slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Mestská rada

Dokumenty

Termíny zasadania pre rok 2018:

31.01.2018
22.02.2018
10.05.2018
(zmena termínu vyhradená)

Vo volebnom období 2014-2018 pracuje v zložení:

Rastislav Caletka resize


Rastislav Caletka
 

Bydlisko: Pri štadióne 8B, Holíč

 Jarmila Duffkov resize


Jarmila Duffková,

Bydlisko: Palárikova 8, Holíč

 Roman Hrnirk resize


Ing. Roman Hrnčirík

 
Bydlisko: Hollého 129, Holíč

 Nataa Londarevov resize
Ing. Nataša Londarevová

Bydlisko: Vrádištská 25, Holíč

 Jozef Vlej resize


Ing. Jozef Vlčej

Bydlisko: Ulica Márie Terézie 55, Holíč

 

13