Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Mestská rada

Dokumenty

Termíny zasadania pre rok 2019:

30.01.2019
21.03.2019
23.05.2019
05.09.2019
(zmena termínu vyhradená)

Vo volebnom období 2018-2022 pracuje v zložení:

 Igor Bartošík

Ing. Igor Bartošík 

Bydlisko:
Pod sýpkou 15 

 Štefan Duffek

Ing. Štefan Duffek

Bydlisko: 
Hodonínska 4

Jozef Hrušecký 

Mgr. Jozef Hrušecký

Bydlisko:
Lesná 13

 Dušan Ivan Dušan Ivan

Bydlisko: 
Ružová 29B

 Lenka Látalová

PhDr. Lenka Látalová, PhD.

Bydlisko:
Ulica Márie Terézie 43

 

13