Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Mestská rada

Dokumenty

Termíny zasadania pre rok 2017:
10.1.2017
16.3.2017
1.6.2017

Vo volebnom období 2014-2018 pracuje v zložení:

Rastislav Caletka resize


Rastislav Caletka
 

Bydlisko: Pri štadióne 8B, Holíč

 Jarmila Duffkov resize


Jarmila Duffková,

Bydlisko: Palárikova 8, Holíč

 Roman Hrnirk resize


Ing. Roman Hrnčirík

 
Bydlisko: Hollého 129, Holíč

 Nataa Londarevov resize
Ing. Nataša Londarevová

Bydlisko: Vrádištská 25, Holíč

 Jozef Vlej resize


Ing. Jozef Vlčej

Bydlisko: Ulica Márie Terézie 55, Holíč

 

13