Oznamujeme občanom , že dňa 31.01.2019, (štvrtok) bude MsÚ Holíč z technických príčin pre verejnosť zatvorený.

Komisie mestského zastupiteľstva v Holíči


Dokumenty  


Pre volebné obdobie 2018-2022 bolo zriadených 7 komisií:

Komisia finančná a podnikateľskej činnosti   
Predseda: Mgr. Jozef Hrušecký 
Podpredseda: Ing. Vladimír Horák
Členovia:
Komisia stavebnej činnosti a životného prostredia
Predseda: Ing. Peter Ovečka
Podpredseda:  Dušan Ivan
Členovia
Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na  činnosť primátora mesta, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ
Predseda : Peter Králik
Podpredseada : Ing. Štefan Duffek
Členovia
Komisia  školstva, kultúry a športu

Predseda: Ing. Boris Bízek
Podpredseda: Mgr. Ľubica Olivová
Členovia

Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová
Predseda: Mgr. Dana Janečková
Podpredseda: Ivan Kepák
Členovia
Komisia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Predseda: PhDr. Lenka Látalová, PhD.
Podpredseda: Ing. Štefan Duffek 
Členovia:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

Predseda: Peter Štermenský
Členovia: PhDr. Lenka Látalová, PhD., Mgr. Marek Kollár

13