoradová 15 206159 Hodonínska 15,Jednoradová 16

klaudia_tureckova 34. Klaudia Turečková Holíč,Hviezdoslavova 5 206114 SNP 41-47

monika_harska
35. Monika Harská Holíč,SNP 1 206110 Pri kaštieli 3-6,11-19

viera_caranova 36. Věra Čáranová,Ing. Holíč,Lúčky 10 206081 Lúčky 8-13,Staničná 781,782,
786,788,1520,1772

mgr_Mmarek_sefcik 37. Marek Šefčík,Mgr. Holíč, Jednoradová 15 206115,15 Lesná 2,7,13,2860,Ružová
12-17,19-25,27-29A,31
Potočná 33,34,Hollého 14,16,
21-25,27-30,32,34,37-39,41,
45-50,52-54,95-98,100,101,
106-109,112-113,117-119,
121-126,128-129,131,132,136,
139,140.

vladimir_hrusecky 38. Vladimír Hrušecký Holíč,Schiffelova 22 206096 29.augusta 13,14, 15-19,21,
Duklianská 1,3-14,2A,Lidická
2-8,10,12,13,14
Schiffelova 1-32,34,36,38,40,
42,44,46,48,50,52,54,56,58,60
62,64.

ida_krizanova 39. Ida Křižanová Holíč,Pri kaštieli 21 20611 J.J.Boora 1-3
masarykova 40. Alena Masaryková, náhradník Holíč, Pri kaštieli 16 206087 M.Nešpora 4-6,9-17,20-23,

Kultúra, šport a iné

Prišiel k nám Mikuláš

titulka mikulasV utorok 6. decembra, práve v deň svojho sviatku, zavítal na holíčske Námestie mieru Mikuláš. A s ním samozrejme jeho nerozluční spoločníci, Anjel a dvaja Čerti.
Po tom, čo rozsvietil vianočný strom, si spolu so svojimi druhmi a ostatnými návštevníkmi mikulášskeho podvečera vychutnal program plný pesničiek, básničiek i tanca.
Účinkujúce deti z obidvoch pracovísk Materskej školy Lúčky dobrosrdečný deduško obdaroval sladkou odmenou.
Sladký darček si odniesli aj ďalšie deti, ktoré využili príležitosť a spoločne sa odfotografovali s Mikulášom a jeho spoločníkmi.
Čítať ďalej...
 • titulka mikulasV utorok 6. decembra, práve v deň svojho sviatku, zavítal na holíčske Námestie mieru Mikuláš. A s ním samozrejme jeho nerozluční spoločníci, Anjel a dvaja Čerti.
  Po tom, čo rozsvietil vianočný strom, si spolu so svojimi druhmi a ostatnými návštevníkmi mikulášskeho podvečera vychutnal program plný pesničiek, básničiek i tanca.
  Účinkujúce deti z obidvoch pracovísk Materskej školy Lúčky dobrosrdečný deduško obdaroval sladkou odmenou.
  Sladký darček si odniesli aj ďalšie deti, ktoré využili príležitosť a spoločne sa odfotografovali s Mikulášom a jeho spoločníkmi.

  Prišiel k nám Mikuláš
 • titulka - monografia 1Mesto Holíč sa s knihou Holíč Príbeh nášho mesta, vydanou v roku 2014, zapojilo do súťaže Slovenská kronika 2016. Vyhlasovateľom súťaže a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Spoluorganizátormi sú Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum a Združenie miest a obcí Slovenska.
  Do súťaže mohli byť prihlásené kroniky a monografie miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Súťažné práce hodnotila odborná porota.
  Mesto Holíč si za publikáciu Holíč Príbeh nášho mesta autorov R. Iršu, R. Ragača, J. Lukačku, M. Vařeku, I. Fialovej, V. Chňupkovej prevzalo na slávnostnom vyhodnotení v Martine hlavnú cenu v kategórii Monografie mesta alebo mestskej časti popularizačná a textovo–obrazová alebo obrazovo–textová publikácia. Pridelenie hlavnej ceny je o to cennejšie, že monografia Holíča uspela v silnej konkurencii vyše 114 monografií.

  Získali sme hlavnú cenu za monografiu o Holíči
 • titulka darcikrviV kalendári podujatí Mesta Holíč má svoje trvalé miesto aj každoročné stretnutie darcov krvi. V tomto roku sa uskutočnilo 24. novembra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Na slávnostný podvečer prijalo pozvanie šesťdesiat dobrovoľných darcov.
  Primátor v príhovore poďakoval za ich ochotu nezištne pomáhať zachraňovať životy a zdravie tým najcennejším, vlastnou krvou. Na ich adresu zazneli slová vďaky aj od predsedníčky Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Jany Filípkovej, ktorá zvlášť poďakovala Mestu Holíč za finančnú i nemateriálnu podporu miestnemu spolku.

  Mesto si uctilo dobrovoľných darcov krvi
 • titulka rakV Kultúrno-osvetovom centre sa 16. novembra uskutočnilo podujatie spojené s prezentáciou najnovšej básnickej zbierky holíčskeho poeta Jána Raka Hudba slov. Autor sa spolu s primátorom zhostili milej povinnosti a posypaním zrnkami kávy uviedli knihu do života.
  Ide už o druhú zbierku básní tohto spoluzakladateľa a súčasného predsedu Klubu autorov a priateľov literatúry.
  Zbierka je rozdelená do piatich častí, ktoré tvoria predovšetkým básne. V troch prozaických častiach autor poodhaľuje vlastný svet poézie, približuje svoju doterajšiu lekársku prax a v spomienkach sa tiež vracia do detstva i neskoršieho obdobia, pripomínajúc si predovšetkým svojho otca. Verše dopĺňajú ilustrácie Františka Vajlu, ktorý navrhol a ilustroval aj obálku knihy.

  Ján Rak vydal ďalšiu zbierku básní

Informácie z úradu

PREČO JE DÔLEŽITÉ ZBIERAŤ POUŽITÉ POTRAVINÁRSKE OLEJE A TUKY?

olejeMožno sa nad touto otázkou ešte nezamýšľal nikto z Vás. Použitý ( prepálený ) kuchynský olej patrí medzi vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nie sú určené pre ďalšiu ľudskú spotrebu. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho rôzne produkty, ako napr. parafín a ekopalivo (bionaftu). Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách, ako napr. pri nafte a pod..
Čítať ďalej...
 • olejeMožno sa nad touto otázkou ešte nezamýšľal nikto z Vás. Použitý ( prepálený ) kuchynský olej patrí medzi vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nie sú určené pre ďalšiu ľudskú spotrebu. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho rôzne produkty, ako napr. parafín a ekopalivo (bionaftu). Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách, ako napr. pri nafte a pod..

  PREČO JE DÔLEŽITÉ ZBIERAŤ POUŽITÉ POTRAVINÁRSKE OLEJE A TUKY?
 • InfoOznamujeme, že diskotéka, ktorá sa mala konať 25.11.2016 v priestoroch Zámockej vinárne, bola ztechnických príčin presunutá na iný termín. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.

  Ďakujemezapochopenie.

  Diskotéka - presunutá na iný termín
 • InfoOznam pre občanov, prevádzky.
  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch 11.,14.-16.11.2016 bude prevádzať preplach vodovodnej siete v čase od 7,30 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody.
  Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

  BVS a.s. PDVS Čáran

  Oznam BVS
 • InfoMesto Holíč Vám oznamuje, že vo štvrtok 10. novembra 2016 v čase od 8.00 do 14.00 hod sa bude asfaltovať miestna komunikácia ulica Zámocká.

  Z dôvodu uzávierky ulice Zámocká Vás žiadame, aby ste si v uvedenom čase preparkovali svoje vozidlá.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

  Zámocká ulica

Akcie, plagáty

Plagáty

  Zámocké Vianoce 2-page-001

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov

Anketa Čo ďalej s kulturákom?
ako dalej s kulturakom

banerm Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiholic sprievodca 28113