slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Mestská rada

Dokumenty

Termíny zasadania pre rok 2018:

31.01.2018
22.02.2018
10.05.2018
(zmena termínu vyhradená)

Vo volebnom období 2014-2018 pracuje v zložení:

Rastislav Caletka resize


Rastislav Caletka
 

Bydlisko: Pri štadióne 8B, Holíč

 Jarmila Duffkov resize


Jarmila Duffková,

Bydlisko: Palárikova 8, Holíč

 Roman Hrnirk resize


Ing. Roman Hrnčirík

 
Bydlisko: Hollého 129, Holíč

 Nataa Londarevov resize
Ing. Nataša Londarevová

Bydlisko: Vrádištská 25, Holíč

 Jozef Vlej resize


Ing. Jozef Vlčej

Bydlisko: Ulica Márie Terézie 55, Holíč

 

13